web analytics

VEEL POSITIEVE REACTIES OP FUNX-OPTREDEN

DIRECT NA DE UITZENDING STROOMDEN DE SMS-SEN BINNEN EN THUIS VELE COMPLIMENTEUZE EMAILS * HET VOLK GAAT STEEDS MEER MEELEVEN MET DE EPISCHE STRIJD TEGEN DE KINDERVERKRACHTERS EN DE COLLABORERENDE MEDIA -WAARTOE OOK HUUB EVERS BEHOORT * UITZENDING MORGEN NA TE LUISTEREN VIA DE PODCAST

micha.leeuwarden

Een reactie van een oude en zeer gewaardeerde mede-strijder wil ik er thans uitlichten:

Hoi Micha,

Zojuist heb ik het debat beluisterd dat je voerde met heer Evers op FunX radio. Het was om heel veel redenen fascinerend. Ik noem zonder volledig te zijn een paar zaken:
– Opvallend vond ik de aanvangshouding van Evers. Hij koos een voorzichtige en naar ik aanneem zijns inziens neutrale insteek t.o.v jouw bevindingen. Ik ben er van overtuigd dat hij zich vooraf nooit gerealiseerd heeft dat hij hiermee door jou toch in het kamp van de ‘doofpotters’ geplaatst kon worden. In het algemeen denk ik dat verschillende personen in de media niet in de gaten hebben wat er op hen af komt.
– Het voorbeeld van de BBC – hoe media decennia passief en actief kindermisbruikers kunnen beschermen – werkt ijzersterk: BBC heeft voor onze mediale hoofdstoom een voorbeeldfunctie en iedereen heeft kennis kunnen nemen van dat ongekende schandaal. Dat voorbeeld doet niet volledig ingevoerde luisteraars pas realiseren, dat jouw theses inderdaad waar kunnen zijn.
– Ik geloof in de kracht van taal. Door de term ‘doofpotter’ te munten heb je in één keer een einde gemaakt aan het gebruik van de kwalificatie ‘complotter’ of ‘complotdenker’. ‘Doofpotter’ is al even banaal als ‘complotter’ waardoor je potentiele gebruikers van ‘complotter’ al bij voorbaat afschrikt dit woord te gebruiken. En dat is winst want het wordt gebruikt om niet op de inhoud in te gaan.
– Ik vraag me eerlijk gezegd wel af of de doorsnee luisteraars – zeg maar de slapenden – jouw argumenten op waarde weten te schatten – maar misschien is dat ook helemaal niet belangrijk en gaat het om de mensen die al half wakker zijn te mobiliseren.

Deze week ga ik het nog een keer beluisteren en zal met je welnemen eventuele bevindingen met je delen.

Je wederom dankend voor je tomeloze inzet voor de goede zaak groet je hartelijk

Print Friendly, PDF & Email
Share