web analytics

pedograaf tagged posts

OP WEG NAAR HET WK VOETBAL MET PEDIGRAAF

CRIMINELE PEDOFIELENKRANT KOMT MET ‘TELESPORT MUNDIAL‘ * PEDIGRAAF PROBEERT HET VOLK TE HYPNOTISEREN MET VOETBAL EN SEKS OM DE WEG TE PLAVEIEN VOOR DE NWO-TAKEOVER * LEES HIER HET HELE VERHAAL OVER HET HORROR-WK IN BRAZILE

Share
Lees verder

SPREAD THE WORD: WWW.TELEBEGRAAF.NL

EXTRA: KRIJGT MICHA ZIJN VRIJBRIEF VAN HET OM ZODAT HIJ AANWEZIG KAN ZIJN BIJ ZIJN EIGEN RECHTSZAKEN? * NEDERLANDSE OVERHEID VERHINDERT ONDERZOEK NAAR MOORD OP FRED DE BROUWER: LEES HET HELE VERHAAL BIJ MAUD OORTWIJN

WEER EEN STAP DICHTER BIJ DE ONDERGANG VAN ‘S LANDS MEEST CRIMINELE MEDIUM * ‘PEDOGRAAF’ OVERAL OP DEZE SITE VERANDERD IN ‘PEDIGRAAF’: ZO HONEN WE DE CORRUPTE RECHTERS UIT DIE ONS VEROORDEELDEN TOT DWANGSOMMEN * NIEUW BANNER OP DEZE SITE LEIDT HET NEDERLANDSE VOLK NAAR WWW.TELEBEGRAAF.NL

Telebegraaf.nl

Waar het Pedograaf-vonnis in eerste aanleg nog vrij ruime aandacht kreeg in de juridische vakpers, is het rond het -veel belangrijkere- Pedograaf-arrest van het Hof compleet stil. Dit bewijst dat De Pedigraaf alles en iedereen in een fatale wurggreep houdt, want de enige reden voor dit bizarre zwijgen is dat niemand de aandacht wil vestigen op het verboden woord ‘Pedograaf’ en al helemaal niet op onze proxy-websites www.telebegraaf.nl en www.telegroef.nl die wel het groene licht kregen. Uiteraard verzwijgt ook de nazi-krant (dat mag dan weer wel?) de uitspraak van het Hof waar ze toch wel behoorlijk stuk van zullen zitten: hun belangrijkste product, www.telegraaf.nl, wordt door de stront gesleurd door twee contra-websites waar ze niets tegen kunnen doen! Daarom is het nu zaak zo veel mogelijk bekendheid te geven aan telebegraaf en telegroef om het criminele pedo-concern TMG (ook dat mag nog worden gezegd!) zo veel mogelijk schade toe te brengen. Micha Kat wint voor Nederland en de persvrijheid op alle fronten!

Share
Lees verder

WORLD CUP WORDT EINDE VOOR PEDIGRAAF

EXTRA: VRIJE VAL CRIMINELE ACCOUNTANTS NIET MEER TE STOPPEN: NA KPMG DAT REEDS ‘EXCUSES AANBOODNU PWC EXPOSED

IN PLAATS VAN HET ‘NATIONALE VOETBALFEEST’ DAT DE PEDIGRAAF TOT HYSTERISCHE HOOGTES OPVOERT WORDT HET WK VOETBAL EEN INFERNO VAN GEWELD, DEMONSTRATIES EN BLOEDVERGIETEN * DE BEER IS DEFINITIEF LOS IN BRAZILIE * DE SMERIGE EN CORRUPTE PEDIGRAAF-‘VERSLAGGEVERS’ ZULLEN GILLEND VAN ANGST NET LAND WORDEN UITGEJAAGD

worldcup
Voor meer schokkende anti-WK graffiti zie RT. Ook op RT de laatste fatale ontwikkelingen in Rio. De corrupte idioten van De Pedigraaf willen ons nog altijd laten geloven dat er een ‘voetbalfeest’ gaat plaatsvinden.

