web analytics

Vragen aan nieuw hoofd voorlichting van het OM

GEACHTE MEVROUW SCHADDELEE, HOE ZIT HET MET JORIS DEMMINK?

Per juni dit jaar heeft het Parket Generaal van het Openbaar Ministerie in Den Haag een nieuw hoofd voorlichting, de blakende en talentvolle carrierevrouw Esther Schaddelee, afkomstig van corporate communicatiebureau Droge & Van Drimmelen. Mevrouw Schaddelee houdt vast van aanpakken en daarom stellen we haar via deze site vast twee vragen in de stellige verwachting dat ze ook ‘en public’ zal antwoorden via een opmerking onder dit stuk zodat alle lezers van klokkenluideronline op de hoogte kunnen raken van de voortvarendheid waarmee het OM ten strijde trekt tegen de misdaad in dit land. Hier komt de eerste vraag:

Hoe staat het met de vervolging van de SG van Justitie Joris Demmink tegen wie begin april aangifte is gedaan wegens pedofilie? We zijn thans ruim twee maanden verder en de lezers van deze site zijn erg benieuwd wanneer Demmink wordt gearresteerd, want de aangifte bevat vele bewijzen van dit buitengewoon ernstige delict. Daar komt dan nog bij dat ook het landsbelang op het spel staat, want als we de aangifte moeten geloven wordt de Nederlandse Staat ook nog eens gechanteerd met de onverkwikkelijke activiteiten van de bronstige SG.

De volgende vraag gaat over uw baas, super-PL Harm Brouwer. De super-PL kondigde enige weken geleden aan dat er een serie spectaculaire arrestaties aankomt in de strijd tegen de georganiseerde misdaad, met name ook in de ‘bovenwereld’ van mensen die de criminelen behulpzaam zijn bij bijvoorbeeld het witwassen van geld en het investeren in onroerend goed. Nu kan het zijn dat we hier op de redactie iets gemist hebben, maar volgens ons hebben deze arrestaties nog altijd niets plaatsgevonden. Kunt u ons de datum noemen waarop deze blijkbaar al lang geleden geplande arrestaties gaan plaatsvinden alsmede de locatie waar ze zullen plaatsvinden en de mensen om wie het gaat?

In de hoop op spoedige antwoorden wensen wij u een interessante en leerzame periode toe bij het OM in Den Haag!

Print Friendly, PDF & Email
Share