web analytics

VERKLARING WOUTER BOS

Eind 2006 was deze website de eerste in den lande die berichtte over de homoseksualiteit van Wouter Bos. Voornaamste bron was Elsevier-redacteur Syp Wynia met wie uw webmaster die dagen contact had; Syp flirtte met onze Theo van Gogh-gang en diens site De Gezonde Roker waarop uw webmaster destijds furore maakte met ondermeer Pamela -God hebbe haar ziel- Hemelrijk. Medio 2008 ontving uw webmaster de melding over de Bakas-sekstape van een bron die hem met naam en toenaam bekend is en met wie hij ook contact heeft gehad. Deze bron is zeer betrouwbaar. Echter, we gingen niet over tot publicatie zonder extra bewijs: de verklaring van Oscar Hammerstein [hier te lezen] over de homoseksualiteit van Bos en nadere invulling van de eerdere verklaring door Wynia.  Hiermee staat de homoseksualiteit van Bos vast en besloten we dat er voldoende basis was de brief van de Bakas-klokkenluider te publiceren. Echter, toen de trendwatcher direct een advocaat inzette besloten we de brief te verwijderen. Thans blijkt er een nieuwe bron te zijn die Bos in anale zin koppelt aan John Leerdam.

Hoe laf en ingetogen dit ook wordt gebracht door HP/de  Tijd en Nieuwe Revu, uit de publicaties blijkt dat de bron serieus te nemen is, zeker gezien de eerdere rol van Bakas. Op basis van deze nieuwe bron achten wij het journalistiek verantwoord de Bakas-brief opnieuw te publiceren in de wetenschap dat we juridisch in een procedure overeind zullen blijven. We geven immers precies de feiten weer zoals deze zijn geschied.

Steeds meer mensen zijn loaded as hell om onze geloofwaardigheid aan te tasten en deze site belachelijk te maken. So be it. Wij strijden met open vizier voor de waarheid en maken soms een fout, zulks echter in veel mindere mate dan de MSM doen die zelfs moedwillig leugens en desinformatie verspreiden. Ook constateren we bij steeds meer inzenders de ‘Vervloesem-reflex’: als Kat zo veel schrijft over seks, pedofilie en chantage zal hij zelf ook wel een smerige kinderverkrachter zijn. So be it. We hebben het vaker gezegd: we zijn deze site niet begonnen om vrienden te maken. Laten we het dan nog eens duidelijk stellen: deze site heet Klokkenluideronline heeft een ander ‘journalistiek profiel’ dan het NOS Journaal of The New York Times. Als wij een melding krijgen van een serieuze klokkenluider zoals die van de Bakas-tape dan publiceren wij die. In principe. Daar gaat deze site namelijk over. We hebben er al vele grote successen mee kunnen vieren. Dat is iets anders dan het ons ‘volledig toeeigenen’ van de melding en deze als bewezen feit publiceren. Er is, zoals dat in vaktermen heet, een ‘waarheidsclaim’ maar geen ‘waarheidsgarantie’. Die bestaan niet in de journalistiek anno 2010. Als Micha Kat en zijn site niet geloofwaardig zijn, wie zijn dat dan wel? De Telegraaf? Jan Peter Balkenende? George Bush? Tony ‘wapens of mass-destruction’ Blair die recent een signeer-sessie moest afblazen omdat te veel woedende betogers de zaak in het honderd dreigden te laten lopen? Is Tony Blair geloofwaardiger dan Klokkenluideronline? Zeg het maar.

Wouter Bos is -net als Tony Blair-een levensgevaarlijke, incompetente en pathetische kamikaze-piloot die ons land onzegbare schade heeft berokkend. Geen middel moet onbenut worden gelaten Bos definitief uit te schakelen. Wij vinden het teleurstellend dat veel inzenders het afzeiken van uw webmaster belangrijker vinden dan het behoeden van ons land voor de gesel van de PvdA en Wouter Bos. So be it. Tegen de achtergrond van dit alles vragen wij ons met name af, wat iemand als Wim Dankbaar beweegt die zonder de feiten tot zich te nemen opnieuw met een sadistisch en satanisch genoegen uitrukt om ons de oorlog te verklaren waarbij hij nu zelfs emails stuurt naar mijn opdrachtgevers in een poging mij in diskrediet te brengen. Is het jaloezie? Frustratie omdat hij bijna alles waar hij mee bezig is van ons en onze tipgevers krijgt aangeleverd? Verveling omdat de man vanuit zijn giga-villa in Overveen niet weet wat hij elke dag nu weer moet beginnen? Blijkbaar hoort het er allemaal bij. Intussen razen we dagelijks in sneller tempo af op de afgrond, mede dankzij weerzinwekkende leugenaars en perverts als Wouter Bos.

Print Friendly, PDF & Email
Share