web analytics

Van Lidy N. via Pieter B. naar Joris D.

Zie ook de eerdere artikelen op deze site over het ‘zegt u het maar’-initiatief van De Volkskrant.


De email naar de hoofdredactie waar het filmpje mee eindigt is uiteraard ook verstuurd. Hieronder het antwoord van Pieter Broertjes:
Thursday, December 18, 2008 10:35 AMFrom:”Heuvel, Mieke van den” <[email protected]> Add sender to ContactsTo:[email protected]

Mischa,

Collega Nicolasen heeft met haar oproep niet beoogd een verkiezing uit te schrijven, zoals ze van begin af aan duidelijk heeft gemaakt. Zij heeft de Volkskrant-lezer gevraagd onderwerpen voor verhalen te noemen, die de lezer had gemist dan wel onvoldoende uitgewerkt had gezien. Nicolasen heeft dat een aantal keren toegelicht, maar zoals ze bij de Top-10 op de site schreef, gaat deze informatie voorbij aan degenen die via de site reageerden.

Nicolasen heeft ook geschreven dat ons initiatief op de site binnen enkele dagen was gekaapt door journalisten, die zich ook wel klokkenluiders noemen en die uit zijn op de scalp van een hoge ambtenaar. Los van het feit dat het hier geen verkiezing betrof, is het  onjuist te beweren dat dit de wens van VK-lezers is, getuige de inhoud van de inzendingen via de speciaal geopende mailbox.

Pieter Broertjes

Commentaar:

Broertjes zet de lezers die vragen om onderzoek naar Joris Demmink dus weg als ‘journalisten (?) die uit zijn op de scalp van een hoge ambtenaar’. De klassieke ‘hetze-beschuldiging’ dus. Eerder schreeuwde Nicolasen dat deze mensen zouden roepen:  ‘kruisig hem! kruisig hem!’ Zowel Broertjes als Nicolasen beroepen zich op een ‘speciale mailbox’ waaruit zou blijken dat de lezers van De Volkskrant helemaal geen onderzoek naar Joris Demmink willen maar juist de onderwerpen behandeld willen zien uit Lidy’s top-10, dit geheel in strijd met de mensen die hebben gereageerd op het openbare weblog. Deze ‘speciale mailbox’ is echter niet controleerbaar. So far voor het initiatief van De Volkskrant om de lezer te laten bepalen waar de krant over moet schrijven.

Print Friendly, PDF & Email
Share