web analytics

raad voor de rechtspraak tagged posts

MICHA LAAT GETUIGEN HOREN IN CLAIMZAAK

BREAKING: TOTALE OORLOG TUSSEN MICHA EN DE ZWARTE PEDO-MAFIA * MICHA-CLAIM TEGEN DE CRIMINELE RECHTER WESTENBERG EN DE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK (1 MILJOEN): HANS WESTENBERG, HUGO SMIT, MARJOLEIN BEGEER (SECRETARESSE SMIT) EN CHIPSHOL-JURIST CEES POOT OPNIEUW GEHOORD * TERWIJL MICHA EEN OORLOG VOERT TEGEN DE RECHTERLIJKE MACHT WORDT HIJ DOOR DIEZELFDE RECHTERLIJKE MACHT BERECHT

U KUNT NOG ALTIJD INSTAPPEN IN DE MICHA-CLAIM DOOR EEN BEDRAG TE STORTEN OP DE REKENING VAN DE STICHTING. BIJ VOLLEDIGE TOEWIJZING VAN DE CLAIMS KRIJGT U HET TIENVOUDIGE UITBETAALD

westenberg-KatMicha’s advocaat Doeko Bosscher in de Micha claim-zaak verzoekt het Amsterdamse Gerechtshof Hans Westenberg, Hugo Smit, Marjoelein Begeer en Cees Poot onder ede te laten horen om aldus voor de zoveelste keer te bewijzen dat Westenberg wel degelijk heeft gebeld met Smit. In eerste aanleg had het rechtbank dit bewijsaanbod genegeerd. Het Hof kan dit verzoek niet weigeren. In de parallelle schadeprocedure die Smit tegen Westenberg opstartte mocht Westenberg 40 getuigen oproepen die geen van allen iets zinnigs te verklaren hadden. Als opnieuw vast komt te staan -wat al vast staat- dat Westenberg heeft gebeld staat daarmee direct ook vast dat hij Micha te kwader trouw heeft gedagvaard door stellingen te poneren (‘ik heb nimmer gebeld’) waarvan hij wist dat deze leugenachtig zijn. Volgens vaste rechtspraak van de HR levert dit misbruik van procesrecht op. Westenberg zal Micha de schade moeten vergoeden die hij hem heeft toegebracht met zijn procedure. Deze schade is begroot op 500.000 Euro. Eenzelfde bedrag vordert Micha van de Raad voor de Rechtspraak die Westenberg aanzette tegen Micha te gaan procederen en de procedure financierde.

Share
Lees verder

BREAKING: MICHA-CLAIM WEER SPRINGLEVEND!

DIT WORDT EEN FATAL BLOW VOOR DE ZWARTE MAFIA: MICHA GAAT IN HOGER BEROEP TEGEN DE AFWIJZING VAN DE MICHA-CLAIM DOOR DE CORRUPTE PEDO-RECHTBANK VAN CARLA ERADUS * 500.000 GEVORDERD VAN EX-RECHTER HANS WESTENBERG EN 500.000 VAN DE ‘INTEGERE’ RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK * SPEKTAKEL, SPEKTAKEL, SPEKTAKEL! * MICHA WINT VOOR NEDERLAND EN DE RECHTSTAAT OP ALLE FRONTEN!

Wij zijn onze advocaat in eerste aanleg, Klaas Aantjes uit Rijswijk, zeer erkentelijk voor zijn cooperatieve houding bij de dossier-overdracht. Eerder schreven we uit teleurstelling over het feit dat Aantjes het hoger beroep niet wilde doen (wat dus weer een verkapt compliment is voor zijn werk bij de rechtbank) een boos stuk over hem op Camilleri.nl maar daar hebben we nu een beetje spijt van. Anyway, we gaan met volle kracht vooruit in onze strijd tegen de volledig op hol geslagen en totaal corrupte en criminele zwarte mafia! Waarschijnlijk komen we weer terecht bij het Hof Amsterdam dat we zo goed hebben leren kennen in de Pedigraaf-zaak (nog steeds geen uitspraak, nu al twee keer uitgesteld) en in de zaak-Bart Mos -die overigens op 23 juni wordt voortgezet. Be there!

Share
Lees verder

INTEGRITEITS-PERSONEN RECHTSPRAAK GEHEIM

EXTRA: ZO REAGEERT HET HAAGSE HOF VAN PEDO-RAADSHEER JAN WOLTER WABEKE ALS WORDT GEVRAAGD NAAR DE ‘VERTROUWENSPERSOON INTEGRITEIT’ [haagshof.intergriteit.vp]

LEES HIER DEEL 1 VAN ONS DOSSIER ‘INTEGRITEIT VAN ONZE RECHTSPRAAK’ * OP HHC: MEER OVER RECHTSPRAAK EN INTEGRITEIT * KLOL BEGINT PROCEDURE TEGEN RECHTSPRAAK OM NAMEN VAN ‘INTEGRITEITSPERSONEN’ BOVEN TAFEL TE KRIJGEN

BREAKING: SCHERMT DE RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK MET NIET BESTAANDE ‘INTEGRITEITSPERSONEN’ OP GERECHTEN EN BEWIJST DAARMEE WAT WE EIGENLIJK AL LANG WETEN: ALLES WAT DE ZWARTE MAFIA ZEGT ZIJN LEUGENS?

fritsbakker
Frits Bakker, de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Hij werd met deze functie beloond wegens een stuitend gebrek aan integriteit, met name in de -hoe kan het ook anders?- Chipshol-zaak

