web analytics

Uit het dossier Demmink-2, deel 2

demmink_1_11.jpgDe oorspronkelijke aangifte van Frank Leenders

Door ondergetekende verbalisant(en) werden achtereenvolgens van de hieronder vermelde personen de personalia en eventuele verklaring vastgelegd.

 “Piet was gek op neuken”

“Ik bedoel hiermee dat Piet mij anaal penetreerde”

“Ik heb al tijdens mijn zeer jonge kinderjaren sex gehad met Piet”

———————————————————————————————————

Pleegplaats/-adres           EINDHOVEN, MATHILDELAAN 4
Nadere omschrijving       Gebouw
Incident                             Ontucht Minderjarige
Pleegdatum/ -tijd             tussen donderdag 1 januari 1970 00:00 uur en zondag 24 maart
1985 00:00 uur

—————————————————————————————————————–

Aangever/benadeelde        LEENDERS, FRANCISCUS HENDRIK HENRIETTE
Geb.datum/plaats               24 maart 1975 te Venlo
Adres/-plaats                       xxxxxxxxxxxxxxxx
Postcode/telefoon              xxxxxxxxxxxxxxxx

Mijn naam is Frank Leenders. Ik ben nu 28 jaar oud. Ik wil aangifte doen omdat ik gedurende lange tijd op zeer jeugdige leeftijd ben misbruikt en verkracht. U heeft mij het verschil uitgelegd tussen een aangifte en een klacht en dat dit te maken heeft met de wetgeving en met de datum waarop verschillende feiten zijn gepleegd. Ik wens aangifte te doen tegen een man die zich steeds Piet heeft genoemd. Sinds ongeveer een half jaar weet ik dat Piet een vooraanstaand functionaris betreft. Nadat me vorige week door Henk Krol van de GayKrant en Ilse Colson van SBS6 foto’s zijn getoond van die man is het me bekend geworden dat die man daadwerkelijk J. Demmink heet en kennelijk een vooraanstaande functie heeft bij Justitie.

Indien uit uw onderzoek blijkt dat een klacht van mij noodzakelijk is om Piet te kunnen vervolgen verklaar ik nu dat ik tegen Piet klacht wil doen terzake seksueel misbruik ten tijde van mijn minderjarigheid en dat ik verzoek dat er door Justitie tegen deze Piet een strafvervolging wordt ingesteld.
Deze man die ik tijdens het afleggen van mijn verklaring Piet zal noemen, is een van de mannen die mij seksueel heeft misbruikt en verkracht. Ik wil dat deze man wordt gestraft voor dat geen hij mij heeft aangedaan.

Rond 1979 verhuisden mijn vader en moeder naar Tsjechie. In Tsjechie kwam ik op zeer jeugdige leeftijd in contact met pedoseksuele mannen. Ik kwam toen ook in contact met Nederlandse mannen. Ook deze mannen waren pedoseksueel. Een van hen was Piet.

Rond 1985 verhuisde mijn familie weer naar Nederland. Wij gingen in Limburg wonen. Mijn familie wist van mijn seksuele contacten met mannen. Zij verfoeiden mij daarom. Ik ben daarom gaan zwerven. Ik kwam hierdoor in de prostitutie terecht. Ik vertoefde veel in jongensbordelen, escortclubs en straatprostitutie.

Rond 1988 of 1989, ik was toen 13 of 14 jaar, kwam ik in dat circuit een man tegen die ik eerder in Tsjechie al had ontmoet en daar seks met me had gehad. Deze man was Piet, waarover ik al eerder verklaard heb. Ik herkende Piet aanvankelijk niet als zodanig. Later drong het tot me door dat Piet dezelfde man was waarmee ik tijdens mijn zeer jonge kinderperiode al seks had gehad. Ik wil daar eigenlijk niet meer over verklaren. Dit blijft zeer traumatisch voor mij.

Ik vond Piet in die tijd, ik bedoel dan rond 1989, wel sympathiek. Hij betaalde altijd goed. Afhankelijk van de handelingen op seksueel gebied die ik met Piet deed ontving ik tussen de fl. 200,- en fl. 400,- van hem. Hij maakte mijn leven hierdoor een stuk draaglijker. Rond 1989 wist ik dus niet dat Piet ook degene was die mij vroeger in Tsjechie ook seksueel misbruikt had. Ik kwam hier dus later pas achter. Het was mij bekend dat deze man, Piet dus, bordelen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag bezocht.

