web analytics

TELEGRAAF IN ANTI-CHIPSHOL COMPLOT

STAN HUYGENS JOURNAAL IS ‘WITWAS-RUBRIEK’ VOOR CRIMINELEN EN PEDOFIELEN * SJUUL PARADIJS OP VAKANTIE MET EDDY DE KROES * CHIPSHOL-COMPLOT AANGESTUURD DOOR VVD * TELEGRAAF OOK IN PEDO-NETWERK *UPDATES EN ACHTERGRONDEN OVER CHIPSHOL-GATE EN KALBFLEISCH

“We hebben je er alsnog uitgeschopt omdat je banden hebt met de familie Poot.” Aldus Telegraaf-starreporter Martijn Koolhoven op een borrel die uw webmaster in het voorjaar van 2008 gaf bij gelegenheid van zijn vertrek naar Bangkok als correspondent ZO Azie voor De Telegraaf. Vervolgens begon Koolhoven zich op nog nooit eerder vertoonde wijze te vergrijpen aan alle vrouwen die aanwezig waren. Sommige probeerde hij zelfs mee te sleuren naar zijn ‘auto met chauffeur’. Welkom in de wereld van De Telegraaf, Pieter Kalbfleisch, Eddy de Kroes, de VVD en Jeroen Sparrow. Het was een merkwaardige borrel,

want nog voordat Kat de trein had kunnen nemen naar Schiphol was hij reeds ‘ontslagen’ zonder dat ook maar iemand van de leiding van de krant hem te woord wilde staan [hier alle achtergronden].  Het lozen van Kat was zelfs zo snel gegaan, dat Koolhoven er nog niet eens van op de hoogte was en naar de borrel was gekomen in de mening ‘onze man in Bangkok’ te kunnen gaan ‘uitzwaaien’! Tot op heden heeft Kat geen verklaring ontvangen voor deze werkelijk ongekende handelswijze van de ‘krant van wakker Nederland’.

De Telegraaf zit vuistdiep in de Chipshol-samenzwering, zoveel is ons nu wel duidelijk. Wat dat betreft zijn we de heer Koolhoven dankbaar voor zijn ontboezeming. Dat begon reeds met luchtvaart-redacteur Arnold Burlage die de oekazes van Gerlach Cerfontaine schaamteloos de krant in kwakte en met gretigheid de zakken vulde via ‘extra werkzaamheden’. Top op de dag van vandaag is De Telegraaf de enige krant van Nederland die nog geen letter heeft geschreven over de Chipshol-zaak! De banden tussen de Basisweg en de Kalbfleisch-mafia moeten dan dus wel veel hechter zijn dan de belangenverstrengelingen van een enkele ‘luchtvaartredacteur’!

De schellen vielen mij van de ogen toen ik in 2003 zag hoe Sjuul Paradijs omging met de veroordeelde crimineel Eddy de Kroes en zijn familie [backgrounds]. Later kwamen we te weten dat de twee zelfs samen op vakantie gaan. Zoals bekend is Eddy de Kroes –die Chipshol recent zelfs in fysieke zin heeft bedreigd– een van de sturende krachten achter de Chipshol-samenzwering en was waarschijnlijk degene die met de Van Andel-broers het ‘complot’ bedacht dat achtereenvolgens Hans Westenberg en Pieter Kalbfleisch noodlottig is geworden. Dit complot kwam erop neer de gronden rond Schiphol te ‘kapen’ van Chipshol via gemanipuleerde rechtspraak om deze -de grondprijzen stegen in die tijd zo’n beetje per uur- vervolgens deels door te verkopen aan Schiphol en te cashen, deels in eigen bezit te houden en te gebruiken om zwart geld wit te wassen door te gaan bouwen. Hier zien we reeds direct dat de belangen van de groep-van Andel en Schiphol min of meer parallel liepen. En dit is precies de reden dat de affaire-Chipshol kon uitgroeien tot de huidige monsterlijke proporties.

Een van de meest criminele rollen in de affaire is gespeeld door Melanie Schultz van Haegen [backgrounds]. Met haar zitten we in het hart van de VVD; Melanie is een van de belangrijkste vertrouwelingen van Mark Rutte. De VVD heeft (precies als De Telegraaf) nimmer over de affaire-Chipshol willen spreken en als je het woord noemde kregen VVD’ers subiet het schuim op de lippen. Niet alleen binnen de rechterlijke macht heeft de zaak-Chipshol de diepste sporen getrokken van corruptie en belangenverstrengelingen, dat geldt ook voor de politiek en a fortiori voor de VVD. En wie VVD zegt, zegt Telegraaf. Maar de banden tussen VVD en Telegraaf gaan verder dan die tussen een krant en diens ‘politieke inkleuring’. Veel verder.

