web analytics

Voer voor complotdenkers

MAN VINDT WATERSTOFMOTOR UIT… EN STERFT!

door Pamela Hemelrijk
Begin jaren negentig bracht een lokaal tv station in Californië een opmerkelijk bericht: “Goed nieuws voor automobilisten! Een eeuwenoude droom lijkt verwezijnlijkt! In Ohio heeft een plaatselijke uitvinder, Stanley Meyer, een motor ontwikkeld die rijdt op – believe it or not: WATER!”
Het item werd gebracht op een luchtige toon, alsof het hier een grappige curiositeit betrof. Terwijl we hier, als het bericht tenminste juist was, toch te maken hadden met een doorbraak van olympische proporties, die de macht van de OPEC-landen (en de winsten van de oliemaatschappijen!) in één klap zou wegvagen.
Maar de twee anchorlieden van Action News presenteerden deze scoop van de eeuw alsof het een lollig human-interest item was. Waren ze daar nou werkelijk zo stom, bij Action News, dat ze de onmetelijke draagwijdte van dit nieuws niet inzagen? Of verdachten ze Meyer er heimelijk van dat hij de kluit belazerde met zijn watermotor? Maar als ze het zaakje niet vertrouwden, waarom dan toch een reportage aan zijn uitvinding gewijd? Zie voor het bewuste Action News filmpje deze link.

Action News wist trouwens ook nog te melden dat het Pentagon reeds grote belangstelling had getoond voor Meyers zijn vinding, en plannen koesterde om de brandstofcel te gaan gebruiken voor legertanks en zelfs voor het Star Wars Defence System.
Maar waarom, zult u vragen, hebben wij dan nooit iets over die Stanley Meyers gehoord? Goeie vraag. Stanley Meyer is namelijk niet meer onder ons; hij kwam in 1998 onder eigenaardige omstandigheden om het leven. En wel juist op het moment dat hij (van het Pentagon?) 50 miljoen dollar financiering had gekregen voor een research centrum in Grove City, om zijn revolutionaire product te perfectioneren en in produktie te brengen. Tijdens het feestelijke diner waarmee dit werd gevierd sprong hij naar verluidt op van tafel, riep uit dat hij was vergiftigd, en strompelde naar buiten, waar hij op de parkeerplaats in elkaar zakte en overleed.
Zie o.a. deze link.
(Toegegeven, deze tekst komt van een website van UFO-gekken, maar de man die Meyers’ dood bevestigt, dr. Eugene F. Mallove, is hoofdredacteur van Infinite Energy Magazine Cold Fusion Technology, zo te zien een onverdacht wetenschappelijk tijdschrift. Dus over Meyers dood kan in elk geval geen twijfel bestaan.)
Wat die verdachte omstandigheden betreft hebben wij geen zekerheid, en zijn we helaas aangewezen op de urban legends van internet. Maar dat is op zichzelf al verdacht, want waarom zwijgen de mainstream media over dit voorval in alle talen? Vinden ze het soms te plaatselijk of zo? Of verkeren ze in een diepe winterslaap? Wie het weet mag het zeggen.
Meyers weduwe weigerde naar verluidt ieder commentaar op de dood van haar man. Ook Meyers advocaat hield zijn mond stijf dicht. En zelfs Action News heeft zich niet verwaardigd om melding te maken van ’s mans dood. Terwijl er toch aanleiding genoeg bestond voor nog zo’n olijk curiositeits-item, al was het maar bij wijze van follow-up: “Remember the guy who invented a car that runs on water? Well, guess what! He died on a parking lot yesterday, and his last words were: I’ve been poisoned!”
Maar nee; noch Action News, noch enig ander medium heeft, voor zover valt na te gaan, sindsdien ooit nog één woord aan Stan Meyer en zijn waterstof-auto vuilgemaakt. Laat staan dat politie en justitie een onderzoek hebben ingesteld naar zijn ontijdige dood.
Wij wilden u dit voer voor complotdenkers niet onthouden, en houden ons aanbevolen voor meer informatie over dit eigenaardige akkefietje, dat voor de mainstream media blijkbaar weer niet nieuwswaardig genoeg was.

Print Friendly, PDF & Email
Share