In Brazilie is een revolutie begonnen. Veroorzaker is het WK voetbal dat de problemen van de Brazilianen niet oplost, maar verergert. In een interview met DWN leggen twee activisten uit, hoe ze de opstand gaan organiseren. De gevolgen kunnen ver buiten Brazilie merkbaar zijn. LEES VERDER BIJ DWN

Share
Lees verder

HANS EN MICHAMAN, 28 MEI 2014

OVER GELAUFF-GATE EN OVER HET VERBIJSTERENDE PEDIGRAAF-ARREST VAN HET AMSTERDAMSE GERECHTSHOF * SPIJKERHARD MAAR SINE IRA ET STUDIO

Share
Lees verder

HOF VERBIEDT GEBRUIK WOORD ‘PEDO(I)GRAAF’

MICHA MOET 1000 EURO BETALEN PER WOORD ‘PED(I)OGRAAF’ MET EEN MAXIMUM VAN 50.000 * VANAF NU ZULLEN WE DE KRANT AANDUIDEN ALS DE ‘PEDIGRAAF’ * DE WEBSITES TELEGROEF.NL EN TELEBEGRAAF.NL MOGEN WEL BLIJVEN: DAT HEBBEN WE ‘GEWONNEN’ VAN DE PEDIGRAAF

pedograafsticker.ok

Ook het Hof acht het gebruik van de term ‘pedograaf’ op de door TMG gewraakte wijze diffamerend en onnodig schadelijk voor de reputatie van TMG en daarmee jegens TMG onrechtmatig. Van feiten die aanleiding geven tot het aannemen van het bestaan van (relevante) connecties van TMG met pedofilie en/of die wijzen op het (zodanig) vergoelijken ervan in de door TMG uitgegeven (online) krant dat zulks een beschuldiging van betrokkenheid bij pedofilie rechtvaardigt is ook in hoger beroep onvoldoende gebleken. Kat heeft in dit verband bij pleidooi in hoger beroep nog een aantal nieuwe feiten geponeerd (ondermeer betreffende een ommezwaai van redacteur J. de Haas in de berichtgeving over Demmink, door redacteur J. van den Heuvel ingenomen standpunten en de frequentie van gebruik woord pedo) doch deze zijn niet zodanig toegelicht en gestaafd dat deze tot een ander oordeel kunnen leiden. Het betoog van Kat dat zich een misstand voordoet en dat hij gerechtigd is deze door het gebruik van de aanduiding “(de) Pedigraaf” op de in dit geding aan de orde zijnde wijze aan de kaak te stellen kan voorshands niet als juist worden aanvaard. Aldus de cruciale passage in het arrest pedograaf.vonnis van het Amsterdamse Hof dat zo maar opeens binnen kwam nadat eerder was gemeld dat het op 17 juni zou komen. Later meer.

Share
Lees verder

TELEGRAAF TEGEN STAAT: BAIL US OUT!

CORRUPT EN CRIMINEEL MEDIA-CONCERN TMG STORT GEHEEL IN ELKAAR: HET IS ZOVER * BEURSKOERS STORT IN * TOTALE PANIEK OP DE BASISWEG * TELEGRAAF WIL NU 80 MILJOEN VAN MARK RUTTE * WWW.TELEBEGRAAF.NL * WWW.TELEGROEF.NL * 17 JUNI: UITSPRAAK PEDIGRAAF-ZAAK * 23 JUNI: ONTMASKERING BART MOS

KRANT DIE MICHA PROBEERDE TE VERNIETIGEN MET VALSE AANGIFTES EN LASTER KRIJGT ALLES TERUG ALS EEN BOEMERANG

telegraaf.vergadering
Na decennia van list en bedrog dreigt nu het doek definitief te vallen voor De Telegraaf. Uit lafheid en opportunisme behandelde de krant zowel Pim Fortuyn als Geert Wilders niet anders als De Volkskrant en met name dat werd de ondergang. Nu moet de ‘gevestigde politiek’ die mede dankzij De Telegraaf de macht behield de krant redden

Na drie keer uitstel zal het Amsterdamse Hof op 17 juni een van de belangrijkste uitspraken doen uit de Nederlandse juridische geschiedenis: mag Micha De Telegraaf aanduiden als ‘Pedigraaf’? Maar hoe het arrest ook zal luiden, Micha wint altijd -voor Nederland en de persvrijheid! Wellicht is Micha nog meer geholpen bij een ‘verbod’ op het woord ‘Pedigraaf’ dan met de winst! Immers: als het woord -dat zou voor het eerst zijn in de geschiedenis: een woord verbieden!- wordt verboden zal het zich al een veenbrand verspreiden door Nederland! Maar belangrijker is dat heel Nederland inmiddels dusdanig braakt van De Telegraaf dat het over en uit is voor de fascistische bedriegers aan de Basisweg. In een laatste wanhoopspoging

Lees verder