web analytics

Vragen over Friso niet beantwoord

De Rijksvoorlichtingsdienst weigert onze vragen te beantwoorden over graaf Johan Friso. Op 27 juli stelden wij via internet aan de RVD de volgende vragen: Hoe hebben Friso en Mabel elkaar ontmoet? Hoe is Friso terecht gekomen bij Goldman Sachs en wat heeft hij daar voor werk gedaan? Heeft Friso ooit interviews gegeven? Is het mogelijk Friso te interviewen? Hoe gaan Friso en Mabel thans met elkaar om, ook in relatie tot hun kinderen? Is er sprake van een ‘normaal’ gezinsleven? Hierop volgde zijdens de RVD nog diezelfde dag aanvankelijk de volgende hoopgevende reactie:

Bedankt voor uw email. Afhankelijk van de aard en inhoud van uw bericht kunt u binnen twee werkdagen een reactie tegemoet zien. Uw kenmerk is E1422116. Met vriendelijke groet, Postbus 51 Informatiedienst.

De volgende dag ontvingen wij echter dit bericht: Geachte heer of mevrouw; uw kenmerk is E1422116. Wij beschikken niet over voldoende informatie uw vraag te kunnen beantwoorden. Het antwoord op uw vraag kan het beste gegeven worden door een medewerker van het Ministerie van Algemene Zaken (AZ) die uitgebreid op de hoogte is van de regels en richtlijnen. Uw vraag hebben wij daarom voor verdere beantwoording doorgestuurd naar dit ministerie. Met vriendelijke groet, Postbus 51 Informatiedienst.

Vervolgens hebben wij niets meer vernomen. Voor achtergronden over Friso en de reden voor onze interesse in deze verder niet bijster inspirende figuur vindt u via deze link en onderliggende links. Ter compleetheid: over de ontmoeting tussen Friso en Mabel heeft de NOS ooit de lezing gebracht dat dit gebeurde ‘op een feestje in Brussel’ dat zou zijn georganiseerd door Petr Laurentien Brinkhorst. Wij zouden dan ondermeer willen weten: wat waren datum, gelegenheid en locatie van het feestje? Wie waren getuige?

Intussen durven wij thans met zekerheid te stellen dat Marianne Vaatstra het slachtoffer is geworden van een georganiseerde en rituele moordpartij waarbij een selecte groep hoogwaardigheidsbekleders aanwezig was en dat dit de reden is voor de sabotage door de recherche van het onderzoek. De overeenkomsten qua littekens met Julie en Melissa uit de zaak-Dutroux [zie deel 16 van onze Vaatstra-files] zijn te gedetailleerd om als toeval terzijde te schuiven. Bovendien staat vast dat ook bij de moord op Julie en Melissa ‘hoogwaardigheidsbekleders’ aanwezig waren zoals de hoge Belgische geestelijke Godfried Danneels. Tevens wijzen wij op de aanhoudende leugens door de minister bij de beantwoording van kamervragen over de zaak-Vaatstra zoals recent nog in reactie op vragen van Fred Teeven.


Print Friendly, PDF & Email
Share