web analytics

Vraagtekens bij opheffing inteeltverbod

GEZINSHERENIGING ALLOCHTONEN GING SAMEN MET OPHEFFING ‘INTEELTVERBOD’

Door Pamela Hemelrijk
Huwelijken tussen neef en nicht zijn hier altijd verboden geweest. Maar uitgerekend in de vroege jaren zeventig, toen de gezinshereniging voor allochtonen van start ging, is dat verbod opgeheven. Waarom? En waarom horen we dat nu pas?
De LPF bepleit een verbod op huwelijken tussen neef en nicht, zo meldt de Straatscourant dezer dagen. Daar komen immers, zoals iedereen weet, gehandicapte kinderen van, en aangezien niet-westerse allochtonen bij voorkeur binnen de eigen familie trouwen, neemt dat gezondheidsprobleem hand over hand toe. Zelfs de Staatscourant voelt zich kennelijk geroepen het te signaleren, ondanks het feit dat zij daarmee de LPF ‘in de kaart speelt’, zullen we maar zeggen. Dus het moet wel heel ernstig zijn. Maar wacht eens even: huwelijken tussen neef en nicht waren toch al sinds jaar en dag verboden in dit land? Nooit, in al die jaren dat ik het nieuws beroepshalve op de voet volg, heb ik vernomen dat dit verbod was geschrapt. Tot vorige week.

Toch fijn, om 30 jaar na dato alsnog van deze wetswijziging op de hoogte te worden gebracht. Door de overheid zelve. Want wat meldt de Staatscourant? ‘Het (LPF)-Kamerlid wijst op de periode tot begin jaren zeventig, toen huwelijken tussen neven en nichten w?l verboden waren.’ Het verbod is dus begin jaren zeventig opgeheven. Maar waar?m is het toen opgeheven? Was inteelt toen ineens niet meer schadelijk voor de volksgezondheid of zo? Was er soms een artikel verschenen in The Lancet, waaruit bleek dat het helemaal geen kwaad kon?
Zet u schrap. Hier komt de reden according to de Staascourant: het verbod is indertijd opgeheven ‘omdat huwelijken tussen neef en nicht in Nederland niet veel meer voorkwamen’. Zo?n krankzinnige redenering lees je niet vaak, zelfs niet in de Staatscourant. Gaan ze straks ook het verbod op kinderarbeid schrappen ‘omdat kinderarbeid in Nederland niet veel meer voorkomt’? Laten we hopen dat het misdaadcijfer niet al te drastisch daalt, anders gaan ze straks moord en doodslag legaliseren, onder het motto: ‘Ach, het komt in Nederland bijna niet meer voor, dus waarom zouden we het nog verbieden?’
Blijft natuurlijk de vraag: wat was dan w?l de reden dat het trouwverbod voor neven en nichten 30 jaar geleden in alle stilte is opgeheven? Hierover mogen wij niet speculeren, al was het maar omdat wij dan onmiddellijk als complot-denkers worden gekielhaald. Maar het blijft wel verdomde toevallig, als ik zo vrij mag zijn, dat de opheffing van het verbod precies samenvalt met het moment waarop hier de gezinshereniging op gang kwam. Dit staat er in een historisch overzicht van het RIVM, genaamd ‘Migratie: Verleden Heden en Toekomst’: vanaf jaren zeventig: gezinshereniging en gezinsvorming. In de eerste helft van de jaren zeventig kwam er ten gevolge van de oliecrisis een einde aan de werving van gastarbeiders. Dit betekende echter niet dat de immigratie vanuit met name landen als Turkije en Marokko stopte. Aanvankelijk werd deze immigratie vooral bepaald door gezinshereniging (vrouwen en kinderen) maar later meer door gezinsvorming (huwelijkssluiting met een partner uit het land van herkomst).
Dus n?t op het moment dat er een invasie van importbruiden uit Marokko en Turkije op komst is wordt hier het verbod op inteelthuwelijken afgeschaft. Als je niet beter wist zou je bijna gaan denken dat regeringen soms wel degelijk een vooruitziende blik hebben.

Print Friendly, PDF & Email
Share