web analytics

sander ’t sas tagged posts

‘KWALITEITSMEDIA’ JATTEN VAN ‘COMPLOTTERS’

BETER KAN DE TOTALE MORELE EN PROFESSIONELE INEENSTORTING VAN DE MSM NIET WORDEN BEWEZEN: ZE JATTEN VAN DE ‘COMPLOTDENKERS’ IN POGINGEN OM HUN EIGEN ‘ONDERZOEK’ ‘GELOOFWAARDIG’ TE HOUDEN * HET MET BELASTINGGELD BETAALDE EENVANDAAG STAL VAN WEARECHANEROTTERDAM EN VAN TALK2MYRA * ‘WIJ ZIJN STAATSMEDIA DUS WIJ STAAN BOVEN DE WET’

sandertsasDe corrupte en -naar nu blijkt inderdaad ook criminele- witwassers van EenVandaag ademen dezelfde houding uit als Joris Demmink zelf. Dat blijkt als WeAreChangeRotterdam verhaal gaat halen bij EenVandaag over de diefstal -want dat is ongevraagd gebruik van andermans werk zonder vergoeding en/of bronvermelding- van Demmink-materiaal. De reactie komt er grofweg op neer: bek houden, wij zijn staatsmedia dus wij staan boven de wet. Het is een variant op hoe Demmink zelf zich opstelt: ik ben Joris Demmink, ik word beschermd door het koningshuis en daarom mag ik kinderen verkrachten en aan stukken snijden en hoef ik niet alleen niet voor de rechter te komen, ik hoef ook geen vragen te beantwoorden! Naast materiaal van WeAreChangeRotterdam jatten de ‘kwaliteitsjournalisten’ Sander ’t Sas en Jan Born ook materiaal van Talk2Myra uit een interview met Baybasin waarin deze verklaart de gevangenis ‘door de achterdeur’ te hebben kunnen verlaten, een bewijs voor de stelling dat zijn hele detentie het gevolg is van de pedo-escapades van kindermoordenaar Demmink. Maar dat horen we dan weer niet van Sander en Jan!

Share
Lees verder

MSM BELOONT EENVANDAAG MET IJZIGE STILTE

ALLEEN HET HAARLEMS DAGBLAD PAKT UIT OVER DE TURKIJE-LEUGENS VAN JORIS DEMMINK * HARRO KNIJFF GEEFT GEEN KRIMP: ‘DEMMINK ZIET HET ONDERZOEK MET VERTROUWEN TEGEMOET’ * AGENDA-FRAUDE ALLEEN ZOU AL GENOEG MOETEN ZIJN VOOR SUBIETE ARRESTATIE DEMMINK * EENVANDAAG HEEFT ZIJN ‘JOURNALISTIEKE PLICHT’ GEDAAN EN KAN NU WEER GEWOON STAATSPROPAGANDA GAAN MAKEN

Precies wat we voorspelden is uitgekomen: de uitzending was pseudo-a charge. Dit bleek vooral uit het feit dat alle informatie al bekend was, soms zelfs al jaren. Waar EenVandaag zelf stappen vooruit had kunnen zetten, zoals de naam onthullen van de secretaresse van Demmink die zijn afspraken rond 1996 zou hebben ‘weg-getypext’ -en deze benaderen- werd niets ondernomen. De hele Rolodex-fase vanaf 1997 werd verzwegen en er werd opnieuw min of meer gesteld dat Panorama en GayKrant in 2003 uit eigen beweging ‘op basis van feiten’ zouden hebben ‘gerectificeerd’. Harro Knijff wordt verbijsterend genoeg nog gewoon serieus genomen. Broddel- en witwas-werk.

Share
Lees verder

EENVANDAAG GAAT DEMMINK WITWASSEN

‘ER ZULLEN ALTIJD MENSEN ZIJN DIE BLIJVEN GELOVEN IN DE SCHULD VAN DEMMINK, OOK ALS ALLES ‘TOT DE BODEM IS UITGEZOCHT’ EN ‘DE ONDERSTE STEEN BOVEN IS GEHAALD” * PROBLEEM IS ALLEEN DAT ALLE ‘ONDERZOEKEN’, OOK DAT VAN EENVANDAAG, DOOR DE STAAT ZIJN BETAALD

‘ER ZOU EEN COMPLOT KUNNEN ZIJN OM DE HEER DEMMINK WELBEWUST TE BESCHADIGEN’ * CORRUPTE NPO MAAKT RECLAME VOOR WITWAS-UITZENDING VAN EENVANDAAG * ‘ZULLEN WE DE WAARHEID OOIT TE WETEN KOMEN?’

