web analytics

Van Delden aangeschreven over Westenberg

Aan de Raad voor de Rechtspraak
t.a.v. mr. A. van Delden
Postbus 90613
2509 LP Den Haag

Amsterdam, 4 juli 2005

Geachte heer van Delden,

U bent op de hoogte van de procedure die mr. J. Westenberg, vp van de Haagse rechtbank, heeft aangespannen tegen mr. H. Smit en mijzelf. Op 31 oktober vindt in deze zaak pleidooi plaats op de rechtbank in Rotterdam.

In verband met deze zaak meldt ik u het volgende. Westenberg runt een commercieel adviesbureau onder de naam Antacc Management BV. Deze onderneming is gevestigd aan het John F. Kennedyplein 20-22 te Purmerend. Het telefoonnummer is echter 070-3318668, het nummer van Westenberg’s eigen huis aan de Frankenslag 103 in Den Haag. Antacc bankiert bij de ABN Amro onder nummer 46.68.04.806. Bij ABN Amro wordt Frankenslag als adres van de onderneming aangehouden. De onderneming wordt bestuurd door de vrouw van Westenberg, Margreet Koning.


Deze onderneming ontvangt grote geldbedragen van marktpartijen. Onderzoek heeft uitgewezen dat een recente storting afkomstig is van Holland Engineering Consultants (3000 Euro) onder factuurnummer 040111. Dit is het moederbedrijf van een onderneming waaraan Westenberg eerder (van 1992 tot 1998) was verbonden als commissaris, ETC Engineering Technology Consultants. Een tweede recente storting (4165 Euro onder kenmerk 01605) was afkomstig van Homel Holding BV. Dit is een onderneming die actief is in het importeren van auto’s. In 1997 verkocht Homel zijn importeurschappen in Duitsland, Belgie en Nederland aan fabrikant Chrysler. Tevens werden op rekeningen van Antacc recente stortingen aangetroffen van Kluwer en Radboud Ziekenhuis Nijmegen.

In mijn ogen is dat alles buitengemeen alarmerend. Zo alarmerend dat ik vind dat u hiervan op de hoogte dient te worden gesteld. Het feit dat Westenberg in april vorig jaar de genoemde procedure is begonnen, een zaak waarin hij eist van elke mogelijke zweem van partijdigheid te worden gezuiverd, maakt dat deze feiten nog pregnanter naar voren komen.

Met de meeste hoogachting,

Micha Kat

c.c. mr. Hofhuis, president van de Rechtbank Den Haag

Lees ook de eerdere stukken over deze zaak op deze site

Herhaaldelijk is contact gezocht met het bedrijf Holland Engineering te Nieuwegein om navraag te doen over de aard van de werkzaamheden van Westenberg voor deze onderneming en de reden voor de betaling(en). Er werd geen antwoord verkregen. Sterker: er werd ons toegebeten ‘waarom wilt u dit weten?’ (officemanager mevrouw M. Agterberg)
De lezers kunnen haar een email sturen met de vraag: wat doet rechter Westenberg voor jullie? [email protected]

Print Friendly, PDF & Email
Share