web analytics

‘Vrij schieten’ op OM-topman Harm Brouwer?

vrijschieten.jpgFrom: Wim Dankbaar
To: [email protected]
Cc: h.n.brou[email protected] ; Tomesen, mr. W.B.M. (Parket Zwolle – Lelystad)
Sent: Saturday, May 09, 2009 4:56 PM
Subject: Over open verantwoording en transparantie

Geachte heer Boerstra,

Ik richt mij langs deze weg tot u als woordvoerder c.q. personal assistant van Harm Brouwer, voorzitter van het College Procureurs Generaal, betreffende mijn verontwaardiging over het feit dat u laat weten dat uw baas de relevante vragen van journalist Micha Kat weigert te beantwoorden, omdat zijn toon in het bijbehorende filmpje te grievend en beledigend zou zijn. Ik neem tenminste aan dat deze verwoording de lading wel dekt als het gaat om de motivatie van de weigering  van uw baas om in deze kwestie niet de door hem gepropageerde “open verantwoording en transparantie” te betrachten. Wat maakt de toon nu uit, als het gaat om het weerleggen van ernstige aantijgingen ten aanzien van de integriteit van het Openbaar Ministerie en diens topman? Gisteren was in het nieuws dat “pedofielenjaagster” Yvonne van Hertum in hoger beroep tot twee maanden gevangenisstraf werd veroordeeld. De motivatie van het Hof was als volgt: het hof tilt zwaar aan dit ongegrond op internet aan de schandpaal nagelen. Zo’n beschuldiging kan iemand lang achtervolgen, aldus het Hof. Daarbij werd gesteld dat de wens om kinderseks te stoppen geen vrijbrief is om een andere misdaad te plegen. Ik vraag mij af, hoe zwaar tilt het Openbaar Ministerie dan aan het feit dat ik de topman van het OM een super hypocriete criminele schoft noem, die er niet voor terugdeinst om zelf nog even vervalste processen verbaal aan mij uit te sturen teneinde een onschuldige burger veroordeeld voor moord  te houden? Waarbij hij dan ook nog te laf is om dit zelf te doen en zijn (onwetende?) collega PG Rieke Samson dit laat opknappen?

http://deventermoordzaak.com/documenten/20080423Brouwer.pdf

Hoe zwaar tilt de topman van het Openbaar Ministerie dan aan mijn veelvuldige en herhaalde publieke beschuldigingen, aan hem persoonlijk gericht en vervolgens gepubliceerd op het internet?

Ik vat ze voor het gemak en het overzicht nog even samen:

http://www.deventermoordzaak.com/wim/brouwer-tomesen.html

http://deventermoordzaak.com/documenten/20070322Brouwer-2.pdf

http://deventermoordzaak.com/documenten/20070328Brouwer.pdf

http://deventermoordzaak.com/documenten/20070404Brouwer.pdf

http://deventermoordzaak.com/documenten/20070410Brouwer.pdf

http://deventermoordzaak.com/documenten/20070509Brouwer.pdf

http://deventermoordzaak.com/documenten/20070730Brouwer.pdf

http://deventermoordzaak.com/documenten/20070810Brouwer_2.pdf

http://deventermoordzaak.com/documenten/20080305Brouwer.pdf

Waarom word IK niet vervolgd voor het  “ongegrond op internet aan de schandpaal nagelen” van de heer Brouwer?

Groeten,

Wim Dankbaar

OM-woordvoerder Evert Boerstra zegt in een reactie dat ‘nog zal worden bekeken’ of er antwoord wordt gegeven op de email van Wim Dankbaar. Op de vraag of er inmiddels een situatie is ontstaan waarbij er -in weerwil van de duidelijke uitspraak inzake shaming op internet uit de zaak-Van Hertum- sprake is van ‘vrij schieten’ op de topman van het OM zelf, antwoord Boerstra dat zulks ‘zeker niet het geval is’.  Boerstra: “We beantwoorden alleen vragen van mensen die oprecht in onze antwoorden zijn geinteresseerd, niet van mensen die hun vragen zo stellen, dat eruit blijkt dat ze zelf de antwoorden al weten.”

Print Friendly, PDF & Email
Share