web analytics

Vragen over Demmink aan het Ministerie

From: micha kat <xxxxxxxxx>
Subject: Re: Uitzending netwerk 20 april 1998
To: “Gopal R. mw. – BD/DV/SB” <[email protected]>
Date: Friday, July 4, 2008, 10:29 AM

ministeriejustitie.jpgGeachte mevrouw Gopal,

Bij deze mijn vragen aan mevrouw Stordiau, ervan uitgaande dat u deze email aan haar doorgeleidt.

Geachte mevrouw Stordiau,

1. Bent u bekend met de Netwerk-uitzendingen van april 1998 over het HIK-onderzoek van de Rotterdamse recherche?

2. Bent u ermee bekend dat in deze uitzendingen een hoofdrol wordt opgeeist door een ’topambtenaar Joris’ van het Ministerie van Justitie?

3. Is de onder 2. genoemde persoon de SG van uw ministerie Joris Demmink?

4. Zo ja, waarom is deze dan nog altijd in functie? Zo nee, is men er bij Justitie dan van op de hoogte welke ’topambtenaar Joris’ het hier wel betreft?

Ik schrijf voor de zogeheten ‘vrije pers’ in ons land die actief is op internet met name op de websites www.klokkenluideronline.is en www.hetvrijevolk.com.

Mocht u nog op specifieke punten nadere toelichting behoeven, kunt u mij gewoon een email sturen.

Met vriendelijke groeten,

Micha Kat
journalist

Print Friendly, PDF & Email
Share