web analytics

Volkskrant gaat voor de bijl

DEFENSIE EIST RECTIFICATIE VAN DE VOLKSKRANT

Het ministerie van Defensie eist dat De Volkskrant de gemanipuleerder berichtgeving over de ‘martelingen’ in Irak rectificeert. Hiermee heeft de affaire voor de krant een dramatisch hoogtepunt bereikt. Opnieuw worden de krant en de hoofdredacteur ontmaskerd als perfide leugenaars en manipulators zelfs zo erg dat Pieter Broertjes dingen zegt als ‘we hebben maanden aan de primeur gewerkt” en “we dachten hierbij geen moment aan de komende verkiezingen”. Gisteren voerde de krant nog uitgebreid verweer in en poging de journalistieke integriteit overeind te houden. Hierin zei ombudsman Thom Meens ondermeer: “Het stuk staat nog steeds als een huis.” Volgens Defensie is in het artikel niet alleen cruciale informatie weggelaten (zoals dat het OM onderzoek heeft gedaan naar de zaak en geen strafbare feiten constateerde) maar zijn ook quotes van defensie-voorlichter Joop Veen gemanipuleerd om de schijn te wekken dat hij de ‘martelingen’ zou hebben toegegeven. Zelfs De Volkskrant heeft volgens Veen het woord ‘martelen’ in de vraagstelling niet eens gebruikt. Dat betekent dat de hele kapsok ‘marteling’ waar het verhaal aan is opgehangen op de redactie van de krant is opgericht. Hiermee is een journalistieke manipulatie blootgelegd die zijn gelijke niet kent.

Met name deze website heeft reeds vanaf het allereerste moment gewezen op het manipulatieve karakter van de publikatie. Uit tal van feiten en omstandigheden blijkt dat De Volkskrant en heel PCM de belangen dienen van de PvdA. Dat wil zeggen: tot vandaag. Want de PCM-bazen zijn wel zo opportunistisch dat ze de PvdA en Woutertje na de afstaffing door de kiezer laten vallen (de transfer van Volkskrant-columnist Marcel van Dam naar de SP is een fraai voorteken), al is dat makkelijer gezegd dan gedaan. In elk geval kan worden geconstateerd dat de media-mafia van PCM en publieke omroep er niet in is geslaagd ‘hun’ Wouter op het pluche te hijsen ondanks de extreme voorkeursbehandeling (inclusief dus manipulaties) die hem ten deel viel. Op grond hiervan kan worden gezegd dat de macht van de oude media is afgebroken. Dat is goed nieuws. Symbolisch voor de afbraak van de oude media is de martelopertte rond De Volkskrant.
Deze afbraak gaat trouwens nog veel verder. Want we mogen toch constateren dat het project ‘Sloop Balkenende II’ zorgvuldig is ontworpen en geregisseerd door de linkse mafia met als doel de PvdA op de troon te hijsen en eeuwigdurende subsidies voor publieke omroep en ‘publieke pers’ veilig te stellen. Stap 1 was het project ‘Kill Hirsi Ali’ geregisseerd door Zembla en de VARA. Doel: het vernietigen van anti-Islam invloeden in de Nederlandse politiek. Stap 2 was de hype rond de Schipholbrand vanuit NOVA/Koninklijk Huis. Doel: het laten vallen van het kabinet en het in diskrediet brengen van CDA en VVD. Stap 3: de martelingshype Irak vanuit De Volkskrant. Doel: VVD vernietigen en links een ‘humaan podium’ bieden om de verkiezingsuitslag te manipuleren. De eerste twee stappen zijn gelukt, maar het einddoel is niet bereikt. De kiezer heeft gesproken.

Print Friendly, PDF & Email
Share