Zo’n vier tot zes jaar geleden kwam ik Piet weer tegen in het Anne Frankplantsoen in Eindhoven. Ik werk daar nog steeds en bied daar mijn diensten aan voor geld. Zoals verklaard had Piet niet veel belangstelling meer voor mij. Hij heeft liever jongere jongens. Ik heb hem toen mijn telefoonnummer gegeven. Van Tsjechische vrienden hoorde ik dat Piet nog steeds regelmatig in Tsjechie komt en daar in Praag de Pinokkiobar bezoekt. Dat is een club waar erg jonge jongens hun diensten aanbieden. Deze club is in handen van de onderwereld. Ik ben daar bang voor.

Tussen mijn vijfde en mijn vijftiende jaar heb ik seks gehad met Piet. Dat was zowel in Nederland als in Tsjechie. Mijn natuurlijke vader bemiddelde daarin. Ik bedoel daarmee dat mijn vader zorgde dat pedodeksuele mannen seks konden hebben met zeer jonge kinderen, waaronder ik. Vanaf mijn derde jaar had mijn vader een seksclub in Amsterdam. Mijn natuurlijke vader heeft zowel in Tsjechie als in Nederland als mijn pooier gefungeerd.

Vanaf mijn achtste jaar heb ik anale seks gehad met Piet. Ik bedoel hiermee dat Piet mij anaal penetreerde. Piet was gek op neuken. Deze seks heeft plaastgevonden in diverse hotels in Nederland en Tsjechie. Bij deze contacten werd altijd een condoom gebruikt. Er zal voor deze seksuele diensten wel betaald zijn maar dat geld heb ik nooit ontvangen of gezien. Ik denk dat mijn vader mogelijk dat geld toen in ontvangst heeft genomen.

Piet was een bekende van mijn natuurlijke vader. Mijn natuurlijke vader is dood. Hij is vermoord. Hij zat in de onderwereld. Mijn natuurlijke vader regelde dat Piet seks kon hebben met mij en met andere jonge kinderen. Ik weet dat mijn vader ook nog andere kinderen regelde voor Piet. Het regelen van seks met Piet ging steeds per telefoon.

Op de vraag of mijn natuurlijke vader in die tijd ook andere kinderen regelde voor seks met andere pedoseksuele mannen wil ik niet antwoorden. Ik wil mijn familie niet bij deze zaak betrekken.

De seks met Piet heeft plaatsgevonden in hotels, in seksclubs en op parkeerplaatsen in zowel Nederland als Tsjechie. Ook in het Anne Frankplantsoen te Eindhoven heb ik seks gehad met Piet.

mercedes.jpegWanner ik met Piet seks had in het Anne Frankplantsoen, kwam hij altijd met de auto. Hij was dan soms met een Mercedes. Ik kan me nog herinneren dat hij een zwarte en een grijze Mercedes heeft gehad. Hij werd altijd gereden. Ik bedoel hiermee dat hij steeds een chauffeur bij zich had en niet steeds dezelfde. Ik kan me nog herinneren dat het twee verschillende chauffeurs waren en dat er soms ook een vrouw als chauffeur in de auto zat. Als we dan seks in de auto hadden, was de vrouwelijke chauffeur uit de auto gestapt. De seks met Piet vond dan plaats in de auto, nadat hij mij bij het gebouw van de Technische Dienst had opgepikt. De seks vond dan plaats in de omgeving van Eindhoven, op een homo-ontmoetingsplaats of parkeerterrein. Van de chauffeurs kan ik me alleen herinneren dat ze destijds al op leeftijd waren. Ik was toen 14 jaar oud. De laatste keer dat ik seks heb gehad met Piet is vier of vijf jaar geleden. Hij heeft nu geen interesse meer in mij. Hij valt meer op jongere kinderen. Piet heeft me altijd betaald voor de seks die ik met hem had.

Rond mijn veertienjarige leeftijd heb ik veelvuldig seks gehad met Piet. Dat vond dat doorgaans plaats in zijn auto. Deze seks was altijd tegen betaling. Dit vond plaats in Nederland.

Na een voorpublicatie dat er in de GayKrant en Panorama een artikel zou komen over een topfunctionaris welke ontucht gepleegd zou hebben met minderjarigen, meende ik de man, die zich Piet noemde en waarvan ik dacht dat hij een hoge functie bekleedde, te herkennen van de beelden. Ik dacht meteen aan hem, omdat ik beelden zag van die man met zijn auto en een chauffeur. Ik zocht contact met de GayKrant en met SBS6. De hoofdredacteur van de GayKrant, te weten Henk Krol, toonde mij een kleurenfoto op zijn PC van de man die zich Piet noemde. Het betrof een foto van de man die genomen was terwijl hij op straat liep. Ik herkende daarop de man die zich Piet noemde voor 100% terug.

