web analytics

Vraag en antwoord? met Harm Brouwer

Gisteren kregen wij, Micha en ik, zowaar na twee weken, een antwoord van Evert Boerstra, persvoorlichter voor het Parket Generaal, op onze vraag wie er nu hoofdofficier van Leeuwarden was in de weken na de moord op Marianne Vaatstra.

Dit antwoord wierp echter een groot aantal nieuwe vragen op, waarop wij de antwoorden afwachten. Mijn stelling moge inmiddels duidelijk zijn: De hoogste man van het OM is een grotere crimineel dan de verkrachters en moordenaars van Marianne Vaatstra, die hij in opdracht van Joris Demmink een vrijgeleide heeft gegeven via de instanties waar wij als gemeenschap belasting voor betalen. Veel erger kun je als belastingbetalende onderdaan van een democratische rechtstaat, en vooral als nabestaanden van het slachtoffer, niet belazerd worden.

De legitimiteit van deze stelling wint slechts aan kracht door het aanhoudende stilzwijgen over de rol in de Vaatstra-zaak van Harm Brouwer, de man die ooit het volgende zei in zijn speech “Zwijgen is zilver, spreken is goud”:

De noodzaak voor het OM om openheid te betrachten, gaat echter veel verder. Uitgerekend wij, die het gedrag van anderen beoordelen en kwalificeren en daar zo nodig een straf voor eisen, dienen door middel van openbaarheid verantwoording af te leggen, althans ons toetsbaar op te stellen voor de buitenwereld. Het gaat daarbij niet alleen om de uiteindelijke uitkomst van een strafzaak, maar ook om de vraag of de regels aan de hand waarvan de zaak is onderzocht, keurig zijn toegepast. Willekeur is zeker zo funest voor het vertrouwen in de strafrechtspleging als het gevoel, dat een beslissing onjuist is. Vergeet in dit verband ook niet, dat het openbaar ministerie monopolist is op het gebied van vervolging. Wij zijn de enige instantie, die iemand voor de strafrechter kan brengen.

In feite is het gedrag van Harm niet veel anders dan een verdachte die zich op zijn zwijgrecht beroept. Zeg maar: de rollen omgedraaid. Het feit dat hij de ene vraag wel beantwoordt en de andere weer niet, weerspiegelt slechts hoe zwaar de man het heeft om nog geloofwaardig te zijn. Een doorsnee rechter zou oordelen dat hij zijn zwijgrecht niet consequent gebruikt, spreekt waar hij spreken kan, zwijgt waar hij iets te verbergen heeft. Een normale rechter zou hem alleen op deze handelswijze veroordelen. Als je als verdachte zwijgt, moet je op ALLE vragen zwijgen, zelfs op vragen of buiten de zon schijnt, of wat de kleur van je ogen is. Dat zal elke kundige advocaat je onderwijzen.

Wat mij echter veel meer verbaast, is het stilzwijgen tot op heden van de media. De zaak niet oppakken, is ook een actie. Een actie die deze misstand gedoogt en laat voortduren. Net zoals het een actie is, als je niets doet of wegloopt als je een kind ziet verdrinken. Net zoals het in de oorlog een actie was als iedereen de gordijnen dicht deed als de Duitsers een joodse familie in de straat kwamen ophalen.

Wat is het toch dat vrijwel niemand hardop durft te zeggen wat wij zeggen? Welk mechanisme is hier aan het werk? Wellicht is het antwoord te vinden in deze quote van de geslepen Hermann Goering:

Enfin, in het kader van de open verantwoording en transparantie, waar Brouwer zelf zo’n voorstander van zegt te zijn, hier de laatste communicaties:

From: Boerstra, E.R. (PaG ‘s-Gravenhage)

Sent: dinsdag 16 november 2010 12:02
To: micha kat; Wim Dankbaar
Subject: Hoofdofficieren Leeuwarden

Beste Micha Kat en Wim Dankbaar,

Een tijdje geleden informeerde je naar de namen van de hoofdofficieren van AP Leeuwarden na mr. Harm Brouwer. Vanaf 1 mei 1999 tot 1 januari 2000 had mr. Michiel Severein als plv. hoofdoffiicer de leiding over het Friese parket. Mr. Leo den Hollander is op 1 januari 2000 benoemd tot hoofdofficier van justitie van het parket in Leeuwarden. Sinds vijf jaar is mr. Annette Bronsvoort hoofdofficier van AP Leeuwarden.

