web analytics

VERBIJSTEREND BEDROG DOOR MSM

VRIJWEL DE HELE REGIONALE PERS IN NEDERLAND DEMONISEERT MICHA KAT EN WIM DANKBAAR * VALSE AANGIFTE TEGEN KAT EN DANKBAAR DOOR STEPHANIE EN HAAR MOEDER, REEDS INGETROKKEN * LEEUWARDER COURANT WORDT GEDAGVAARD WEGENS DEMONISERING * AANGIFTE TEGEN STEPHANIE WEGENS VALSE AANGIFTE NU LOGISCH

In bovenstaand filmpje zien we hoe Fox News de zege van de NWO-bestrijder Ron Paul in de jaarlijkse CPAC-verkiezing in de VS als meest populaire conservatieve politicus op ongekende wijze manipuleert: een staande ovatie van een minuut wordt ‘vervangen’ door boe-geroep. Ron Paul en zijn zoon Rand [we schreven hier reeds eerder over] worden al jaren gedemoniseerd door de MSM in de VS en wereldwijd

omdat zij een enorme bedreiging vormen voor het Amerikaanse politieke establishment en de NWO-agenda van de Bilderberg-globalisten. Rand Paul werd afgelopen november verkozen tot een van de twee senatoren voor de staat Kentucky, zijn vader Ron, thans afgevaardigde voor Texas, wordt gezien als de meest kansrijke challanger van Obama voor de komende presidentsverkiezingen. Maar vader en zoon worden compleet doodgezwegen dan wel gedemoniseerd door de MSM wereldwijd! Geen enkel Nederlands medium heeft ooit aandacht geschonken aan deze twee politici die de VS op hun grondvesten doen trillen.

Geheel in de sfeer van dit nog nooit vertoonde bedrog door Fox News is afgelopen weken door vrijwel de gehele Nederlandse regionale pers een ‘demoniserings-campagne’ gevoerd tegen Micha Kat en Wim Dankbaar -en anderen van ons ‘Vaatstra-team’- omdat wij de waarheid hebben onthuld over de moord op Marianne en het ongekende bedrog door Justitie hebben exposed. Een klacht bij de Raad voor de Journalistiek tegen de Leeuwarder Courant die het voortouw heeft genomen bij de demonisering is reeds ingediend en zal worden behandeld op 18 maart. Later meer hierover. Daarnaast bereiden we een civiele dagvaarding voor.

Recent hebben we namelijk de bewijzen in handen gekregen over de werkelijk onbegrijpelijk smerige wijze waarop de LC te werk is gegaan tegen ons, zulks uiteraard in samenspanning met Justitie in Friesland waarvan de complete reputatie in de Vaatstra-zaak op het spel staat en dus over lijken gaat. Read this! De demoniserings-campagne vanuit de LC werd opgehangen aan een ‘klacht’ dan wel ‘aangifte’ die super-getuige Stephanie [lees onze serie over haar] tegen ons zou hebben gedaan ‘voor kerst 2010’ wegens ‘belaging, smaad en laster’. Ons was echter niets bekend van een dergelijke aangifte. Toen we via onze advocaat verhaal gingen halen, ontvingen we een schimmig schrijven van OM-voorman Henk Mous te Leeuwarden dat erop neerkwam dat er niet echt een aangifte was gedaan, maar dat Stephanie na de publicatie in de LC (29 januari) alsnog aangifte heeft gedaan om er aldus al ‘post-daterend’ voor te zorgen dat de LC ‘niet heeft gelogen’. Deze handelswijze mag reeds als uniek en verbijsterend worden gekenschetst: geen aangifte doen wegens een gepleegd delict, maar uitsluitend om ervoor te zorgen dat een leugen in een krant ter demonisering van ons alsnog ‘op waarheid’ komt te berusten! Hiermee is toch wel vastgesteld dat er sprake is van een valse aangifte door Stephanie en haar moeder. Maar het wordt nog mooier.

Want bij brief van 14 februari meldt het parket te Leeuwarden bij monde van OvJ mr. A. Reah dat Stephanie en haar moeder. mevrouw A. Messchendorp, ‘de klachten wegens hen moverende redenen intrekken’.

Dus, recapitulerend: op 29 januari schrijft de LC om ons te demoniseren dat er ‘aangifte tegen ons is gedaan’ in strijd met de waarheid. Om dit te ‘repareren’ doen Stephanie en haar moeder op 31 januari ‘alsnog’ aangifte tegen ons. Maar omdat dit valse aangiftes betreft die uiteraard niet vervolgbaar zijn, krijgen we op 14 februari te horen dat ze ‘zijn ingetrokken’. En dat allemaal om de moord op Marianne Vaatstra on-opgelost te kunnen houden!

Dit alles leidt tot de volgende juridische situatie rond deze ongekende en onrechtmatige demonisering, niet alleen door de LC, maar ook door het Noord Hollands Dagblad, Dagblad van het Noorden, Gooi- en Eemlander en Haarlems Dagblad die het LC-artikel overnamen (de landelijke kranten durven de vingers hieraan kennelijk niet te branden):

1. De zaak tegen de LC en tegen het DVHN bij de Raad voor de Journalistiek. Binnenkort zal het klaagschrift hier worden gepubliceerd.

2. Een civiele zaak tegen de LC met als inzet rectificatie, een compenserend interview en een schadevergoeding.

3. Een aanklacht tegen Stephanie en haar moeder wegens het doen van een valse aangifte tegen ons, uitsluitend met als doel de LC ‘wit te wassen’.

Hoezeer de MSM hun toevlucht moeten nemen tot list, bedrog en manipulatie om de waarheid verborgen te houden voor het volk blijkt dus niet alleen uit het bedrog door Fox News in de VS [lees hier de achtergronden], maar ook door de ontluisterende strapatsen van de LC in ons land. See you in court!

Print Friendly, PDF & Email
Share