web analytics

Maud Oortwijn tagged posts

SPREAD THE WORD: WWW.TELEBEGRAAF.NL

EXTRA: KRIJGT MICHA ZIJN VRIJBRIEF VAN HET OM ZODAT HIJ AANWEZIG KAN ZIJN BIJ ZIJN EIGEN RECHTSZAKEN? * NEDERLANDSE OVERHEID VERHINDERT ONDERZOEK NAAR MOORD OP FRED DE BROUWER: LEES HET HELE VERHAAL BIJ MAUD OORTWIJN

WEER EEN STAP DICHTER BIJ DE ONDERGANG VAN ‘S LANDS MEEST CRIMINELE MEDIUM * ‘PEDOGRAAF’ OVERAL OP DEZE SITE VERANDERD IN ‘PEDIGRAAF’: ZO HONEN WE DE CORRUPTE RECHTERS UIT DIE ONS VEROORDEELDEN TOT DWANGSOMMEN * NIEUW BANNER OP DEZE SITE LEIDT HET NEDERLANDSE VOLK NAAR WWW.TELEBEGRAAF.NL

Telebegraaf.nl

Waar het Pedograaf-vonnis in eerste aanleg nog vrij ruime aandacht kreeg in de juridische vakpers, is het rond het -veel belangrijkere- Pedograaf-arrest van het Hof compleet stil. Dit bewijst dat De Pedigraaf alles en iedereen in een fatale wurggreep houdt, want de enige reden voor dit bizarre zwijgen is dat niemand de aandacht wil vestigen op het verboden woord ‘Pedograaf’ en al helemaal niet op onze proxy-websites www.telebegraaf.nl en www.telegroef.nl die wel het groene licht kregen. Uiteraard verzwijgt ook de nazi-krant (dat mag dan weer wel?) de uitspraak van het Hof waar ze toch wel behoorlijk stuk van zullen zitten: hun belangrijkste product, www.telegraaf.nl, wordt door de stront gesleurd door twee contra-websites waar ze niets tegen kunnen doen! Daarom is het nu zaak zo veel mogelijk bekendheid te geven aan telebegraaf en telegroef om het criminele pedo-concern TMG (ook dat mag nog worden gezegd!) zo veel mogelijk schade toe te brengen. Micha Kat wint voor Nederland en de persvrijheid op alle fronten!

Share
Lees verder

FRED DE BROUWER EN DE DEMMINK-SQUADS

MAUD OORTWIJN ONDERZOCHT DE DOOD VAN FRED DE BROUWER VANUIT BANGKOK * BESTAAN DEMMINK-SQUADS BEVESTIGD * DEMMINK WERKT MET THAISE HUURMOORDENAARS * LEVENSGEVAARLIJKE SITUATIE IN NEDERLAND, OOK ROND ZAAK-VAATSTRA

freddebrouwerGoed werk van Maud Oortwijn! Haar bevindingen inzake de dood van Demmink-journalist Fred de Brouwer komen geheel overeen met onze informatie die aanleiding vormde voor de primeur van de dood van Fred op 15 maart en wat we daarna nog binnenkregen aan info [backgrounds]. De consequenties van dit alles zijn immens: nu is immers eens te meer aangetoond dat de Demmink-mafia niet terugdeinst voor moord -hetgeen we al wisten vanuit de aanslagen op Gerard Hamer, Joyce Labruyere, Rob Mostert en eigenlijk ook vanuit de dood van Gerard Legebeke, Theo van Gogh, Pamela Hemelrijk, Pim Fortuyn en Maarten van Traa. Wij hebben twee keer uitgebreid gesproken met Maud en haar geloofwaardig bevonden -dat zij Micha meende te hebben moeten ‘ontmaskeren’ als controlled opposition zij haar hierbij vergeven als een eenmalige slip of the mind. Nu we het hier toch over hebben: Francis Capelle vergeven we op dit punt niet. Hij heeft immers zo veel malicieuze waanzin over Micha verspreid -en doet dat nog steeds– dat we hem niet anders kunnen zien dan als een krankzinnige. Zo beweert hij nog immer dat ik ben gehuisvest ‘in een gebouw van de VN’. Dat we nu inmiddels ook Martin Vrijland en Alexandra Heijdebree (valse naam) van Niburu.co definitief ten grave kunnen dragen is niet meer dan een voetnoot in de tumultueuze geschiedenis van de alternatieve media in Nederland.

Share
Lees verder

ZAAK-DEMMINK: WAAR IS MAUD OORTWIJN?

LAATSTE BERICHT OP MAUD’S WEBSITE DATEERT VAN 17 FEBRUARI * VLAK VOOR HAAR VERDWIJNING KEERDE MAUD ZICH OPEENS NET ALS MARTIN VRIJLAND TEGEN MICHA

De mede-bewoner gaf aan Maud ‘al weken’ niet meer te hebben gezien en dat ‘de politie ervan weet’. Misschien kunnen bezoekers van deze site informeren bij de politie te Amsterdam. De film werd afgebroken door de cameraman omdat de medebewoner sterke bezwaren maakte tegen het filmen.

