web analytics

Vrij baan voor Westenberg-tribunaal

houtzagersAffaire-Westenberg gaat nieuwe fase in: hoe corrupt kan rechtspraak in Nederland zijn? * Landsadvocaat Houtzagers: “Westenberg heeft niet gelogen” * Raad voor de Rechtspraak zat naast de landsadvocaat

“De Staat verzet zich niet langer tegen het horen van de getuigen.” Dat zei landsadvocaat G. Houtzagers afgelopen maandag op de rechtbank te Utrecht waar het verzoekschrift van Chipshol werd behandeld tot het horen van een reeks getuigen over het optreden van rechter Hans Westenberg in met name de periode 1994 -1996. Volgens Chipshol maakte Westenberg destijds onderdeel uit van een rechterlijk complot met als doel de riante grondposities van de onderneming in handen te spelen van Schiphol hetgeen voor een belangrijk deel ook is gebeurd. Een anonieme brief die Chipshol in handen werd gespeeld noemt P. Kalbfleisch als het meesterbrein van de samenzwering [backgrounds, de anonieme tip].  Naast de (vermeende) manipulaties in de periode 1994 -1996 staat vast dat Chipshol slachtoffer is geworden van partijdige rechters in 2007 [backgrounds] en ook dit jaar. Met deze ‘Westenberg-tribunalen’ die waarschijnlijk rond de zomer van start zullen gaan

bertvandelden2.jpeggaat de affaire een nieuwe fase in waarbij er voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse rechtstaat verhoren zullen plaatsvinden in het kader van onderzoekingen naar ‘onrechtmatige rechtspraak’.  Essentieel in de verhoren van de getuigen -genoemd worden de (voormalig) rechters Van Delden (foto), Numann, Kalbfleisch en van der Windt en de advocaten Koeman en De Greve- is dat niet het omstreden KG-vonnis uit 1996 ter discussie wordt gesteld waarmee Chipshol vrijwel werd uitgeschakeld, maar juist de achterliggende omstandigheden zoals: wie bepaalde dat Westenberg steeds op Chipshol-zaken kwam te zitten? Welke banden bestonden er tussen Westenberg en de wederpartijen van Chipshol? Wat was de rol van Kalbfleisch die ook een positie bekleedde bij Vomar, een aandeelhouder binnen Chipshol?  Welke rol speelde Schiphol op de achtergrond mede gezien het feit dat de luichthaven juist in die periode de vaste advocaat van Chipshol, Niels Koeman van Stibbe [backgrounds] ‘overnam’?

Het was een interessante zitting in Utrecht. Niet in het minst omdat de landsadvocaat -naastwestenberg3 hem zat dhr. Banda van de Raad voor de Rechtspraak- op een gegeven moment in reactie op een opmerking van Chipshol stelde dat ‘Westenberg geen leugenaar is, integendeel’. Houtzagers erkende overigens wel dat Westenberg heeft gebeld, dus hoe deze twee stellingen met elkaar te rijmen zijn is een raadsel: Westenberg heeft onder ede immers verklaard nooit te hebben gebeld. Het geeft de hopeloze worsteling aan van de ZM met het Westenberg-dossier waarbij de pogingen om de mythe van de ‘onkreukbare rechterlijke macht’ overeind te houden steeds pathetischer en ook medelijwekkender worden waarbij de landsadvocaat er serieus rekening mee moet gaan houden dat ook hij zijn integriteit zal opofferen als hij Westenberg met behulp van leugens en manipulaties in bescherming zal blijven nemen, uiteraard tegen beter weten in.

raadvoorderechtspraakUw webmaster sprak woorden van gelijke strekking tegen de heer Banda van de Raad voor de Rechtspraak, het orgaan dat hem tot op de dag van vandaag probeert kapot te maken, eerst door Westenberg voor tonnen te financieren in zijn procedure tegen hem, thans door medewerking in te trekken aan een workshop die hij in het kader van een groot banen-event voor rechtenstudenten heeft georganiseerd. “Gaat u net zolang door met het steunen van Westenberg tot uw hele Raad zal zijn gereduceerd tot een club corrupte enn rancuneuze criminelen?” was de vraag aan Banda. Het antwoord: “Dat moeten we allemaal nog maar zien”. Wijze woorden van een man die zich namens zijn voormalige voorzitter eerder distantieerde van een vonnis van de Rotterdamse rechtbank en uw webmaster meldde dat het aan de kaak stellen van onrechtmatige rechtspraak een gedraging betreft ‘die niet door de beugel kan’.

Over een week of zes volgt de uitspraak in deze procedure en beslist de president of de Westenberg-getuigen inderdaad kunnen worden gehoord. Gezien het feit dat de landsadvocaat geen bezwaar meer maakt, lijkt het voor de hand te liggen dat het verzoek wordt toegewezen. Over de lijst van getuigen en de vorm van de ondervragingen zal ook dan het laatste woord nog niet zijn gesproken. Maar een vraag blijft bij dit alles cruciaal en beslissend:

Kan de rechterlijke macht het zelfreinigend vermogen opbrengen om te erkennen dat er ook in hun geledingen foute en zelfs criminele magistraten rondlopen die de rechtstaat verkrachten?

Tot nu toe lijkt daarvan (nog) geen sprake ondanks het overweldigende bewijs van het tegendeel in de zaak-Westenberg. Zolang de MSM echter over de zaak blijven zwijgen, zal de rechterlijke macht zich gesteund weten dergelijke vormen van machtsmisbruik en ambtelijke corruptie op zijn beloop te laten.

Print Friendly, PDF & Email
Share