web analytics

Topadvocaat en journalist gedagvaard

VP HAAGSE RECHTBANK ZET SMAADZAAK DOOR

Een vice-president van de Haagse rechtbank, mr. J. Westenberg, heeft advocaat Hugo Smit en journalist Micha Kat laten dagvaarden op 20 april. Reden voor deze hoogst ongebruikelijke stap van een rechter is een passage in het boek Topadvocatuur van Kat. Hierin wordt Smit als volgt aangehaald: “Maar bij grote claims leert de ervaring dat Nederlandse rechters nerveus worden. Er gaan opeens gekke dingen gebeuren, zoals rechters die uitvoerig met advocaten gaan bellen over de zaak. In de Chipshol-zaak is dat ook gebeurd met mr. Westenberg van de Haagse rechtbank. Nederland lijkt wel te klein voor grote claims. Iedereen kent elkaar. Laten we dat een variant noemen van ons poldermodel.”

In de dagvaarding vordert advocaat H. Boukema van Pels Rijcken namens Westenberg ‘dat de rechtbank (Rotterdam) voor recht verklaart dat de aantijging van mr. H. Smit, advocaat te Rotterdam, gepubliceerd door Micha Kat in het boek Topadvocatuur, met de strekking dat Westenberg niet onafhankelijk, niet onpartijdig resp. niet bekwaam is, onrechtmatig jegens Westenberg is’. Tevens wordt gevorderd dat de rechter de gedaagden veroordeelt tot het vergoeden van schade.
Het is opmerkelijk hoeveel Westenberg leest in de enkele mededeling van Smit dat hij heeft gebeld alsvorens vonnis te wijzen. Tevens is het voor zover valt na te gaan uniek dat een rechter partijen dagvaardt die zich kritisch hebben uitgelaten over zijn functioneren als rechter. Het is de vraag in hoeverre een college, ook al is dat van een andere rechtbank, zelf onpartijdig kan oordelen in een zaak waarin het gaat om de integriteit van een directe collega. Zo’n zaak gaat immers indirect altijd ook over de integriteit van de rechterlijke macht als geheel waar zij zelf ook deel van uitmaken.
In een eerder stuk op deze site staan meer achtergronden over deze zaak en zijn ook alle talrijke nevenfucties in te zien van rechter Westenberg. Opmerkelijk is zijn lidmaatschap van de juridische commissie van Sirus Procesfinanciering. Sirus financiert kansrijke claimzaken voor tegen een percentage van het bedrag dat wordt binnengehaald. Westenberg dient te bekijken of deze zaken inderdaad kansrijk genoeg zijn voor voorfinanciering. Hiermee geeft hij als rechter in feite een oordeel over zaken nog voordat ze in procedure gaan. Bovendien zijn er grote gevaren voor belangenverstrengeling als deze zaken inderdaad voorkomen bij de Haagse rechtbank waar Westenberg dus vice-president is, al is dit thans meer een formele functie daar hij is toegetreden tot de zogeheten ‘vliegende brigade’ van rechters die in het hele land moeten inspringen als ergens een tekort aan rechters ontstaat.

Print Friendly, PDF & Email
Share