web analytics

Teeven (VVD) buigt voor pedo-mafia

teevenKamerlid speelt met oproep voor wetswijziging na ‘ontsnapping’ van Saban B. een macaber en fataal spel * Teeven weet van chantage op basis van pedofilie partijgenoot Demmink* Opmerkelijke rol van Gerard Spong als advocaat van Saban B. * Is de complete VVD in de greep geraakt van de pedofielen-mafia? * Ook Frank van Dalen en Frits Huffnagel genoemd als kindermisbruikers

Fred Teeven, lid van de tweede kamer voor de VVD, is volledig op de hoogte van de criminele en pedofiele handelingen van zijn partijgenoot Joris Demmink op justitie, maar houdt deze nog altijd de hand boven het hoofd. Dat maakt Teeven medeplichtig aan (sadistisch) kindermisbruik. Teeven is bij het Nederlandse ‘pedo-dossier’ betrokken vanaf 1998 toen hij samen met Hans Vrakking in Amsterdam het Rolodex-onderzoek aanstuurde waarin Demmink reeds een rol speelde. (zie het geupdate feitenoverzicht). Teeven is recent gebeld [luister naar audio-fragment teeven] met het verzoek om een onderhoud over Demmink. Het kamerlid gaf daarbij aan ‘hierover niet per telefoon te willen spreken’ maar liever ‘face to face‘. Hij zei een afspraak te willen maken, maar wimpelde de eerste suggestie voor een tijdstip reeds af zonder alternatief te bieden. Teeven maakte daarbij een opmerking over Jan de Wit van de SP in relatie tot het Demmink-dossier waarbij hij doelde op dit filmpje van JDTV. Teeven is op de hoogte van het complete Demmink-Baybasin-dossier en daarom is het onvoorstelbaar te noemen dat hij als reactie op de ‘ontsnapping’ van de Turkse supercrimineel Saban B. reageert door te pleiten voor een wetswijziging. Hij weet immers dat het probleem geenszins gelegen is de wet, maar in het pedofiele kindermisbruik door Joris Demmink dat ons gehele justitiele apparaat chantabel maakt zoals reeds aan het licht is gekomen in de zaak-Baybasin. We beschikken niet over ‘bewijzen’

dat de ‘vrijlating’ van Saban B. tot stand is gekomen op basis van chantage van Demmink (en andere justitie-topmensen), maar een andere verklaring voor het absurde en extreem risicovolle gedrag van zes raadsheren van het Arnhemse gerechtshof is niet voorhanden. Bovendien is deze Turkse chantage door reactionaire en fascistoide groeperingen (Grijze Wolven) in de zaak-Baybasin wel aangetoond. Dus Fred Teeven had niet in de wetgevings-reflex moeten schieten, maar moeten roepen om een onderzoek naar chantage bij justitie en naar de pedofilie van Joris Demmink en andere hoge mensen in de rechterlijke macht. Te bang. Te hypocriet. En de kinderen van ‘Joris?’. Ach, het zal Fredje’s reet roesten…. Maar er is meer! Want de hele VVD lijkt wel in de greep beland van de pedofielen-club!

spongAlarmerend is het feit dat Gerard Spong zich blijkt te hebben gesteld als de advocaat van Saban B. Hoe komt zo’n Saban aan Spong? Waarom neemt Spong deze zaak aan als hij weet dat hij wordt genoemd als client van kinderhandelaar Lothar G., net als Joris Demmink? Als hij kantoor houdt met Oscar Hammerstein die zeer intieme banden onderhoudt met Frits Salomonson, de ‘archtitect’ van het Nederlandse pedofielen-netwerk van ‘hooggeplaatsten’? Spong ontkent kinderen te misbruiken en schuift het feit dat hij in verband wordt gebracht met pedofilie af op een prive-conflict. Hoe dit ook zij, het is in elk geval uitgesloten dat Spong in zijn ‘verdediging’ van Saban B. iets zal loslaten over chantage op basis van pedofilie van justitie-mensen.

Maar terug naar Fred Teeven. Het kamerlid laat het dienen van de belangen van een criminele partijgenoot dus prevaleren boven het dienen van de rechtstaat. Opvallend daarbij is ook dat hij geen woord vuil maakt aan de Arnhemse raadsheren die thans de ‘maatschappelijke zwarte Piet’ krijgen toegespeeld. Is dat omdat hij weet dat deze rechters met de rug tegen de muur stonden en geen andere keus hadden dan de supercrimineel te laten gaan omdat hij anders het pedofiele materiaal over Demmink zou openbaren? En dan is er natuurlijk ook nog het alarmerende -en toegegeven- geheime bezoek van de Grijze Wolf Yazicioglu aan Albayrak die deze crimineel en moordenaar op het ministerie ontving om te spreken over de zaak Baybasin-Demmink. Is dat niet eens te meer een aanwijzing, bewijs bijna, voor de stelling dat de chantage tot op de dag van vandaag voortduurt? Als er een link kan worden gelegd tussen Saban B. en de Grijze Wolven en/of Energekon is de zaak zowat rond…

huffnagelIntussen lijkt de VVD als partij geheel en al in de greep te zijn geraakt van de (Demmink)-pedofielen-mafia. Deze website krijgt alarmerende berichten over pedofiele seksuele contacten van Frank van Dalen en van (foto) Frits Huffnagel. Fred Teeven is van beide ‘situaties’ op de hoogte. Over Ed Nijpels blijven tips en meldingen binnenkomen, recent van kindermisbruik in de voormalige DDR. De VVD van Frits Korthals Altes, Henk Vonhoff en Koos Rietkerk was nog een ‘normale’ partij, maar onder Hans Wiegel lijkt een macabere cultuur van seksuele perversiteit de partij in de greep te hebben gekregen. Toen Ed Nijpels burgemeerster was te Breda, ontwikkelde die stad zich tot een centrum voor sado-masochisme en kindermisbruik en werden er volgens bronnen zelfs snuff-movies opgenomen. Voor de banden tussen Joris Demmink en Ed Nijpels zie deze link. Buiten het (homofiele) pedofielen-circuit in engere zin valt ook de dominante positie van de ‘gewone’ homo’s in hoge posities binnen de VVD op:  Clemens Cornielje (Commissaris van de Koningin te Gelderland), Geert Dales (thans voorzitter CvB Hogeschool InHolland) en Jan Franssen (Commissaris van de Koningin te Zuid-Holland.

Print Friendly, PDF & Email
Share