web analytics

‘Vervolgings-verzoek Demmink niet concreet’

demmink_1_11.jpgHERNIEUWDE AANGIFTE TEGEN SEKSMONSTER DEMMINK OP JUSTITIE

Wat we reeds enige tijd vermoedden blijkt inderdaad te zijn voorgevallen: het gerechtshof (wij dachten Amsterdam, blijkt nu Den Haag te zijn…. hoe zit dat dan weer?) heeft reeds ‘enige tijd geleden’ (17 oktober) besloten de ‘van pedofilie beschuldigde topambtenaar’ niet te vervolgen, maar deze opmerkelijke beslissing buiten de journalistieke ruchtbaarheid weten te houden, met dank aan de corrupte mainstream media natuurlijk. Uw webmaster heeft al zijn email-alerts ingesteld op ‘Demmink’ maar het aantal hits was nihil omdat zijn naam nog altijd niet officieel genoemd mag worden zoals blijkt uit dit stuk uit De Volkskrant dat uiteindelijk de basis-bron vormt voor de laatste ontwikkelingen in de Demmink-horrorstory (maar zie ook het persbericht van advocate Van der Plas). Uit het artikel en het persbericht komen de volgende overwegingen naar voren het verzoek om vervolging van Demmink af te wijzen: de verzoeker (de Koerd Baybasin) zou ‘niet belanghebbend zijn’ omdat hij zelf niet door Demmink is misbruikt, het verzoek is ’te ruim geformuleerd’ c.q. ‘onvoldoende concreet gemaakt’ en het verzoek is ‘onterecht’ omdat er ‘nooit officieel aangifte zou zijn gedaan’. Dat laatste is in elk geval onjuist zoals blijkt uit het Demmink-feitenoverzicht: op 2 april 2007 werd aangifte gedaan. Deze aangifte kwam destijds uitgebreid in de media; zelfs NRC Handelsblad wijdde er op 4 april (pagina 3) een bericht aan. Maar het heeft allang geen zin meer deze beslissing van het Hof inhoudelijk te bestrijden, want hier gelden heel andere regels dan die te vinden zijn in onze wetboeken. Intussen melden De Telegraaf en Trouw dat er een nieuwe aangifte tegen Demmink is gedaan, door

joustra.jpgeen Turks minderjarig slachtoffer van Demmink. De story gaat dus verder.  Opvallend is dat Elsevier op de site -waar gereageerd kan worden- zwijgt over de Demmink-affaire. Eerder nam Elsevier-hoofdredacteur Arendo Joustra het opzichtig op voor Joris Demmink. De homofiele Joustra schreef destijds in een opmerkelijke eigen interpretatie van de feiten: ‘bewijs is nooit geleverd en de betrokken media -Panorma en Gaykrant- hebben bakzeil moeten halen’. Het heeft er nu alle schijn van dat de laffe Joustra bang is voor afkeurende comments op zijn eigen website.

Print Friendly, PDF & Email
Share