web analytics

Vragen van Buitenen over Neelie Kroes

PAUL VAN BUITENEN WIL OPHELDERING OVER NEELIE KROES

Europarlementarier Paul van Buitenen zal zowel op nationaal als op Europees niveau vragen gaan stellen over de kandidatuur van Neelie Kroes als Europees Commissaris Mededinging. Dit heeft hij zelf bekend gemaakt in een reactie op het artikel over Kroes op deze website. Hij vraagt mensen die hem informatie kunnen verschaffen over het verleden van Kroes expliciet zich tot hem te wenden via
[email protected]
Binnenkort meer over wat nu al ‘de affaire Kroes’ mag worden genoemd.

Print Friendly, PDF & Email
Share