web analytics

Update dagvaarding webmaster

brouwer.jpgmichakatZitting van de zaak Integere Harm vs. Micha Kat op 5 maart om 12:35 uur, rechtbank Den Haag, Prins Clauslaan 60 (politierechter).

De dagvaarding van Integere Harm tegen uw webmaster werd rond 08:30 uur hedenochtend aangetekend aangeboden door de postbode aan zijn huisadres. Hij hoefde dus niet naar Leiden. De Leidse recherche die de zaak heeft aangedragen bleek niet op de hoogte van de postale toezending door de officier waarvan de naam niet in het stuk wordt genoemd. Een analyse van de handtekening levert de naam van Hofstee op; het zou hier moeten gaan om de hoofdofficier van het Haagse parket Theo Hofstee. De dagvaarding gaat over de volgende tenlasteleggingen:

1. Het aanbrengen van enkele teksten per spuitbus op het pand Zonnebloem 26, het Europese hoofdkantoor van de Bilderbergers. In de dagvaarding wordt het woord ‘Bilderberg’ niet genoemd; het pand wordt omschreven als toebehorende aan M. Polderman. (art. 350 lid 1, art. 47 lid 1 Wetboek van Strafrecht)

2. Het aanbrengen van leuzen per spuitbus op de panden Kneuterdijk 1 (Raad voor de Rechtspraak), Prins Clauslaan 14 (rechtbank Den Haag) en Prins Clauslaan 16 (Parket Generaal). De exacte inhoud van deze leuzen zal op de zitting aan de orde komen. In elk geval werd er via een leus opgeroepen tot de vervolging van Joris Demmink en Hans Westenberg. (art. 352 en art. 47 lid 1 Wetboek van Strafrecht)

3. De ‘verstoring’ van de ondervraging door de commissie De Wit van Nout Wellink op de voet van art. 144 Wetboek van Strafrecht.

Print Friendly, PDF & Email
Share