web analytics

Vice-president Haagse rechtbank pleegde meineed

HANS WESTENBERG, U BENT EEN CRIMINEEL! U PLEEGDE MEINEED!

Mr. Hans Westenberg, de vice-president van de Haagse rechtbank, een van de ’toprechters’ van Nederland die al jaren cursussen geeft aan rechters-in-opleiding om ze het ‘vak te leren’ heeft ten overstaan van zijn collega’s van de Rotterdamse rechtbank zonder blikken of blozen een 100% meineedige verklaring afgelegd. Hierover is geen greintje twijfel mogelijk. Daarom durft deze website zonder enige angst voor een proces het volgende op te schrijven: rechter Hans Westenberg is een crimineel en dient door het OM te worden vervolgd. Op meineed staat een gevangenisstraf van maximaal zes jaar. Lees hier het verslag van het getuigenverhoor waarop Westenberg die onder ede stond zijn collega’s voorloog. Westenberg pleegde dus meineed. Maar er is geen aangifte tegen hem gedaan. Hoe kan dat?

Na dit traumatische getuigenverhoor van medio mei maakte advocaat Hugo Smit zich op een aangifte tegen Westenberg op te stellen om deze vervolgens af te leveren bij het OM. Deze aangifte waarin de verklaring van Westenberg op tientallen punten werd ontmaskerd als leugenachtig en meineedig is ook opgesteld. Maar toen het moment naderde dat er ook daadwerkeijk aangifte moest worden gedaan, krabbelde Smit terug. Hij durfde niet. Er was reeds contact gelegd met een top-strafpleiter van het kantoor Sjocrona Van Stigt te Rotterdam en deze advocaat was ook bereid de aangifte onder zijn hoede te nemen, maar op de cruciale bespreking op zijn kantoor kwam Smit opeens met het ‘idee’ dat niet hij, maar mede-gedaagde Micha Kat de aangifte maar moest indienen. Kat was bij de bespreking aanwezig en besloot na overleg met zijn advocaat deze hete aardappel aan zich voorbij te laten gaan. Smit is immers het grote slachtoffer van de terreur van Westenberg; hij werd door zijn kantoor Simmons & Simmons genadeloos op straat gezet omdat hij een conflict had met een rechter. Het intimiderende telefoontje van Westenberg aan Smit waarom de hele affaire draait heeft de carriere van Smit vernietigd, niet die van Kat. Dus moet Smit de aangifte ook doen. Maar dat durft hij niet uit angst nog verder kapot te worden gemaakt door de rechterlijke macht.
Overigens loopt de procedure die Westenberg tegen Smit en Kat heeft aangespannen nog altijd. Afgelopen september vond een tweede getuigenverhoor plaats waarin ook een andere advocaat verklaarde door Westenberg te zijn geintimideerd.

Print Friendly, PDF & Email
Share