web analytics

Vele belangrijke mensen in zaak-Demmink

docters.jpegWatergate in Waterland: een top secret lijst met hoogwaardigheidsbekleders!

Reeds vanaf 1994 (zie geupdate feitenoverzicht) wordt de naam Joris Demmink genoemd in politie-onderzoeken naar het misbruik van minderjarigen. Juist de extreem lange tijdsduur van de affaire gecombineerd met de container aan bewijs en de consequente weigering van de autoriteiten de feiten in ogenschouw te willen nemen, maakt de zaak-Demmink tot de grootste en meest bizarre zedenzaak uit de Nederlandse geschiedenis. Gedurende al die jaren, zo blijkt uit ondermeer het dossier Demmink-2, hebben vele hoge en belangrijke mensen zich met de zaak bemoeid in pogingen de pedofiele crimineel Demmink aan te pakken dan wel een einde te maken aan de ‘crisis’ rond Demmink. Dat maakt het nog weer onverkwikkelijker dat er maar niets gebeurt en iedereen maar blijft zwijgen. Reeds aan de orde kwam de belangrijke rol van Rob van Gijzel, tegenwoordig burgemeerster van Eindhoven. Ex-minister Hilbrand Nawijn kwam ook reeds ter sprake op deze site. Ook een voormalig staatssecretaris en justitie-minister komt voor in het dossier (later wellicht meer) alsmede Arthur Docters van Leeuwen, voormalig hoofd van de BVD/AIVD. Docters komt als volgt ter sprake in de Panorama en GayKrant-publicatie uit 2003:

Arthur Docters van Leeuwen, de toenmalige BVD-chef en latere super-PG, zou bij diverse gelegenheden aan collega-juristen het verhaal hebben verteld dat hij het gevaar dat Pieter-Jan [bedoeld is Joris Demmink] chantabel kon worden doorzag. Hij vindt het vreemd dat de ambtenaar zijn vriend [bedoeld is de Tsjechische porno-ster Libor Cverlik] op geen enkele officiele gelegenheid durft te tonen. Ook anderen melden dat Pieter-Jan zich zelfs naar zijn geliefde theatervoorstellingen in Amsterdam (hij was korte tijd lid van een culturele instelling) altijd laat vergezellen door een zogenaamde ‘vriendin’. Dit om maar vooral niet in de homohoek geduwd te worden.

Over Docters van Leeuwen gaat bij ingewijden het verhaal dat hij Pieter-Jan een keer heeft uitgenodigd voor een etentje bij hem thuis en daarbij ook nadrukkelijk zijn Tsjechische vriend inviteerde. De ambtenaar zou daar heel verschrikt, bijna beledigd, op hebben gereageerd. Maar Docters zou nog verder zijn gegaan door te stellen dat hij daags na het etentje iedereen op het ministerie zou vertellen dat Pieter-Jan en zijn homoseksuele vriend waren langs geweest om daarmee ‘in een klap van al dat geheimzinnige gesodemieter af te zijn’.

Pogingen om met Docters in contact te komen zijn tot dusver gestrand. Maar intussen dient de volgende doorbraak zich al weer aan: het dossier Demmink-3 over de ontwikkelingen vanaf de zomer van 2007 (zie het feitenoverzicht). Het is allemaal te veel om snel te kunnen verhapstukken en interpreteren, maar in het dossier Demmink-3 zit in elk geval een explosief stuk (dat ook in bredere kring schijnt te circuleren) afkomstig van een mainstream-mediaprogramma waarvan de naam (nog) niet kan worden onthuld. Dit programma heeft tot in de zomer van 2007 geprobeerd de zaak-Demmink ‘vlot te trekken’ maar sloeg toen om ‘als een blad aan een boom’. Dit stuk -biedt een opsomming van de vanaartsen.jpegmensen die contra-Demmink zijn en de zaak wilden aanpakken. We lezen de volgende namen: Job Cohen, H. Stikkelbroeck (een offcier van justitie), Aad Kosto, Hilbrand Nawijn, Ed Maas, Henk Greven (??), Hans Simons, Fred Teeven, Henk van Brummen (lid van het College van PG’s van het OM), Jozias van Aartsen, Eric Nordholt, Jelle Kuiper, Wilfred Brinkhuis, Hans Vrakking, Joop van Riesen, Rein Welschen (voormalige burgemeester Eindhoven) en Rob van Gijzel (huidig burgemeester Eindhoven).

Print Friendly, PDF & Email
Share