web analytics

Uit het dossier Demmink-2, deel 5c

fickende.jpgIn dit derde deel van de ‘reconstructie Demmink-2’ wordt ondermeer beschreven hoe Justitie de aangifte van Frank L. ‘van tafel speelt’ en hoe porno-advocaat Harro Knijff de media intimideert opdat zijn client kan doorgaan met het verkrachten van minderjarigen. De afbeelding is de voorkant van de video-cassete van de film Das Fickende Klassenzimmer waarin de hoofdrol wordt gespeeld door het ‘vriendje’ van Demmink Libor Cverlik. 

Op dinsdag 14 oktober doet FL aangifte tegen JD te Eindhoven. Er volgt direct een persbericht van Justitie. Als FL het politiebureau uitkomt, staan journalisten te wachten en cameraploeg SBS6. Een freelance-cameraman van SBS6 brengt FL naar huis. Er is een last van de schouders van FL gevallen. De cameraman geeft zijn kaartje je kunt me altijd bellen! De volgende dag wordt HK gebeld door de cameraman: ik ben onderweg naar FL. Hij belde mij dat de politie hem wil spreken voor nader verhoor. Even later belt de cameraman opnieuw: ze zijn al weg Ik heb ze weg zien rijden! Ik rij erachter aan! Ze gaan naar Asten! Weer later: “Ze zijn hem daar aan het verhoren. Het wordt laat, ze brengen pizza’s!

Later zal blijken dat de rechercheurs en FL reeds na 30 minuten via een achteruitgang uit Asten zijn ‘gevlucht’ voor de media. Ze rijden naar Eindhoven. Daar wordt FL 24 uur vastgehouden en verhoord door wisselende ondervragers. De volgende dag zeggen ze: We vertrouwen je verklaring niet; als je die niet intrekt kun je in de gevangenis komen. FL: ik wil absoluut niets terugnemen.  FL: er werd voortdurend getelefoneerd met Den Haag tijdens het verhoor. De rechercheurs zeiden: herroep de verklaring. FL weigert.

Om 15:00 komt Justitie met een persbericht: de aangifte is vals. Justitie bedenkt een ‘meesterlijke spin’ door te communiceren dat ‘de bron van de verhalen in Panorama en GK zijn verklaringen intrekt’. Maar FL was natuurlijk helemaal niet de bron, hij diende zich pas aan toen het verhaal al klaar was, maar dat werd door Justitie zo gespind. Om 16:00 tekent FL iets, hij is dan al 24 uur op het bureau. Op het moment dat hij tekent, was al een uur eerder naar buiten gebracht dat zijn aangifte vals zou zijn.  Die avond is de advocaat van JD, Harro Knijff (HK) te gast bij NOVA. Hij beschuldigt HK van ‘duikgedrag’ en het ‘weigeren van wederhoor.’

Het weekeind na de aangifte van FL en de geforceerde ‘intrekking’ ervan is de sfeer: Panorama en GK zitten er helemaal naast, ze zullen wel ‘worden opgeknoopt’. Dan gaat de telefoon bij HK: het is JD! HK kan niet aan de lijn komen, maar belt met Rob van Gijzel: hij voelt dat hij fout zit, anders zou hij nooit bellen! Later belt JD weer: ik wil thee met u drinken, kunt u bij mij thuis langskomen?

Vervolgens ontstaan gesprekken tussen JD en HK. Er komt een deal waarover betrokkenen niets mogen zeggen. Er zijn emails over deze fase die openbaar zijn geworden via de Runderkamp-papers.

JD zei: mij valt niets te verwijten. Ik had een relatie met Libor Cverlik, ja, maar die heb ik verbroken toen deze werd gearresteerd. Verder is er niets. Ik ben nooit in het AF-plantsoen geweest en nooit in de Pinokkio-bar. Alles is onderzocht door de AIVD. Er worden al jaren lang verhalen over mij verspreid, maar daar is niets van waar.

HK zegt wij hebben geschreven wat onze bronnen zeiden, maar we willen u graag ook aan het woord laten. U mag uw lezing geven. Maar JD wil een rectificatie. Dat kan HK niet toezeggen, want: alles klopt, alles is ons verteld en wordt ondersteund door eigen factfinding. JD gaat uiteindelijk akkoord met een interview. HK belt direct met FH: je raadt nooit waar ik nu zit! Thuis bij JD!

