web analytics

Van Essen: geen inzage Lensink-rapporten

WAXINE-ADVOCATE VAN PEDO-KANTOOR IS COMPLEET CORRUPT EN DIENT LOUTER BEATRIX EN ORANJE * EERDAAGS PROBEREN WE WEER VRAGEN TE STELLEN OP DE HERENGRACHT, WAT DOET POLITIE DAN?

In dit stadium van het proces zie ik geen verdedigingsbelang om op uw verzoek in te gaan. Dat mailde waxine-advocate en Pauw & Witteman-pin up Marielle van Essen op 24 maart aan journalist Ton Biesemaat. Die laatste had verzocht om inzage in de rapportages van de ‘deskundigen’ die menen dat Erwin Lensink aan ondermeer ‘wanen’ lijdt en diende te worden opgenomen in de Oranje-goelag PBC [backgrounds uit Lensink-proces]. Uiteraard is er juist wel een enorm ‘verdedigingsbelang’ deze gemanipuleerde ‘rapporten’ van de pseudo-deskundigen te openbaren maar precies om die reden houdt Van Essen ze tegen de borst: omdat ze de zaak van Lensink te zeer zouden kunnen dienen en bijgevolg de zaak van haar echte client -Beatrix en het KH- zou schaden. Hieronder de mailwisseling tussen journalist en Oranje-specialist Biesemaat en Van Essen. Maar eerst nog een bizar detail over deze zaak dat door alle media is verzwegen.

Dat detail is dat Lensink toen hij zijn waxine-houder richting gouden koets wierp twee keer heeft geroepen: granaat! Granaat! Dit staat ook op beeld, we zullen het later toevoegen. Het is een raadsel waarom het OM deze voor Lensink belastende omstandigheid volledig buiten de zaak heeft willen houden. Of eigenlijk niet zo’n raadsel: wij vermoeden dat dat is gebeurd op last van ‘deskundigen’ die elke relatie tussen Beatrix en granaten taboe verklaren uit angst voor copy cat-gedrag. We hoeven Van Essen niet te vragen naar dit aspect van de zaak want zij weigert vragen te beantwoorden van onafhankelijke journalisten en laat haar kantoor samen met pedo-lawyer Richard Korver zelfs barricaderen als wij in het vizier komen.

From: [email protected]
To: [email protected]
Subject: proces Erwin Lensink
Date: Wed, 16 Mar 2011 09:16:14 +0100

Geachte mevrouw Mariëlle van Essen,

Als freelance journalist en publicist op o.a. het gebied van het koningshuis* woonde ik gisteren het proces bij tegen Erwin Lensink. Mij verbaasde in hoge mate het optreden van de psychiaters/psychologen die op basis van mijns inziens onvoldoende feiten en/of informatie uw cliënt ontoerekeningsvatbaar en lijdend aan waandenkbeelden verklaarden. Mij interesseert -als journalist en publicist- waar wellicht deze ‘deskundigen’ in de rapportages betreffende uw cliënt historische gegevens/informatie verwarren met waandenkbeelden. Is dat ergens terug te vinden in de rapporten? Dus waar deze ‘deskundigen’ in een schemerig gebied verzeild raken waar ze hun vakgebied/expertise verlaten en historische feiten/hypotheses die uw cliënt naar voren brengt verwarren met wanen?

Ik besef dat ik vraag naar privacy-gevoelige zaken maar is het mogelijk na overleg met uw cliënt om passages of de gehele rapporten van de ‘deskundigen’ in te zien? Als kritisch onderzoeker van het koningshuis zou ik wellicht -als uw cliënt- nu ook onder de diagnose kunnen vallen te lijden aan wanen vanwege mijn interesse in de duistere kanten van het koningshuis en de hoeveel arbeid die ik er in steek!

Ik zou eventuele informatie die in de rapporten van de ‘deskundigen’ is te vinden en waar ze wellicht de fout ingaan willen publiceren in het periodiek ‘De Zwarte Hand’ van Uitgeverij Aspekt waar ik mede de redactie voor ga voeren. Als zoiets te vinden is dan zou je kunnen beweren dat het proces tegen uw cliënt veel weg heeft van een ‘politiek proces’.

Afsluitend wil ik u mijn complimenten maken voor de wijze waarop u de verdediging heeft gevoerd.

* Ik publiceerde o.a. over het koningshuis in de Groene Amsterdammer, Nieuwe Revue en op verschillende websites waaronder Pro Republica. In 2007 publiceerde ik het boek Bernhardgate over het landverraad van Prins Bernhard in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Dit voorjaar verschijnt bij Just Publishers mijn boek ‘Geheimen van Oranje’ en in het najaar bij Uitgeverij Aspekt ‘Van Atjeh tot Uruzgan’ met daarin vele hoofdstukken over de Oranjes.

Met vriendelijke groeten,
Ton Biesemaat

Subject: FW: proces Erwin Lensink
Date: Thu, 24 Mar 2011 08:17:04 +0100
From: [email protected]
To: [email protected]
CC: [email protected]; [email protected]

Geachte heer Biesemaat,

Hartelijk dank voor uw mail. In dit stadium van het proces zie ik geen verdedigingsbelang om op uw verzoek in te gaan.

Ik zal uw mail na mijn vakantie ter kennisneming aan cliënt zenden.

Ik ben op 18 april terug. Mijn praktijk en daarmee de zaak van cliënt zal worden waargenomen door mrs. Dirkzwager en Meerman.

Met vriendelijke groet,

M.J. van Essen

In een latere mail van 12 mei herinnerde Biesemaat Van Essen nogmaals aan het verzoek met de woorden Heeft uw cliënt de heer Lensink nog kennis genomen van mijn verzoek? maar Van Essen ging daar niet meer op in. Hiermee is toch wel aangetoond dat zij een compleet corrupte ‘spook-advocate’ is die op cruciale momenten haar client laat vallen en zelfs verzoeken van journalisten weigert aan hem voor te leggen.

 

Print Friendly, PDF & Email
Share