web analytics

‘The Firm’ wordt de gruwelijke werkelijkheid

LAATSTE PARMALAT-LENINGEN ZONDER NEDERLANDSE ADVOCATEN

Door Micha Kat
De laatste obligatieleningen die Parmalat Finance Corporation BV vanuit Nederland uitschreef medio 2003 ter waarde van 2 miljard Euro zijn tot stand gekomen zonder advies van een Nederlands advocatenkantoor. Dit blijkt uit het prospectus. Als adviseur voor the issuer (PFC in Nederland) en the guarantor (Parmalat Italie) according to English, Netherlands and Italian law trad het kantoor Zini & Associates op, het Italiaanse kantoor van Parmalat. Eerder verklaarde Joan van Marwijk Kooij van Nauta dat ?zijn kantoor niet meer optrad voor Parmalat na december 2002?. Van Marwijk Kooij is via trustkantoor Forum ook betrokken bij PFC als bestuurder. Name partner Paolo Zini zit al maanden in de cel, zijn kantoor dat vrijwel alleen voor Parmalat werkte functioneert niet meer. De Financial Times schreef op 5 februari dat Zini grote hoeveelheden documenten en computerbestanden heeft vernietigd.

Medio 2003 was uit tal van feiten duidelijk dat Parmalat in enorme problemen verkeerde. Op 26 maart trad financieel directeur Tonna onder druk van de banken terug en op 10 april verklaarde Parmalat in een persbericht zelfs geen nieuwe obligatieleningen meer te zullen uitschrijven. Op de vraag op grond van welke informatie Nauta in december 2002 is gestopt met het adviseren van Parmalat (het bleef via Forum wel besturen) geeft Van Marwijk Kooij geen antwoord. Evenmin antwoord geeft hij op de vraag of Nauta juristen heeft gedetacheerd bij Zini. Voor zover bekend werkten er bij Zini (vestigingen in Milaan, Rome en New York) geen Nederlandse juristen; de Zini-website geeft geen namen, hetgeen uitzonderlijk is.
Johan Kleyn, capital markets-specialist van Allen & Overy, zou het ?ongehoord? vinden als zulke grote obligatieleningen vanuit Nederland zijn uitgegeven zonder Nederlands juridisch advies. Hij heeft ?dat nooit eerder meegemaakt?. In hetzelfde prospectus wordt De Brauw Blackstone Westbroek samen met Linklaters genoemd als adviseur van het consortium van 16 banken.

OOK ‘ANDERE’ VAN MARWIJK KOOIJ BETROKKEN BIJ PARMALAT

Het kantoor van Albert van Marwijk Kooij, Van Doorne, treedt op voor de gedupeerde obligatiehouders van Parmalat. Wie deze obligatiehouders zijn is niet bekend. Op de vraag of MP Van Marwijk Kooij geen conflict ziet gezien de dubbele rol van zijn broer (MP van het adviserende kantoor en via trustkantoor Forum medebestuurder van PFC) antwoordt hij per email: ?Nee. Mijn broer en ik praten samen zelden of nooit over kantooraangelegenheden en echt nooit over concrete zaken. De buitenwereld zal niet anders verwachten.?

ONDUIDELIJKHEID DE BRAUW OVER NEVENFUNCTIES

Nadat Nauta vorige week liet weten dat hun juristen nevenfuncties als commissaris en bestuurder per maart dienen af te stoten, dient de vraag zich aan hoe andere kantoren met deze problematiek omgaan. Zeker ook in het licht van ?Tabaksblat? die immers zegt dat de ?advocommissaris? niet kwalificeert als onafhankelijk. De situatie bij De Brauw is extra interessant omdat een van hun partners, Jaap Winter, lid was van de commissie. In het Advocatenblad stelt partner Enno Wiersma dat hij ?zijn directeurschappen moet opgeven in het kader van een nieuwe lijn binnen kantoor die zegt dat partners geen bestuursfuncties meer mogen vervullen.? In De Volkskrant van 7 februari staat echter dat ?advocaten van De Brauw nevenfuncties mogen vervullen na toestemming van de kantoorleiding. Volgens een woordvoerder ?wordt deze toestemming periodiek tegen het licht gehouden?. Op vragen over wat thans het beleid van De Brauw is volgt (nog) geen antwoord.

Print Friendly, PDF & Email
Share