Daarna liet Henk Krol mij een foto zien op de website van het Ministerie van Justitie. Ook daarop stond een foto van de man die zich Piet noemde en ook op deze foto herkende ik de man voor 100%. Later heeft ook Ilse Colson mij foto’s in druk van de man die zich Piet noemde laten zien. Ook die foto’s herkende ik voor 100%. Ik las echter op de website van het Ministerie van Justitie dat de man geen Piet heet maar Joris Demmink.

Ik ken ook andere jongens die op jonge leeftijd sekscontacten hebben gehad met de man die zich Piet noemde. Deze jongens durven tot op heden geen aangifte te doen. Ik doe wel aangifte en klachte omdat ik vind dat deze man, Piet, seksueel misbruik van mij heeft gemaakt op zeer jonge leeftijd. Volgens mijn collega’s doet hij dat nog steeds met andere minderjarigen.

Ik gaf niemand het recht of toestemming tot het plegen van dit feit.

Ik stel mij in verband met bovenstaande civiele partij (ja/nee/n.v.t) : *

Ik heb geen bezwaar tegen verstrekking van mijn gegevens en de feitgegevens door de politie en/of justitie aan het Buro Slachtofferhulp.

Na voorlezing en volharding met verbalisanten getekend,

(aangever/benadeelde)                         (verbalisant)

—————————————————————————————————————–

Opgemaakt te Eindhoven op 14 oktober 2003 door

WATERSCHOOT, HENDRIKUS CORNELIS, op ambtseed

DIENDER, ALBERTUS MARTINUS MARIA, op ambtseed.

—————————————————————————————————————–

Gebeurtenissen voor, tijdens en na deze aangifte (bron: het dossier Demmink-2):

Di. 7 oktober: Uitzending SBS6 ter aankondiging van de publikaties. Vanuit Justitie meldt zich ene Fred Bakker in een poging de zaak pro-Demmink te beinvloeden. Deze had zich de week hiervoor ook reeds aangediend.

Wo. 8 oktober: Frank L. meldt zich bij auteurs als ‘Janos’. Die avond nog gaat Fred de Brouwer van Panorama naar Frank L. toe. Hij weet niet wat hij hoort licht nog die nacht Henk Krol in.

Do. 9 oktober: Henk Krol spreekt Frank L. Die ochtend wordt hij tevens opnieuw benaderd door ‘Fred Bakker’ vanuit Justitie die het beeld van Demmink wil ‘nuanceren’. Het verhaal van Frank L. blijkt consistent; Krol raadt hem aan aangifte te doen. Poging om contact te leggen met Peter R. de Vries strandt. SBS6 zendt wel een cameraploeg. Frank L. wenst een ander ‘vertrouwenspersoon’ en die wordt gevonden in Rob van Gijzel. Die avond wordt het hele verhaal opnieuw verteld bij Van Gijzel thuis. Dit is tevens de dag dat dat de Panorama (‘Het dubieuze dubbelleven van een topambtenaar op Justitie’) en GayKrant (‘Het complete dossier Anne Frankplantsoen’) in de kiosken liggen

Vr . 10 oktober: Contacten met politie. “Kan hij anoniem verklaren?” “Nee!” Krol opnieuw benaderd door ‘Fred Bakker’.

Di. 14 oktober: Verhoor Frank L., opmaken van PV (zie hierboven); hij werd naar het bureau gebracht door Ilse Kolson van SBS6 en Henk Krol.

Wo. 15 oktober: Frank L. belt in paniek met een freelance cameraman van SBS6: “Ik word thuis ‘opgehaald’ door politie voor ‘nader verhoor!'”. Het blijkt te gaan om een ontvoering en Frank L. wordt meegenomen naar bureau Asten waarbij de cameraman hen achtervolgt. Ondervraging begint om 15:00 uur, gaat door tot 0:30 uur. Frank moet op politiebureau overnachten. Later zou blijken dat het uitwijken naar Asten een dwaalspoor was van de politie: via een achteruitgang keren Frank L. en de rechercheurs weer terug naar Eindhoven. De misleidin gaat zelfs zo ver dat de politie demonstratief pizza’s laat bezorgen te Asten terwijl het verhoor al weer plaatsvindt in Eindhoven.

Do. 16 oktober:  Verhoor vanaf 10:00 uur. De rechercheurs zeiden dat ze de verklaring van Frank L. ‘niet vertrouwden’ en dat hij ‘in de gevangenis zou komen’ als hij de verklaring niet zou herroepen. Frank L. weigert iets terug te nemen. Ook ziet Frank L. dat de rechercheurs voortdurend bellen ‘met Den Haag’. 16:00 uur: Het OM neemt de zaak ‘in eigen hand’ en verklaart ‘dat de aangifte vals is’. 17:00 uur: Frank L. tekent. Op 22 juli 2004 zou Frank L. worden veroordeeld wegens het ‘doen van een valse aangifte’.

Print Friendly, PDF & Email
Share