Kees Lunshof, voormalig lid van de hoofdredactie, maakte volgens zeer betrouwbare -en tot dusver onweersproken gebleven- bronnen deel uit van het pedo-netwerk rond Joris Demmink (VVD). Beiden waren zeer goed bevriend en gingen regelmatig samen op ‘verkrachtingstocht’. Binnen dat netwerk opereerden vele VVD’ers: Ed Nijpels, Frits Huffnagel, Frank van Dalen samen met mensen uit de juridische wereld als Jan Wolter Wabeke en Hans Holthuis. In de periferie van deze club komen we namen tegen als Pieter Kalbfleisch, Willem Vermeend, Jan Franssen, Hans Wiegel en Robin Linschoten. Dankzij Kees Lunshof is De Telegraaf uitgeroeid tot een ‘witwas-medium’ voor deze groep kinderverkrachters waarbij het Stan Huygens Journaal wordt ingezet als podium om ze een schijn van respectabiliteit, succes en ‘sociale bewogenheid’ mee te geven. Door de gemeenschappelijke ‘pedo-banden’ is De Telegraaf (vanaf 2007) met handen en voeten gebonden geraakt aan de VVD, gegijzeld als het ware. Dat verklaart waarom deze krant de Chipshol-zaak taboe heeft verklaard en ook alles wat daar direct mee in verband staat zoals de zaak-Westenberg.  Dankzij ‘starreporter’ Martijn Koolhoven weten we dit ook allemaal zeker. Maar we kunnen op basis van al deze explosieve en ontluisterende feiten nog een laatste stap zetten: de lijn via Eddy de Kroes en de lijn van het pedo-netwerk komen bij elkaar in het verhaal van de ‘vrijbrief’ die door de justitie-bobo’s rond Demmink, Lunshof, Holthuis en Wabeke aan de vleesfraudeur is uitgereikt!

ALDUS HEEFT DE TELEGRAAF WAARSCHIJNLIJK KENNIS VAN HET GROOTSTE DRAMA UIT DE NEDERLANDSE JURIDISCHE GESCHIEDENIS: DE VRIJBRIEF AAN EDDY DE KROES!

In het licht van al het bovenstaande kan het geen toeval zijn dat Pieter Kalbfleisch zijn belangen thans laat behartigen door Stan Huygens-coryfee Jeroen Sparrow [backgrounds]; de vraag is alleen wie zijn advocaat wordt. Dat wordt dus een strafpleiter want het gaat om een strafzaak (meineed; later komen er ongetwijfeld ook civiele claims tegen Kalbfleisch/ de Staat). Bram Moszkowicz? Benedicte Ficq? Cees Korvinus? Het is een beetje een catch-22 situatie: het OM gaat Kalbfleisch (al dan niet) vervolgen maar ook weer niet van harte, want de Staat (het OM) kan de Staat (de rechterlijke macht, de NMa) nu eenmaal niet echt aanpakken. Dat werkt gewoon niet, zoals ook blijkt uit de weigering van het OM de zaak-Westenberg (ook meineed) voor de rechter te brengen.

HET IS ONMOGELIJK DAT HET OM EEN VERVOLGING INZET VANUIT DE STELLING: DE RECHTERLIJKE MACHT IS CORRUPT! HET OM BEHOORT ZELF TOT DE RECHTERLIJKE MACHT!

En de advocaat de Kalbfleisch moet verdedigen staat ook niet vrij, want ook die is onderworpen aan het gezag van de staat en mag, kan of wil de rechtsstaat -waarvan ook hij deel uitmaakt en waarvan ook hij afhankelijk is- niet al te zeer in diskrediet brengen. Met andere woorden: deze advocaat kan bijna niet anders dan volhouden -in flagrante tegenspraak met de feiten- dat Kalbfleisch geheel onschuldig is, want anders zou hij erkennen dat de rechterlijke macht corrupt is en dat kan hij zich niet permitteren! In dit mijnenveld is de kans op een eerlijk proces nog kleiner dan bij dat tegen Geert Wilders!

Tot slot nog iets over de publiciteit rond deze zaak in algemene zin. Verbijsterend dat de NOS Ybo Buruma voor de microfoon trekt in een werkelijk weerzinwekkende uiteenzetting die alleen maar aardig is omdat de paniek bij Ybootje over de ineenstortende rechtstaat door de luidprekers de kamer in suist! Het kan niet waar zijn! Het mag niet waar zijn! Het moet allemaal nog maar worden bewezen! Zijn ze krankzinnig bij de NOS? Ybo is juist zelf benoemd tot lid van de rechterlijke macht, van het hoogste college nog wel! Daarnaast is het stuitend dat geen enkel medium heeft willen stilstaan bij de journalistieke kant van het verhaal. Dat aspect maakt de hele affaire nog eens extra deerniswekkend: de rechterlijke macht heeft de journalist die de hele affaire aan het rollen heeft gebracht op kosten van de belastingbetaler kapot willen maken en gaat daar tot op de dag van vandaag mee door! De Telegraaf heeft in deze hetze zijn steentje meer dan bijgedragen.

Postscriptum:
Opmerkelijk is dat de ‘grondlegger’ van het Stan Huygens Journaal, Thomas Lepeltak, blijkbaar een soort gewetenswroeging heeft gekregen omdat juist hij na zijn pensioen wel aandacht heeft gevraagd voor de Chipszol-zaak zoals te zien is in zijn optreden bij Harry Mens. Het is het ‘Dries van Agt-effect’: als je macht hebt ben je slaaf van Israel en werk je mee aan het kapot maken van de Palestijnen, maar later krijg je wroeging en probeert iets ‘goed te maken’.

De schuld van Kees Lunshof aan het verkrachten van kinderen wordt min of meer bewezen door het absurde eerbetoon dat hem bij zijn overlijden ten deel viel. Lunshof is de enige journalist uit de geschiedenis voor wie de voltallige tweede kamer enkele minuten stilte in acht heeft genomen bij zijn dood! Dit alles is maar op een manier te verklaren: het witwassen van zijn weerzinwekkende staat van dienst.

Print Friendly, PDF & Email
Share