web analytics

Telegraaf spint door over Bangkok

Vandaag dan eindelijk de langverwachte vervolg-feature in De Telegraaf over Bangkok-gate. Een belangrijk -en mogelijk doorslaggevend-argument voor onze stelling dat het hier een spin betreft die in samenwerking met BuZa tot stand komt is dat geen enkel ander medium dit cruciale en journalistiek uiterst explosieve dossier oppakt. Dit wijst op een exclusiviteits-arrangement tussen BuZa en Telegraaf. Eerder sloot De Telegraaf een vergelijkbare regeling met Defensie om propaganda te gaan bedrijven voor de oorlog in Afghanistan. Een ander zwaarwegend argument is dat de identiteit van het ‘hoofd bedrijfsvoering die verantwoordelijk was voor het financieel toezicht en een nieuwe baan op het ministerie in Den Haag kreeg’ geheim wordt gehouden. Wij meldden dat het hier zou kunnen gaan om Johan Henrichs die eerder was betrokken bij zware visum-fraude op Sri Lanka. Het geheimhouden van de naam van deze diplomaat door De Telegraaf wordt nog schrijnender als we vandaag lezen dat het ‘de tweede keer in zeven jaar tijd is dat deze diplomaat op miraculeuze wijze een fraudeschandaal overleeft’. Waarom biedt De Telegraaf deze corrupte en levensgevaarlijke crimineel deze bescherming?

Ten derde bestaan er legio onduidelijkheden over ‘klokkenluider’ Dirk-Jan van Beek. Volgens De Telegraaf zou hij ’tot deze week als medewerker van de IND op de ambassade te Bangkok hebben gewerkt’. Maar ons is door de receptioniste van de ambassade gemeld dat hij al maanden niet meer op de ambassade vertoeft en ook BuZa-woordvoerder Van Loosdrecht meldde reeds vorige week dat Van Beek niet meer voor BuZa werkt. Is de IND er nu met de haren bijgesleept? En waarom treedt Van Beek niet op in actualiteitenprogramma’s en in andere media met zijn schokkende onthullingen? Het verhaal over de ‘ervaren ambassademedewerker’ zie zich zou hebben laten bedriegen door zijn ’transseksuele ex-vrouw’ is reeds expliciet door BuZa ontkend maar komt vandaag toch weer terug in het Telegraaf-verhaal. Een forse red flag is ook het verhaal dat plaatsvervangend ambassadeur Hans van Santen ‘zijn mond voorbij zou hebben gepraat tot grote woede van de top van het ministerie’, een lezing die weer expliciet wordt ontkend door BuZa zelf. Als die ’top va het Ministerie’ -wie trouwens? Ook al een rare mystificatie!- echt zo woedend zou zijn, waarom volgen er dan geen maatregelen tegen Hans van Santen? Overigens gingen ook wij de fout in met ons bericht van 30 augustus als zou de vaste ambassadeur reeds een nieuwe baan hebben bij het PCA te Den Haag. Het betreft hier een eerdere functie van deze mr. Tjaco van den Hout die hij bekleedde van  1999 tot 2008. Officieel is Van den Hout dus nog altijd de ambassadeur te Bangkok.

Print Friendly, PDF & Email
Share