FH wil zelf ook kennis maken met JD. Afgesproken wordt die avond om 22:00 bijeen te komen: JD, HK en FH. HK gaat naar het huis van FH om de zaak voor die avond door te spreken.

Bij FH thuis wordt een verslag gemaakt van het gesprek eerder op die dag tussen HK en JD op de computer van de dochter van FH. Dat zullen ze meenemen naar JD. JD belt dat hij is verlaat: 22:30. FH en HK rijden de Riouwstraat in waar JD woont en zien in zijn huis het licht aangaan. Binnen schonk JD dure wijn. Hij doet zeer amicaal.

JD: de AIVD heeft onderzoek gedaan ‘met een dubbel team’. FH: over rectificatie valt niet te praten. U geeft zelf toe dat die verhalen over u circuleren. U kunt maandag voor 12:00 groen licht geven voor dit interview.

Het is maandag 20 oktober. FH stuurt JD per mail het interview met een cc naar Harro Knijff, de advocaat van JD. Er zou alleen worden gepubliceerd na accoord van JD. Ook koppen etc. zouden aan JD worden voorgelegd.

JD en zijn advocaat Knijff gaan niet akkoord met het interview. Ze vorderen een rectificatie. Knijff en JD: jullie zijn inmiddels aanspakelijk gesteld. De gesprekken dienen als niet gevoerd te worden beschouwd. JD eist nu een toezegging per mail dat er niets zal worden gepubliceerd op basis van de gesprekken. FH: we publiceren alleen als we het eens worden.

Knijff en Annermarie Stordiau op het ministerie zitten aan de knoppen. Het beeld is dat Panorama en GK nog altijd fout zitten ‘omdat FL zijn verklaring heeft ingetrokken.’ Knijff belt FH: We procederen jullie kapot. De deken van Weert heeft een dagvaarding klaar. Jullie gaan die zaak verliezen. Dan kun je nagaan wat er gebeurt als JD gaat dagvaarden.

De rechter veegde de stukken met het bewijs tegen Demmink met een armbeweging van tafel

De zaak van de deken van Weert (KG) tegen Panorama en GK dient te Den Bosch. Raar: Demmink woont in Den Haag en de Deken valt onder het arrondissement Roermond. In Den Bosch worden de meer dan 20 getekende getuigenverklaringen terzijde geschoven. Een eigenaar van een sex-sauna in Eindhoven verklaarde zelfs dat de deken zijn rozenkrans ooit had achtergelaten  in de kluisjes van de kleedruimte.

De rechter, Rullmann, zegt: ik heb de stukken gelezen, maar wil hier niets mee te maken hebben. Ik schuif het terzijde.  Vervolgens schuift hij alle stukken van gedaagden demonstratief naar de zijkant van zijn tafel. In het vonnis staat dat er geen enkele grond is voor mogelijke verdenking. De bladen krijgen forse veroordelingen tot schadevergoeding. De betreffende deken is inmiddels met de noorderzon vertrokken. Hij wordt later gespot in Antwerpen.

Knijff meldt zich hierna opnieuw: hij is gesterkt door de gang van zaken in Den Bosch. Maar hij brengt namens JD geen dagvaarding uit. Er volgen gesprekken op kantoor bij Knijff die leiden tot een overeenkomst: er mag niets worden verklaard over de gesprekken met JD. Er komt ook een soort ‘rectificatie’ in de hoofdredactionele commentaren. De journalisten zijn dan moegestreden.

De emails van JD met FH staan op het intranet bij Sanoma, de uitgever van Panorama. Van daaruit is het een muisklik verwijderd naar het NOS Journaal. Het was explosief: de SG van Justitie die zegt dat ‘hij gesprekken heeft gevoerd die nooit hebben plaatsgevonden’, ja, dat wil wel lekken! Hiermee begint de story van het NOS Journaal zoals weergegeven in de Runderkamp-papers. Die zijn te zien als een soort vervolg op dit verslag.

Print Friendly, PDF & Email
Share