web analytics

Tweede wraking bij Raad in MDI-zaak

OPERETTE BIJ RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK

Door Pamela Hemelrijk
Eigenlijk hoort de Raad voor de Journalistiek 5 man sterk te zijn, maar in de zaak Eissens/MDI versus Hemelrijk/klokkenluideronline.is waren er uiteindelijk nog maar drie over. Dat mocht statutair nog n?t, volgens Bas de Gaay Fortman. Hij was de voorzitter.
Twee wrakingen in ??n zitting, zou dat een record zijn? Ik hoop het maar.
Het lid Theo Bouwman was als eerste afgedropen, na een schriftelijk verzoek mijnerzijds. (Ja, ik ga me daar een beetje laten berechten door de baas van het krantenconcern waar ik met knetterende ruzie ben vertrokken en waar ze Klokkenluideronline-baas Micha Kat wel kunnen schieten vanwege zijn snaakse stukjes over onfrisse praktijken bij de NRC. Ik ben daar gek.) Volgens Bas de Gaay was het trouwens toeval dat Bouwman niet achter de tafel zat. Met mijn wraking had dat helemaal niks te maken. ?De heer Bouwman is gewoon onherroepelijk verhinderd?. Uit sportiviteit heb ik toen het lid Wolffensperger ook maar gewraakt. Want ik wil niet berecht worden door mijn gezworen vijanden, maar ook niet door een van mijn ex-vrijers. Zo iemand hoort zich toch zeker te verschonen? Waarom moet ik dat pijnlijke onderwerp zelf ter sprake brengen?


Na deze tweede wraking van mijn kant ging de hele santenkraam tien minuten in raadkamer waarna Gerrit Jan als een speer vertrok. Toen waren er nog maar drie. Het werd knap leeg in de zaal, want aanklager Eissens was ook al niet op komen dagen. Als proloog van deze operette wilde ik graag een korte verklaring afleggen, maar dat mocht niet van Bas. Ik mag ook nooit eens wat. En dat terwijl ik slechts formeel bezwaar wilde aantekenen tegen het feit dat het in de Raad zwart ziet van de politici die meestal ook nog de voorzittershamer hanteren. Terwijl het juist voor politici van levensbelang is om de publiciteit naar hun hand te zetten; hun carri?re staat of valt er zelfs mee in deze mediacratie, laten we wel wezen. Vandaar dat duizendkoppige leger van mediatrainers, personal coaches, voorlichters en spindoctors. Het be?nvloeden van de media is een gespecialiseerde industrie geworden waarin miljoenen belastinggeld omgaan. Anders gezegd: de burger moet betalen voor het manipuleren van zijn eigen nieuws. Van de commissie-Wallage moest daar zelfs nog 50 miljoen extra in gestoken worden ?om de voorlichting aan de burger beter te sturen?zoals hij het noemde, ?aangezien die thans teveel door de onafhankelijke pers wordt gefilterd? zoals de PvdA-politicus het uitdrukte. Daar is toch geen woord Frans bij? De overheid kondigt, in niet mis te verstane bewoordingen, aan dat zij meer controle op de media wenst, en daar heel veel geld in gaat steken. En wat doet de Journalistenvakbond? Die legt de rode loper uit! Nogal wiedes dat de politiek ook graag een dikke vinger