web analytics

Verheviging Demmink-campagne

demo.jpegArgusoog Radio verzond vandaag onderstaand persbericht in de aanloop naar de uitzending op donderdag 18 december (20:00-22:00) over de zaak-Demmink.

Persbericht.

Geachte redactie.

Op maandag 15 december vanaf 19.00 uur gaan een tiental alternatieve nieuwsmedia op het internet een campagne starten ter ondersteuning van klokkenluider Micha Kat. Wij willen daarmee aangeven dat de wijze waarop de politiek en de rechterlijke macht omgegaan zijn en nog omgaan met de enorme bewijslast in de zaak Joris D., niet in overeenstemming is met de beginselen van de Nederlandse rechtstaat. Dat er naar de handel en wandel van deze man, ondanks vier onafhankelijk van elkaar gedane aangiften en een in dertien jaar opgebouwde zeer overtuigende bewijslast nog geen duidelijk onderzoek is gedaan, laat het totale failliet van de Nederlandse politiek en rechtspraak zien. Het laat tevens zien dat ons landsbestuur en rechtspraak op zijn minst volledig onbetrouwbaar zijn ten aanzien van het toepassen van het gelijkheidsbeginsel in de rechtspraak.
Wij zullen onze campagne zodanig voeren, door een in kracht toenemende golf aan meewerkende mediasites te scheppen, dat wij hiermee de huidige politieke verantwoordelijken onder druk zullen zetten om het recht te doen zegevieren. Wij verlangen dan ook dat Joris D. van zijn functie wordt ontheven en er een onderzoek wordt gestart, indien nodig hij een eerlijke, betrouwbare openbare rechtszaak krijgt. Tevens verlangen wij dat bij deze rechtszitting onafhankelijke juridische waarnemers aanwezig zullen zijn evenals vertegenwoordigers van de onafhankelijke media, om toe te zien op een juiste rechtsgang. Hetzelfde verlangen wij ten aanzien van alle verantwoordelijke hierbij betrokken politici en ambtenaren.

Wij zullen deze campagne stoppen op het moment dat aan onze verlangens is voldaan.
Wij zullen ons ook laten horen en zien via de reguliere media, getuige dit persbericht.

Noot voor de redactie:U kunt op bovenstaand persbericht reageren via het emailadres [email protected]

Print Friendly, PDF & Email
Share