web analytics

Vol in de aanval tegen de legal criminals

WE HEBBEN GEEN KEUS MEER: IT’S US OR THEM! PELS RIJCKEN, WESTENBERG, CROISET VAN UCHELEN EN DE REST MOETEN KAPOT WORDEN GEMAAKT ANDERS ZIJN WIJ DE LUL NET ALS GEORGE REUCHLIN, ROBERT HORCHNER, FRED SPIJKERS, GERT THEUNISSE, SAM BROERSMA,

AREND SOLLEVELD, WILLEM OLTMANS enz. enz……

De vraag is: hoe pakken we dat aan, het kapotmaken van de legal criminals die onze samenleving verkrachten en veranderen in een hel van kindermisbruik, klassenjustitie en terreur? We moeten deze idioten en lafbekken vernederen, bespugen en besmeuren, hun kantoren bekladden, rechters moeten worden uitgehoond op zittingen, officieren van justitie moeten aan hun corrupte beffen de rechtbanken worden uitgesleurd en in parken in de plomp worden ondergedompeld, Joris Demmink dient door woedende burgers op de Riouwstraat 13 te worden opgewacht en geheel te worden uitgekleed waarna hij in al zijn perverse en weerzinwekkende naaktheid moet worden gefilmd en op internet geplaatst…

Is dat te veel gevraagd in het licht van alle wantoestanden, delicten, kinderverkrachtingen en terreurdaden die de legal criminals over ons hebben uitgestort? Hebben deze legal criminals er door de complete corrumpering van de rechterlijke macht niet zelf voor gezorgd dat hun slachtoffers nergens meer hun recht kunnen halen en dus wel gedrongen zijn tot eigenrichting? Is deze eigenrichting ook volgens de staande leer van het strafrecht nog wel strafbaar te stellen als er sprake is van noodweer, van geestelijke overmacht als gevolg van de aanhoudende terreur door de legal criminals die leidt tot AVAS (afwezigheid van alle schuld)?

ZOU ZELFS HET VERMOORDEN VAN JORIS DEMMINK NIET LANGS DEZE WEG TE VERDEDIGEN ZIJN, BIJVOORBEELD DOOR EEN OUDER VAN EEN DOOR HEM MISBRUIKT EN VERKRACHT KIND?

Reeds vier aangiftes tegen Demmink zijn immers door de legal criminals van tafel gespeeld [hier de laatste schokkende aangifte] en het landelijk parket heeft Joris Demmink as we speak nota bene ‘in onderzoek’!

IS HET ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN NIET EERDER EEN ZAAK VAN BURGERPLICHT DAN EEN DELICT EIGENRICHTING TOE TE PASSEN?

O wat zou ik Gerard Spong deze zaak graag laten bepleiten, ware het niet dat ook Spong behoort tot de Demmink-groepering van kindervrienden! Adele van der Plas? Helaas, die lijkt ook overgelopen naar het Demmink-kamp, waarover later wellicht meer. Nee mensen, van de beffen en de toga’s valt weinig heil meer te verwachten en de complete advocatuur is corrupt en geannexeerd door de Demmink-mafia…

IT’S UP TO YOU TO FIGHT FOR YOUR OWN COUNTRY AND YOUR OWN FREEDOM!

Is het niet tijd voor een heuse revolutie in de stijl van die in Frankrijk in 1789? Moeten de kantoren van Pels Rijcken en van De Brauw Blackstone Westbroek niet hetzelfde lot ondergaan als destijds de Bastille omdat ook zij symbool zijn geworden van staatsterreur tegen het eigen volk gericht? Dienen mensen als Joris Demmink en Carla Eradus niet hetzelfde lot te ondergaan als destijds Lodewijk XVI en Marie-Antoinette? De criminele en corrupte partners van Pels Rijcken en De Brauw niet dat van de adelijken die in hun kielzog onder de guillotine werden gevoerd? Maar er is niet veel tijd meer, mensen, want de legal criminals onder leiding van Ivo Opstelten, landsadvocaat Houtzagers, Erik van den Emster, Harm Brouwer, Joris Demmink, Jan Loorbach, Harro Knijff, Carla Eradus, Arnold Croiset van Uchelen, Geert Corstens en de rest van de gang slijpen de messen…

Intussen krijgen wij steeds meer informatie binnen over hooggeplaatste personen die deel zouden uitmaken van netwerken van kinderverkrachters die toeslaan op seksfeesten in kastelen. De namen zijn echt niet te geloven, wellicht later meer. Eerder berichtten wij over het landgoed Westerflier bij Markelo, bezit van DSB-curator Rutger Schimmelpenninck, waar zich dergelijke taferelen zouden afspelen. Dit landgoed komt ook voor in de X-files van de Dutroux-zaak net als een locatie in Dordrecht, een oud pakhuis met de naam In de Spykermandt. Daarom durven we deze locaties hier te noemen. Thans komt het kasteel Amerongen in beeld. Steeds weer wordt in dit verband de naam genoemd van de huidige commissaris van de koningin te Utrecht, Roel Robbertsen. Wie kent deze man? Zou ook Robbertsen (foto) lid kunnen zijn van de Demmink-groepering?

Print Friendly, PDF & Email
Share