in de pap wil hebben bij de Raad voor de Journalistiek. Daar vallen immers besluiten over wat je wel en niet mag schrijven, en daar wil de politiek maar wat graag over meebeslissen. Ik begrijp niet dat de Raad zich daar als een mak schaap voor leent. Ik begrijp niet dat de NVJ minister Donner, of all people, als eregast uitnodigt op haar ?Persvrijheidscongres? en zich daar gewoon door zijne excellentie laat toebijten dat er in dit land juist v??l te v??l persvrijheid is. Ze hebben het nog braaf op hun voorpagina?s gezet ook. Alsof ze allemaal voor de Pravda werken.
Ik herinner me nog goed hoe Brinkman van de pers op zijn kop kreeg omdat hij de PC-Hooftprijs niet eigenhandig aan Hugo Brandt Corstius wilde uitreiken. Het huis was te klein: dit was ongeoorloofde overheidsinmenging! Waarom laat de pers dan wel doodleuk toe dat politici zich met onze tuchtrechtspraak bemoeien? Het medisch tuchtcollege nodigt bij mijn weten nooit Bram Peper of Erik Jurgens uit om mee te beslissen over medische fouten. Maar als je voor de Raad voor de Journalistiek wordt gedaagd sta je voor je het weet oog in oog met Ed van Thijn of Bas de Gaay Fortman of Gerrit Jan Wolffensperger. Zie zo maar eens kans de waakhond van de democratie te blijven. Welke journalist heeft er nog zin om misstanden bij de overheid aan de kaak te stellen als diezelfde overheid de Raad domineert? Stel, ik schrijf een verhaal over fraude bij het Ministerie van Justitie. Ik noem maar wat. Het ministerie zegt dat het allemaal gelogen is, en sleept mij voor de Raad. Dan loop ik dus een gerede kans dat minister Donner in die jury zit, als ik pech heb. De vorige keer dat ik voor de Raad stond was mijn tegenpartij Het Parool; Ed van Thijn was toen voorzitter. Terwijl de innige vriendschapsbanden tussen Van Thijn en het Parool toch algemeen bekend zijn. Zou het niet veel beter zijn als partijen zelf een arbitragecommissie mogen aanwijzen, in wie ze beide vertrouwen hebben, waarna ze allebei plechtig beloven zich bij de uitspraak neer te leggen? Ik vraag het maar. Dat lijkt me in elk geval een stuk zindelijker.
Dat het meestal ex-politici zijn, die in de Raad voor de Journalistiek zitten te kakelen, stelt me helemaal niet gerust. Na hun vertrek uit de actieve politiek oefenen ze vaak immers meer macht uit dan ooit tevoren. Wim Meijer is thans voor zijn partij zijn gewicht in goud waard, als topman bij de Rabobank, commissaris bij de NS, en vooral als hoogste baas van PCM en commissaris van de NOS. Hij kan daar veel meer voor zijn partij doen dan toen hij nog op het Binnenhof rondhing. Waar je ook kijkt bij de media, overal delen politici en ex-politici de lakens uit. Bij de besturen van de publieke omroep ziet het er zwart van. En wat doet de NVJ? Die gebruikt onze contributie om te gaan strijden voor de persvrijheid in Marokko. Ondertussen gooit ze haar eigen onafhankelijkheid in de uitverkoop.