MICHAJORISZojuist (14:00 uur) was op Radio 1 een interview te beluisteren met Jan Born. Deze Jan Born liep reeds in 2007 tegen de lamp als witwasser van Joris Demmink zoals hier te zien is in een serie onderschepte sms’jes van Born. Hier de uitleg (onder 3.1: de media-blackout). De media-blackout van 2007 wordt thans gevolgd door de media-whitewash die natuurlijk moet worden verpakt als ‘serieuze a charge-onderzoeksjournalistiek’. Vandaar dat de ‘baanbrekende uitzending’ van vanavond van EenVandaag op Radio 1 uitvoerig wordt ‘voor-besproken’, iets wat normaal nooit gebeurt. Volgens Jan Born (die spreekt over ‘de heer Demmink’)
‘hebben Panorama en GayKrant in 2003 moeten rectificeren’, een stelling die haaks staat op de werkelijke gang van zaken waarin de bladen met het mes op de keel zijn gedwongen een door advocaten opgestelde damage control-tekst te publiceren. Maar het venijn zit in de staart van het Radio-gesprek als wordt gesteld dat er ‘altijd mensen zullen blijven die geloven in de schuld van Demmink’ ook nadat ‘alles tot op de bodem is uitgezocht’. Dat Demmink in tegenstelling tot wat hij zelf heeft gesteld wel degelijk in Turkije zou zijn geweest in de jaren ’90 (Born durft niet eens te zeggen dat Demmink liegt) is in het hele verhaal een detail.

Share
Lees verder

EEN ZIELIGE, WALGELIJKE WANVERTONING

ONDERGING EENVANDAAG DEMMINK-SPECIALIST SANDER ‘T SAS HETZELFDE LOT ALS JEROEN DE JAGER VAN DE NOS?

sandertsas

DOET EENVANDAAG GEWOON MEE AAN HET DEMMINK PEDO-COMPLOT DOOR HET ‘ONDERZOEK’ NAAR JORIS DEMMINK NOG STEEDS SERIEUS TE NEMEN? * LAAT MASSAAL JULLIE AFKERING BLIJKEN VOOR DE PSEUDO-‘ONDERZOEKSJOURNALISTIEK’ VAN HET DOOR DEMMINK BETAALDE EENVANDAAG * ER IS NU NOG MAAR EEN WAY OUT: REVOLUTIE EN HERMAN BOLHAAR IN DE EBI

Share
Lees verder

HORROR BIJ NVJ IN DEN HAAG

ZAAL VOL BEJAARDE LEDEN SCHREEUWT EN JOELT MICHA UIT * LEDEN TEGEN MICHA OPGEHITST DOOR NVJ-BOBO’S * EXTRA BEVEILIGING EN POLITIE BIJ NVJ-NAJAARSVERGADERING * MICHA REEDS ONDERBROKEN NOG VOOR HIJ AAN ZIJN VERDEDIGING KON BEGINNEN * NVJ HANTHAAFT ROYEMENT VAN MICHA

sandertsasDrie rare beveiligers en een politieagent doken steeds weer op rond Micha in Nieuwspoort. Nog voordat ik kon beginnen aan mijn verweer tegen het laffe royement wegens ‘doodsbedreiging’ van Bart Mos -dat tot stand kwam zonder wederhoor en zonder definitieve veroordeling en waarvan de veroordeling in eerste aanleg gebeurde op een ‘geheim proces’- werd mij reeds te verstaan gegeven dat ik het kort moest houden. Na enkele minuten werd ik woest geinterrumpeerd door een bejaarde op de eerste rij die Kees Schaepman bleek te zijn. Ook andere bejaarden in de zaal maakten duidelijk dat de vergadering niet zat te wachten op wederhoor. “Kom terzake” en “dat willen we niet weten” waren enkele interrupties waarna de bloedlinke Schaepman opnieuw van wal stak -toen ik een open brief wilde voorlezen uit 2003 aan Hans Verploeg. De operette begon al direct na de opening

Lees verder