web analytics

Vrijdag 18:00: KLOA uit Bangkok

Vriijdag as. 30 juli brengen we een KLOA-uitzending vanuit Bangkok waarin we zullen ingaan op de actualiteit in de meest ruime zin des woords. Met name de zaak-Demmink staat volop in de aandacht; het heeft er alle schijn van dat de criminele pedofiel op Justitie spoedig down zal gaan. In de uitzending zullen we ondermeer kunnen horen hoe ‘Joris Demmink’ van Elsevier-voorman Gertjan van Schoonhoven (foto) de toezegging krijgt dat het blad niet over zijn zaak zal publiceren. Zoals bekend steunt Elsevier de pedofiel actief en expliciet en is ‘crime-reporter’ en Justitie-voorlichter Gerlof Leistra de enige journalist die Demmink sprekend in een stuk heeft kunnen opvoeren.

Print Friendly, PDF & Email
Share