On Tuesday, May 6, 2014 2:30 PM, “Zonneveld, F.A.J. (Rvdr ‘s-Gravenhage)” wrote:
Geachte heer Kat, De bestuurlijke portefeuillehouders integriteit zijn de externe aanspreekpunten voor integriteitsvragen. De vertrouwenspersonen integriteit behandelen daarentegen uitsluitend vragen en verzoeken van eigen medewerkers van de gerechten. Wij kunnen dan ook niet aan uw verzoek voldoen om de gegevens van de vertrouwenspersonen integriteit te verstrekken. Met vriendelijke groet, drs F.A.J. (Frans) Zonneveld, Persvoorlichter. Hier volgt het begin van het persbericht van 10 april waarmee de Raad voor de Rechtspraak de komst van de ‘vertrouwenspersonen integriteit’ aankondigde: De Rechtspraak gaat het thema integriteit meer zichtbaar inbedden in de organisatie. Elk gerecht krijgt een eigen vertrouwenspersoon integriteit en een integriteitscommissie. “Het is belangrijk dat medewerkers weten bij wie ze kunnen aankloppen”, aldus Reinier van Zutphen, president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven en voorzitter van de werkgroep integriteit bij de Rechtspraak. Hier word je toch wel even stil van. Het argument dat de ‘integriteitspersonen’ en de ‘commissie Integriteit’ alleen ‘vragen en verzoeken van eigen medewerkers van de gerechten behandelen’ om de identiteit van deze mensen geheim te houden

Lees verder

DOSSIER ‘INTEGRITEIT’ VAN ONZE RECHTSPRAAK

EXTRA: RABOBANK STAAT OP ONTPLOFFEN ONDANKS RE-PEDO-TATIE MANAGER PIM MOL * PROF. HEERTJE WRAAKT HOOGST ‘INTEGERE’ HORROR-RECHTER VAN WALRAVEN, DE GROTE KWELGEEST VAN MICHA

EEN PEDOFIELE RAADSHEER DIE KINDERPORNO VERSPREIDT? GEEN ENKEL PROBLEEM! * DESALNIETTEMIN: EEN ONGEKEND OFFENSIEF TER BEVORDERING VAN DE ‘INTEGRITEIT’ VAN ONZE RECHTSPRAAK * DE ‘VERTROUWENSPERSONEN INTEGRITEIT’ DIE RECENT OP ALLE GERECHTEN ZIJN AANGESTELD BLIJVEN GEHEIM EN ZIJN ALLEEN VOOR ‘INTERN’ GEBRUIK * ANTWOORD VAN DE PRESIDENT VAN DE HOGE RAAD OP ONZE WABEKE-BRIEF: HOGE RAAD HEEFT ‘GEEN COMPETENTIE’ IETS TE DOEN AAN KINDERVERKRACHTENDE RECHTERS

We constateren dat het complete systeem zich sluit om de pedofiele en kinderverkrachtende raadsheer Jan Wolter Wabeke te dekken. Hiermee heeft de gehele rechterlijke macht in Nederland zichzelf out of the game geplaatst en toont het zijn ware aard: een criminele organisatie. Iedereen moet vanaf nu elke rechter wraken in elke willekeurige zaak. De organisatie is immers niet alleen meer dan tien jaar aangestuurd door de pedo-crimineel Demmink, men blijft pedo-criminelen binnen de eigen gelederen beschermen -terwijl men ‘gewone’ burgers voor exact dezelfde delicten zwaar straft! Wie kan met deze situatie leven? En dan nog wat: als men rechter Wabeke (who the fuck is Wabeke?) al beschermt en handhaaft zonder ook maar over de zaak te willen nadenken, welke verdedigings-mechanismes zijn dan wel niet in stelling gebracht voor Joris Demmink? Overigens is Wabeke inderdaad geen kleine jongen in pedo-land, want er zijn verklaringen dat hij reeds rond 1980 als schandknaap rondliep bij de Haagse rechtbank van toen met pedo-monsters als Stolk en Rueb. Wabeke weet dus ook te veel. Hieronder volgt het antwoord van de Hoge Raad op onze brief over pedo-raadsheer Wabeke alsmede een lijst die we vandaag kregen van de Raad voor de Rechtspraak van alle bestuurders op de gerechten

Lees verder

RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK OVER WABEKE

COPYPASTE MICHA’S BRIEF AAN DE PRESIDENT VAN DE HOGE RAAD, STUUR DEZE NAAR [email protected] EN EIS ANTWOORD * RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK ‘NIET GEINTERESSEERD’ IN CRIMINELE RECHTERS, ALLEEN IN WINDOW-DRESSING OM DE WANTOESTANDEN TOE TE DEKKEN

Share
Lees verder

WABEKE-CAMPAGNE GAAT FULL SCALE

EXTRA EN BREAKING: OSCAR HAMMERSTEIN, DE BILLENMAAT VAN OPPER-PEDO FRITS SALOMONSON, DUIKT OP DE AFFAIRE-DEMMINK

BESLISSEND MOMENT VOOR NEDERLAND: WORDEN PEDO-RECHTERS BESCHERMD OF WORDEN ZE AANGEPAKT? * HOE DIEP IS DE KLOOF TUSSEN BENNO L. EN JAN WOLTER W? * HOE DIEP ZIT DE HOGE RAAD ZELF IN DE PEDO-NETWERKEN?

MAIL DE HOGE RAAD OVER WABEKE OP [email protected] * WOENSDAG DEMONSTRATIE BIJ HET HAAGSE PALEIS VAN JUSTITIE?

Share
Lees verder