web analytics

Update beerput ARN

VERDACHTE AUTOSLOPER: IK HEB BURGERS NIET VERMOORD

Door Pamela Hemelrijk
De 58-jarige autosloper P.K. die sinds september vorig jaar door justitie wordt vastgehouden op verdenking van de moord op Jan Burgers (zie het stuk ‘Beerput afvalverwerker ARN’ van 1 maart op deze site) bleek zich bij de behandeling bij Arnhemse rechtbank van de reconstructie van de moord op 19 mei weer prima te herinneren wat er op 18 september 2003 is gebeurd. Hij ontkende de dader te zijn. Volgens hem is Burgers voor zijn ogen doodgeschoten door een ander. Burgers had op zijn kantoor een gesprek gehad met K. Toen ze samen naar buiten kwamen werd Burgers aan zijn schouder opzij getrokken door een donkere man met een rode zakdoek voor zijn mond, die het vuur op hem opende. K. zou het vervolgens op een lopen hebben gezet. De schutter is volgens hem ontkomen door over een hek te klimmen. K. claimde tot nu toe dat hij zich niets meer van de fatale dag kon herinneren, maar de reconstructie van de moord, op 9 mei j.l., heeft zijn geheugen kennelijk opgefrist. Hij blijft in voorlopige hechtenis. De definitieve procesdatum is nu bepaald op 19 juli.

De brief die een anonieme klokkenluider aan de officier van justitie heeft gestuurd, en die volgens K.?s raadsman mr. J. Kuijpers een heel nieuw licht werpt op de moordzaak, blijft ondertussen in nevelen gehuld. Kuijpers beschikt over een kopie, maar heeft die nog niet vrij willen geven. Waarschijnlijk zal dat wel voor 19 juli gebeuren.
In de brief staan nadere bijzonderheden over de malversaties bij ARN (Afvalverwerking Regio Nijmegen), het overheidsbedrijf dat er door Burgers van werd beschuldigd ter vernietiging aangeboden drugs en wapens te hebben doorverkocht aan de onderwereld. Ambtenaren zouden van de opbrengst riante vakantiehuizen hebben gekocht. Om Burgers het zwijgen op te leggen heeft de toenmalige president-commissaris van ARN, de Beuningse burgemeester Zijlmans, indertijd stappen ondernomen om hem gedwongen te laten opnemen in een psychiatrische inrichting, hetgeen overigens niet is gelukt. De burgemeester is vervolgens strafrechtelijk vervolgd wegens machtsmisbruik en wederrechtelijke vrijheidsberoving, maar hij kwam er met een berisping af.
Volgens mr. Kuijpers was Burgers ?doodsbang? voor verdere represailles van ARN, omdat het bedrijf een evident belang bij had bij zijn verdwijning van het toneel. Er zou zelfs een AIVD-onderzoek lopen naar het overheidsbedrijf. In de jaren negentig is ARN ook op malversaties doorgelicht door het onderzoeksbureau Ernst en Young, maar die rapportage is door de Raad van Commissarissen van ARN nooit openbaar gemaakt. Alle reden, zou men zeggen, om ARN eens duchtig aan de tand te voelen over de lotgevallen van wijlen Jan Burgers. Maar veel aanstalten daartoe heeft justitie vooralsnog niet gemaakt. Misschien dat publicatie van de klokkenluidersbrief daar verandering in zal brengen.

Print Friendly, PDF & Email
Share