web analytics

Vrijdag: een politiek proces

Boze tongen beweren dat het OM de zaak tegen mij van vrijdag niet als politiek proces zal willen zien maar slechts als ‘zaaksbeschadiging’. No chance. Primo: het OM zet de zaak reeds zelf neer als politiek door mij rauwelijks te dagvaarden, ongekend bij het delict graffiti dat altijd wordt afgedaan met een transactie. Secundo: uit bovenstaande Amerikaanse video blijkt dat ik mij schaar in een duidelijke politieke beweging die strijdt tegen de NWO. Een van de spreuken uit de video komt vrijwel woordelijk overeen met een van de mij tenlastegelegde spreuken. See you in court!

Print Friendly, PDF & Email
Share