web analytics

THE END OF THE ROAD…… NEDERLAND 2014

LEES HET HELE VERHAAL OP DE SITE VAN JDTV * WIE VOLGEN HET VOORBEELD VAN DEZE DAPPERE BURGERS? * HIERONDER: COMMANDO ‘KAREL BAGCHUS’ IN ACTIE

Hoe hadden deze actievoerders beter kunnen reageren op de politie-terreur?
Primo: vraag de agenten naar hun naam en hun id-tag.
Secundo: maak hiervan opnamnes -ook van de id-tag- en richt de camera recht op het gezicht van de diender; blijf zo lang mogelijk filmen, dat is een grondrecht [Als de agenten weigeren zich te identificeren en/of het filmen beletten of zelfs de camera proberen af te pakken, zijn ze so wie so in overtreding zoals uit talrijke vergelijkbare zaken in ons land is gebleken];
tertio: zeg tegen te diender dat je hem of haar zult arresteren op de voet van het burgerarrest als hij of zij doorgaat met de terreur en wijs er daarbij op dat je niets strafbaars doet noch in overtreding bent waarbij je een beroep doet op de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van meningsuiting en stel dat we nog altijd leven in een rechtsstaat; quarto: wijs hem of haar op de ambtseed (Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan de Grondwet en aan de wetten van ons land) die hem of haar verplicht de wet de handhaven en de burger te beschermen;
quinto: wijs hem of haar op de civiele aansprakelijkheid voor het toebrengen van letsel, schade en leed.
Sexto: Mocht je desondanks worden afgevoerd en ingesloten, zeg dan niets bij verhoor behalve dat je zowel strafrechtelijk zal civielrechtelijk zal terugslaan en vraag om een advocaat.

Print Friendly, PDF & Email
Share