Vriendelijke groet,

Evert Boerstra

persvoorlichter

Openbaar Ministerie

Parket-Generaal

Afdeling Communicatie

From: Wim Dankbaar
Sent: dinsdag 16 november 2010 13:58
To: ‘Boerstra, E.R. (PaG ‘s-Gravenhage)’; ‘micha kat’; ‘Severein, M.H. (Rechtbank Leeuwarden)’
Cc: ‘Maaike Terpstra; Bauke Vaatstra
Subject: RE: Hoofdofficieren Leeuwarden

Beste Evert,

Dus wie was er dan verantwoordelijk voor het besluit om Feik Mustafa uit het AZC Kollum over te plaatsen?

Er zijn voor deze verwijdering van Feik Mustafa twee verschillende data in omloop. De AZC bewakers en de plaatsvervangende directeur Louis Uijl stellen dat het op 3 mei 1999 gebeurde, zeg maar de eerste werkdag na de moord op Marianne. Minister Hirsch Ballin stelt dat het op op 27 mei 1999 gebeurde. Ik ga ervan uit dat hij daarvoor het OM geraadpleegd heeft en dat een van de twee data juist is. Begrijp ik dan goed dat Michiel Severein verantwoordelijk was voor het besluit om Feik Mustafa uit het AZC Kollum te verwijderen? Begrijp ik verder goed dat Harm Brouwer hier niets van wist?

Kun je ons ook nog vertellen of Michiel Severein ook op 1 mei 1999 de “overplaatsting” naar het Grenshospitium Tafelberg in Amsterdam, van Feik’s vriend Ali Hussein Hassan (de man die enige weken later voor justitie de hoofdverdachte voor de moord op Marianne Vaatstra werd) heeft gelast?

Kun je verder antwoord geven op de vraag of Jano Hassan, wonend te Groningen, de neef is van deze Ali Hussein Hassan?

Voor meer info:

http://www.klokkenluideronline.is/artikel/5163/jano-hassan.html

Kun je voorts aan Harm vragen of hij kan bevestigen dat hij tegen toenmalig kamerlid Fred Teeven, nu staatssecretaris, heeft gezegd dat hij de Vaatstra-moord graag tot een oplossing gebracht ziet worden?

Kun je dan nog aangeven of het OM interesse heeft om een aangifte op te nemen van mevrouw Isabella W., die stelt dat zij deze Jano Hassan vorig jaar (2009) heeft gezien in het gezelschap van deze Ali Hussein Hassan en vervolgens telefonisch is bedreigd door deze Jano Hassan?

Is het overigens nog steeds het officiële standpunt van het OM dat deze Ali Hussein Hassan dezelfde man is als de man die in in oktober 1999 in Turkije is aangehouden en als dader is uitgesloten middels DNA? Zo ja, is daarbij ook vastgesteld dat deze man een relatie was Feik Mustafa en/of de neef van Jano Hassan? Is het nog steeds het officiële standpunt van het OM dat deze in Turkije aangehouden Ali Hassan op 1 mei 1999 , zonder iemand van zijn vertrek op de hoogte brengen, het AZC Kollum heeft verlaten vanwege heimwee naar zijn familie in Turkije? Zo ja, is het OM bereid om deze man dit op een transparante, voor iedereen verifieerbare wijze te laten bevestigen? Is het nog steeds het officiële standpunt van het OM dat de anonieme brief uit 2007 aan de ouders Vaatstra over de geheime overplaatsing op 3 mei 1999 van een AMOG-asielzoeker van Kollum naar Musselkanaal, niet op feiten gestoeld is?

Kun je aan Harm een verklaring vragen waarom hij geen stelling neemt tegen mijn publieke beschuldigingen dat hij de nooit publiek gemaakte verwijderingen van Feik Mustafa en Ali Hussein Hassan heeft gelast? En mij deze verklaring mededelen?

Voor meer info:

http://www.nujij.nl/schande-of-niet-aan-u-de-keus!.10110404.lynkx

Kun je tot slot alvast aan Harm vragen, wat zijn verweer zal zijn wanneer de ouders van Marianne Vaatstra een aanklacht tegen hem indienen wegens obstructie van het opsporingsonderzoek en de rechtsgang, alsmede het stiekem wegsluizen van de verkrachters/moordenaars van hun dochter?

Gelieve daarbij aan Harm kenbaar te maken dat al deze vragen ook uit naam van de ouders van Marianne worden gesteld en dat zij ook graag een antwoord wensen via de email-adressen in de CC balk.

Bij voorbaat dank en mvg,

Wim Dankbaar

Print Friendly, PDF & Email
Share