web analytics

VERKLARING MICHA BIJ VERTREK PEDO-DUO

MICHA’S BESLUIT TE STOPPEN ALS AUTEUR VAN DEZE SITE IS EVEN OPGESCHORT NA DE KRANKZINNIGE ONTWIKKELINGEN VAN DE LAATSTE DAGEN * ALS VANZELF WORDT DE OVERGANG TOT STAND GEBRACHT VAN KLOKKENLUIDERONLINE NAAR REVOLUTIONAIRONLINE * BINNENKORT MEER ACHTERGRONDEN OP DE SITE VAN STEVE BROWN

HIERONDER DE VIDEO ‘HET CRIMINELEN-KABINET’ DIE MICHA VIJF JAAR GELEDEN MAAKTE BIJ HET AANTREDEN VAN HET KABINET RUTTE-1

Burgers van Nederland!

Met het vertrek van de complete top van het Ministerie van Vuiligheid en Pedofilie -nog nooit eerder gebeurd in de geschiedenis van Nederland- heeft de affaire-Demmink een nieuw dieptepunt bereikt. Want hoewel het ‘D-woord’ niet mag worden genoemd, weet iedereen dat het juist deze affaire is, waarin de minister een pedofiele en kinder-misbruikende studievriend bleef steunen en dekken in weerwil van de wet -en aldus zijn eigen rechtstaat verkrachtte-, die hem en zijn hooligan-staatssecretaris fataal is geworden. Hiermee is een heel klein stukje ‘recht’ geschied, al is de laffe wijze waarop het duo de run inzette richting reddingssloep zonder debat wel weer kenmerkend voor het structurele gebrek aan nivo, kwaliteit en beschaving van deze twee criminelen die ons land onzegbare schade hebben berokkend. Vanaf de eerste dag op het pluche was duidelijk dat dit duo op geen enkele wijze op zijn taak was berekend en daarom is de hele kwestie tevens een bewijs voor het fundamentele gebrek aan leiderschap van premier Rutte. Maar dat is niet de kern. De kern is dat het juist de top is van het Ministerie van geacht wordt onze rechtstaat te beschermen die ter aarde stort als crimineel. Dat is natuurlijk geen toeval. Want als een overheid zelf een mafia-organisatie gaat vormen -en dat is in Nederland het geval sinds de IRT-affaire begin jaren 90- is het eerste wat deze overheid doet natuurlijk het ‘kapen’ van het Ministerie van Justitie (het tweede is het ‘kapen’ van de media). Dat ‘kapen’ is gebeurd in twee stappen: de ‘draaideur-affaire’ met Docters van Leeuwen in 1998 en de benoeming van Demmink vier jaar later. Om het kanker-gezwel dat bij Justitie is ontstaan weg te snijden, zouden we dus eigenlijk terug moeten tot in 1998.

Anno 2015 is dat echter niet meer mogelijk. Wat ons nu te doen staat is het ontketenen van een burger-brede opstand tegen de pedofielen en plunderaars in Den Haag. Dat dient te gebeuren op vreedzame wijze; bemoedigend is dat het juist de politie is die hier het voortouw lijkt te nemen met hun sort of ‘stiptheidsactie’. Er moet in Den Haag een compleet nieuwe wind gaan waaien vanuit de stelling dat werkelijke verandering niet mogelijk is met de mensen die mede verantwoordelijk zijn voor de huidige wantoestanden. Hieronder een overzicht van dingen die u kunt, nee moet doen om Nederland te redden:

1. Nooit meer gaan stemmen in het huidige systeem. Door te gaan stemmen, ook al is het blanco, geeft u het huidige systeem een blijk van ‘goedkeuring’.

2. Geen belasting meer betalen. Weigeren de pedofiele uitspattingen van de Justitie-top nog langer te financieren.

3. Geen gehoor meer geven aan sommaties en bevelen van ‘het gezag’ -gemeente, politie, deurwaarder, Openbaar Ministerie, Intrum Justitia, Belastingdienst: gewoon allemaal linea recta de prullenbak in.

4. Het actief aanspreken van ambtenaren en functionarissen (agenten, rechters, politici) op hun verantwoordelijkheden richting Nederlandse volk.

Dit zijn slechts de eerste stapjes op weg naar het scheppen van een Nieuw Nederland. In de tweede fase kunnen gebouwen worden bezet en meer van dergelijke actievere acties zoals nu reeds plaatsvinden bij de Universiteit van Amsterdam -zeer veelzeggend en bemoedigend, want de UvA kan worden gezien als een ‘microkosmos’ voor Nederland waar dezelfde problemen spelen: incompetentie, criminaliteit, perversiteit en corruptie.

Print Friendly, PDF & Email
Share