web analytics

The case against Coutinho (& Osterhaus)

In de huidige internet-tijd is zo’n patriarchaal doofpot-beleid niet langer houdbaar en krijgt dit langzamerhand een averechts effect op de vaccinatiebereidheid van de burgers.(bron: meerwetenoverfreek.nl)* In ons land is nog nooit een kind ten gevolge van vaccinatie overleden (bron: website RIVM).

Roel Coutinho, directeur van het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM (contactgegevens), heeft ons volk recent gewaarschuwd voor de levensgevaarlijke praktijken van medisch journaliste D. Rover die ons wil wijzen op de gevaren van vaccinatie. Enige maanden geleden overleed Freek Haagoort op onverklaarbare wijze direct na een vaccinatie. Niet alleen in zijn geval, maar in dat van alle 72 onverklaarbare sterfgevallen van kinderen (vaak ook baby’s) na vaccinatie (vanaf 1995) heeft de zwaar belangenverstrengelde ‘klankbordgroep’ van het RIVM nooit een verband met de vaccinatie willen aannemen. Het uitsluiten van dit verband was voor de ‘deskundigen’ van het RIVM steeds belangrijker dan het vaststellen van wat dan wel de doodsoorzaak geweest zou kunnen zijn, want daarnaar werd in geen van de gevallen serieus onderzoek gedaan. Lees hier meer achtergronden op de site over Freek Haagoort. Deze manier van ‘onderzoek’ -die uitsluitend tot doel heeft een causaal verband tussen overlijden en vaccinatie uit te sluiten maar zich niet richt op de doodsoorzaak- is wat ons betreft voor medici reeds crimineel te noemen en zou grond dienen te zijn voor strafrechtelijke vervolging. Maar u en het RIVM gaan nog een stap verder.

U durft op uw website zelfs de stelling op te schrijven in ons land is nog nooit ten gevolge van vaccinatie een kind overleden en ook er is berekend dat zelfs het toedienen van 10.000 vaccinaties in een keer het immunsysteem niet uitput. Zonder bronvermelding. Opvallend. En nu speelt u dan de ‘demoniseringskaart’ uit tegen medisch journaliste Desiree Rover die ons volk wil waarschuwen tegen de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. Waarom gaat u niet met haar in debat, meneer Coutino? Waarom weigert u te verschijnen in KlokkenluiderOnAir? Waarom kiest u ervoor uw tegenstanders op afstand te demoniseren? Reageert u voorts eens op stukken als deze waarin de zoveelste klokkenluider van big farma gewetenswroeging krijgt over het grote vaccinatie-bedrog, een stuk dat nog weer wordt ondersteund door de verklaringen van de voormalig vaccinatie-topman van Merck!  Meneer Coutinho, ik zou u willen vagen het onderstaande zeer ernstig te nemen:

Als u op deze wijze voort blijft dwalen, brengt u niet alleen het Nederlandse volk in gevaar, maar ook u zelf. Het Nederlandse volk kan het immers niet tolereren dat het bij voortduring wordt bedrogen en voorgelogen van ‘bovenaf’ door pseudo-wetenschappers onder uw leiding die in werkelijkheid slechts worden aangestuurd door persoonlijk gewin via het dienen van de belangen van de farmaceutische industrie.

osterhausUw paladijn Ab Osterhaus is adviseur van de WHO. De WHO is het grote ‘commandocentrum’ van waaruit de Mexicaanse griep-pandemie wordt aangestuurd. De Oostenrijkse journaliste Jane Burgermeister heeft de WHO aangeklaagd wegens genocide. Feit is dat de WHO in samenwerking met farmaceutisch multinational Baxter een doelbewuste poging heeft ondernomen een vaccin te vergiftigen met levend vogelgriep-virus in een poging aldus een pandemie te veroorzaken (hier de bron; ja, die geven wij wel, het RIVM niet). Hiermee is uw paladijn Osterhaus dus in feite een adviseur van een criminele organisatie. U zou zich van hem moeten distantieren om niet het risico te lopen van een aanklacht wegens lidmaatschap van een criminele organisatie.

Ik ben echter bang dat mijn waarschuwing te laat komt en dat u met de demonisering van Rover al way out of line bent geraakt. Hoe durft u deze demoniseringskaart uit te spelen na wat er is gebeurd rond de dood van Freek Hagoort en tegen de achtergrond van de steeds aanzwellende stroom bewijzen voor de schadelijkheid van vaccinaties en zelfs ook van een groot complot van de NWO (WHO, VN, EU, Bilderberg) en big farma om de wereldbevolking te verkleinen? Maar ja, meneer Coutinho, farmaceutische nood breekt blijkbaar wet. Elke wet. En misschien nog wel erger, ook beschaving.

Print Friendly, PDF & Email
Share