web analytics

The case against Ab Osterhaus

osterhausPaniekviroloog zit midden in de NWO en Bilderberg * Dat betekent: uitmoorden van een deel van de wereldbevolking en eugenetica *  Waarom nu opeens mediastilte? * Ab Osterhaus, Donald Rumsfeld, Louise Fresco en Beatrix von Amsberg hebben eenzelfde agenda * DIT GAAT HELEMAAL FOUT!

En opeens was het stil. Doodsstil. Op 1 oktober kopte het Finacieele Dagblad nog Osterhaus verder in opspraak: de ‘paniekviroloog’ bleek het voorzitterschap van ESWI te hebben verzwegen, een Belgisch clubje dat het gebruik van vaccins promoot en nauw samenwerkt met big farma. Daarna hoorden we niets meer. Maar inmiddels zijn er –mede dankzij postings op KlokkenluiderOnline- 13 belangenverstrengelingen van Osterhaus bekend (hier het overzicht) waarvan er negen blijken te zijn verzwegen. Hieronder zeer alarmerende nevenfuncties zoals  die bij beursgenoteerde ondernemingen als OctoPlus en Crucell die louter zijn opgericht om de aandelenkoersen op te stuwen op basis van ‘potentieel kansrijke’ medicamenten zodat het management kan cashen. Maar uit de lijst blijkt in feite dat Ab Osterhaus direct of indirecte banden onderhoudt met zowat alle grote big farma-bedrijven in de wereld. Via deze link is een fraai portret van Osterhaus te lezen zoals dat in Nederlandse media nooit zal verschijnen. Een citaat: A member of countless national and international panels, he seldom declines requests for interviews and has been on television at least 20 times since early March. “Ab loves to hear himself talk,” says Fouchier, “but he does it really well.” Colleagues say Osterhaus’s energy and personality are an asset to the bustling lab–but they can be a problem, too. Hoe groot is de kans dat we met Ab Osterhaus te maken hebben met een megalomane prestatie-freak, een rucksichtloze zakkenvuller

rummie2die maar drie belangen dient: Ab Osterhaus, Ab Osterhaus BV en Ab Osterhaus NV? En waarom stopten de MSM opeens met het exposen van Osterhaus? Op 30 september zat hij bij Pauw  & Witteman in een poging zijn geloofwaardigheid te redden. In die uitzending werd niets onthuld wat Osterhaus niet reeds zelf op de website van de Erasmus Universiteit bekend had gemaakt. De eerste echte onthulling –een verzwegen belangenverstrengeling- kwam de dag daarop van het FD. Toen bleef het dus stil ondanks het feit dat er sedert nog acht verzwegen belangenverstrengelingen aan het licht zijn gekomen.  Een daarvan, lid van de Raad van Advies van Cirion, is wel extreem alarmerend te noemen en plaatst Osterhaus in het midden van de NWO.

Rumsfeld, Osterhaus en Tamiflu

Over dat Cirion is eigenlijk niets bekend. Althans: Google geeft geen enkele verwijzing buiten die naar de website van Cirion zelf. De ‘foundation’ (een stichting?) ‘stimuleert de samenwerking tussen locale en internationale experts om zo bij te dragen aan een multidisciplinaire en geïntegreerde benadering bij het creeren van oplossingen voor infectieziekten’. Opvallend is dat in de genoemde Raad van Advies naast Osterhaus fake-figuren zitten als Rik Felderhof en Antoine Bodar. Maar niet fake zijn de farmaceutische bedrijven die deelnemen aan Cirion: Abbott, Boehringer Ingelheim, Roche, GlaxoSmithKline, MSD en Gilead. Van dat laatste bedrijf is Donald Rumsfeld van 1997 tot 2001 (toen hij minister van Defensie werd in de regering-Bush) de hoogste man geweest en sedert is hij een van de grootste aandeelhouders. Lees hier meer details.  Gilead heeft het patent op Tamiflu dat aan zijn opmars begon eind 2005 ten tijde van de vogelgriep en thans wereldwijd wordt gepushed als ‘virusremmer’ tegen de Mexicaanse griep. Tamiflu wordt in opdracht van Gilead geproduceerd door Roche, eveneens deelnemer in Cirion.  Via Cirion zit Osterhaus niet alleen midden in de belangen van de farmaceutische industrie –die belangen zijn reeds alarmerend genoeg en komen ook naar voren in tal van andere nevenfuncties van de paniekviroloog- maar ook in die van de NWO en de Bilderberg-agenda van depopulatie en eugenetica.

Levensgevaarlijk: Louise O. Fresco

Donald Rumsfeld was de grootste vertrouweling van George W. Bush en de drijvende kracht achter de oorlogen in Irak enfresco Afghanistan en achter het martelkamp Guantanamo Bay. Opmerkelijk voor een ex-topman van een farmaceutisch bedrijf dat voorgeeft mensen te willen genezen. Donald Rumsfeld is tevens een van de actiefste bezoekers van de Bilderberg-conferenties waarvan vaststaat er op de laatste, in mei in Griekenland, is gesproken over de Mexicaanse griep. Ook staat vast dat de godfathers van de Bilderberg-conferenties, de families Rockefeller en De Rothshield, sinds mensenheugenis propagandisten zijn van eugenetica en ‘bevolkingscontrole’. Hiertoe werkten de Rockefellers zelfs samen met Nazi-Duitsland, ondermeer als financiers van het Kaiser Wilhelm Instituut voor eugenetisch onderzoek. Dit alles maakt het Rumsfeld-bedrijf Gilead bij uitstek verdacht: is dit een bedrijf dat mensen beter wil maken of een gereedschap in handen van de NWO om hun idealen van ‘mensen-veredeling’ en massamoord te kunnen realiseren? Uit wat er tot nu toe bekend is over Tamiflu –desastreuze track-records als medicijn- lijkt het tweede waarschijnlijker dan het eerste. Over de banden van ons eigen koningshuis met Bilderberg en diens geheime agenda’s zwijgen we nu maar even; dat is elders reeds voldoende gedocumenteerd. We concentreren ons nu op Ab Osterhaus die dus met Gilead blijkt samen te werken. Bovendien valt Osterhaus reeds te linken aan de eugenetica-lobby via zijn activiteiten voor NGI, het Netherlands Genomics Institute (hier de complete lijst belangenverstrengelingen).
Maar er is nog een alarmerende red flag die laat zien dat Cirion midden in de NWO staat: de aanwezigheid van Louise Fresco in de Raad van Advies naast Osterhaus, Felderhof en Bodar. Fresco is namelijk lid van de Trilateral Commission, een aan de Bilderberg-groep gelieerd orgaan(opgericht door David Rockefeller) dat instrumenteel is bij het implementeren van de NWO. Hier meer achtergronden.  Zo is Nout Wellink van De Nederlansche Bank ook lid van deze club; hij implementeert de ‘nieuwe financiele wereldorde’ door onder de dekmantel van toezicht mee te werken aan de vernietiging van het huidige financiele systeem. Fresco’s missie lijkt het vernietigen van de huidige infrastructuur van volksgezondheid en voedselveiligheid. En de missie van Ab Osterhaus? Wie het weet mag het zeggen.

Print Friendly, PDF & Email
Share