Enfin, dat had ik ze dus allemaal graag recht in hun gezicht willen zeggen, daar bij de Raad voor de Journalistiek. Maar dat was buiten de orde, volgens Bas. Daarvoor moest ik maar andere kanalen benutten. Nou, bij deze dan. Wat de zitting betreft kunnen wij kort zijn: die draaide zoals altijd gebeurt weer uit op taalkundige haarkloverijen over wat een woord precies betekent. Helaas zit er nooit eens een Neerlandicus in de Raad want die ex-politici zwammen maar een eind weg en hebben geen greintje verstand van semantiek en morfologie. Mocht ik wel of niet zeggen dat MDI-baas Ronald Eissens ?lid? is van de AFA? Mag je de AFA-actie in Kerkrade als ?terreur? bestempelen? Voorzitter Bas vond van niet, dat stak hij niet onder stoelen of banken. Want, aldus Bas, er waren daar immers geen strafbare feiten gepleegd, althans geen arrestaties verricht (wat trouwens lang niet altijd hetzelfde is). Voorzitter Bas vond blijkbaar dat je het woord ?terreur? alleen mag gebruiken als er misdaad in het spel is. Dat is natuurlijk zijn goed recht, maar ik zou met onze kroonprins willen uitroepen: dat is slechts ??n mening van ??n ex-politicus. Van Dale is het in elk geval niet met Bas eens, want volgens het gezaghebbende woordenboek heb je terreur in alle soorten en maten. Je hebt de terreur van Al Qaeda, maar je hebt ook overheidsterreur, of de terreur van de mode, of de terreur van de zaktelefoon. En alles daar tussenin. Als we Bas zijn definitie aanhouden mag ik niet eens meer schrijven dat een vader zijn gezin terroriseert, of dat het ettertje van hiernaast de buurt terroriseert met zijn gettoblaster. Tenzij ik kan bewijzen dat het ventje een Jihadstrijder is. Enfin, het schijnt dat er inmiddels een gemengde EU-commissie zit te broeden op een waterdichte juridische definitie van het begrip terreur, begreep ik van Bas, maar die commissie schijnt ?er nog niet uit te zijn? dus daar hadden we ook niks aan. Bas zal zich dus wel aan zijn eigen definitie blijven vastklampen, vrees ik, als een hond aan een bot. Hij bleef er maar op hameren dat er geen arrestaties waren verricht. En hij bleef er ook maar op hameren dat alle gemeenteraadsfracties van Kerkrade mede tot de AFA-demonstratie hadden opgeroepen. Of ik soms van mening was dat alle raadsleden dus ook beschuldigd konden worden van steun aan terreuracties?
?Aha? dacht ik bij mijn eigen. ?Daar komt de aap uit de mouw. Een aanval op de AFA is impliciet een aanval op de gemeenteraad. Wie aan de AFA komt, komt aan hunnie. Vandaar dat het Bas de Gaay zo hoog zit.?
De verleiding was dan ook groot om te antwoorden: ?Gut, daar had ik nog niet bij stilgestaan, maar nou u het zegt, inderdaad. Die antifa?s zijn mans genoeg om zelf knokploegen te mobiliseren voor het gooien van stenen naar de ME. De gemeente hoort ze daar niet bij te helpen.? Als ik het goed begreep heeft de gemeente Kerkrade dus zelf opgeroepen tot de AFA-betoging die de belastingbetaler 7 ton heeft gekost. Zoveel politie-inzet was er namelijk voor nodig om te voorkomen dat 3000 antifascisten die 100 NVU-ers te lijf gingen. Neonazi?s: dure demonstranten kopte de NRC een dag later, en verzuchtte: Hoeveel geld hebben wij nog over voor het beschermen van de vrijheid van meningsuiting en het tolereren van extreem-rechtse demonstraties?
Nou kun je veel van de Volksunie zeggen: dat ze met hakenkruisen lopen, en Rudolf Hess herdenkingen houden, en meer van al dat fraais. Maar duur zijn ze niet. Het waren die drieduizend antifascisten die de gemeente op kosten hebben gejaagd, laten we wel wezen. Niet die honderd notoire outcasts van de NVU. De website www.lonsdalenews.nl, die de jeugd weerbaar wil maken tegen extreem-rechts (en die trouwens ook een geesteskind van Eissens schijnt te zijn) schrijft het nota bene zelf: ?Extreem rechts, dat zijn ultrakleine clubjes. Ze hebben geen geld, geen macht, en niemand wil met ze samenwerken. Zelfs met elkaar willen ze niet samenwerken.?
Mooi zo, zou ik zeggen. Neo-nazi?s zullen hier nooit een poot aan de grond krijgen, want ze worden door iedereen uitgekotst. Bovendien is hun aantal te verwaarlozen. Daar hebben jullie helemaal gelijk in. Waarom winden jullie je dan zo mateloos op over dat handjevol zwakbegaafde losers? Waarom valt lonsdalenews de schooljeugd lastig met een uitgebreide inventarisatie van alle nazi-symbolen? Waarom moeten die arme schapen omstandig worden voorgelicht over runetekens, pijlkruisen, wolfsangels, hakenkruisen, cijfercodes (18 staat voor Adolf Hitler, 88 voor Heil Hitler, en 192 voor Adolf is Back), levensbomen, ss-tekens en sa-tekens? Wat is dat voor ziekelijks? Is dat jullie idee van jongereneducatie? Ik zou zeggen: wees blij als pubers zich niet voor nazi-symboliek interesseren. Dadelijk gaan ze die pijlkruisersplaatjes nog ?cool? vinden en op hun jas naaien. Met dank aan de antifascisten van lonsdalenews.nl. En aan de overheid natuurlijk, die dit soort baarlijke nonsens subsidieert.

Maar ja, ik had een bruin vermoeden dat dergelijk gekanker op de politiek bij een ex-politicus als Bas niet in goeie aarde zou vallen. Dus ik heb deze overwegingen maar voor me gehouden. Jammer eigenlijk. Want die zaak verlies ik toch, wat ik ook zeg. Tenminste, als het aan Bas de Gaay Fortman ligt. En de resterende twee anderen? Die hadden niet veel in te brengen. Mevrouw Tillema heeft geen woord gezegd en de heer Schmeink hield het bij de opmerking dat ?intimidatie ook onder terreur kan vallen?. Dat geeft nog een sprankje hoop. Uitspraak pas over acht weken!

Print Friendly, PDF & Email
Share