Share
Lees verder

VANDAAG AANGIFTE TEGEN MARCEL GELAUFF (NOS)

MICHA WORDT VANMIDDAG OM 15:00 VERWACHT OP HET POLITIEBUREAU VAN HILVERSUM OM AANGIFTE TE DOEN TEGEN MARCEL GELAUFF WEGENS HET DOEN VAN EEN TWEEDE VALSE AANGIFTE TEGEN MICHA, JURIDISCHE STALKING EN SAMENSPANNING MET JUSTITIE

gelauffBurhan Kazmali, Osman, Mustafa, Ben Ottens, Henk Krol, Fred de Brouwer, Sinan Can, Maud Oortwijn en Micha Kat: allemaal journalisten/getuigen/onderzoekers die in actie kwamen tegen Joris Demmink en die werden geintimideerd, geterroriseerd en/of geliquideerd. Dit gebeurde vanuit Justitie in Den Haag waarbij Demmink er niet voor terugdeinsde dwangmiddelen in te laten zetten tegen zijn tegenstanders zoals gebeurde bij Henk Krol en Micha Kat. In andere gevallen werd direct gekozen voor geweld en mishandeling (Kazmali, Mustafa, Osman, Ottens). Justitie kon bij de campagne tegen deze mensen beschikken over de hand- en spandiensten van de MSM, met name van NOS, Elsevier, Volkskrant en NRC Handelsblad (Henk Krol en Micha Kat). Justitie liet deze media aangifte doen en/of de demoniseringscampagne ‘publicitair begeleiden’ zoals De Volkskrant deed bij de ‘pensioenkwestie’ van Henk Krol. Het Haagse Hof heeft in een zaak van Micha reeds bevolen dat er onderzoek moet plaatsvinden naar de samenspanning tussen OM, NOS en Elsevier (de ‘Vogelenzang-zaak’). Micha werd geconfronteerd met drie valse aangiftes vanuit de NOS. Van een is hij reeds vrijgesproken (‘doodsbedreiging’ Gelauff), tegen de andere (‘smaad’ tegen Jeroen de Jager) loopt het hoger beroep en de derde is recent (‘belediging’ van Gelauff). Al deze aangiftes zijn vals en vormen onderdeel van voornoemde campagne. Daarom vandaag de contra-aangifte. De politie heeft reeds beloofd dat ook Gelauff zal worden ‘uitgenodigd’ om te worden gehoord.

Share
Lees verder

OM 12:00 DEMMINK-TOESPRAAK RUTTE

EXTRA: DE ADVOCAAT VAN DEMMINK MISCHA WLADIMIROFF IS ZELF EEN CRIMINEEL * FALL OUT DEMMINK-GATE: SITE VAN MAUD OORTWIJN NIET MEER LEESBAAR * INTERVIEW VAN MYRA MET BAYBASIN OVER DEMMINK

Wladimiroff

Er gebeurt te veel om op te noemen en dan hebben we het nog niet eens over de langverwachte total collapse van de financiele markten die voor maandag op de agenda staat. Baybasin spreekt met Myra over de vervolging van Demmink. Ik heb reeds eerder bij Myra stilgestaan bij de breuk in het anti-Demmink front tussen Van der Plas/Baybasin en Chipshol/Micha Kat. Ik ga daar nu niet verder op in omdat dat strategisch niet handig is, maar betreur het wel dat Baybasin het zelfs nu nog, met de vervolging van Demmink op zak, nodig vindt na te trappen. Tevens wil ik gezegd hebben dat ik er alles aan heb gedaan de breuk te lijmen. Een ander element dat ik nu naar voren wil halen -daar zijn Baybasin en ik het weer helemaal eens- is de totale verdorvenheid van Demmink’s strafadvocaat Wladimiroff die reeds in 1984 strafvvervolging mocht afkopen voor het absurde bedrag van 64.000 gulden. Hoe crimineel moet je zijn als je je moet laten bijstaan door een crimineel als advocaat? Hier en hier en ook hier [recent van Crimesite] meer achtergonden over ‘de mens Mischa’.

Share
Lees verder

BREAKING: THE MAUD OORTWIJN FILES

STEEDS DUIDELIJKER WORDT: HET KONINKLIJK HUIS IS HET GROOTSTE PROBLEEM VAN NEDERLAND * WAAROM GRIJPEN STAATSHOOFDEN NIET IN INZAKE WANTOESTANDEN ROND JORIS DEMMINK, MARIANNE VAATSTRA, BAYBASIN, HAGEMANN EN ANASS? * HOE TE OORDELEN OVER EEN STAATSHOOFD DAT ZWIJGT ALS ONSCHULDIGE BURGERS WORDEN VEROORDEELD? * NU MASSAAL DE KONING BENADEREN OM IN TE GRIJPEN, NU! * ZO KAN HET NIET LANGER!

beatrix.jpgIk heb een rechtstreeks belang bij de vervolging [FILES] van prinses Beatrix van Oranje-Nassau (voormalig koningin); voormalig minister de heer Benk Korthals; voormalig minister de heer Piet-Hein Donner; en voormalig SG van Justitie de heer Joris Demmink. Vanaf het moment dat ik getuige ben geweest van een strafbaar feit door Beatrix van Oranje-Nassau en haar familie gepleegd tezamen met minister Benk Korthals in Bangkok in het jaar 2000 (ontucht met een minderjarig kind op een openbare locatie die zichtbaar was vanaf de straat), ben ik in opdracht van prinses Beatrix door diverse (geheim) agenten op vele vlakken gestalkt en zijn de meeste van mijn grondrechten geschonden [….]. De heer Donner en de heer Demmink hebben een grote rol gespeeld in het ten uitvoer brengen van het gang stalking programma.

Lees verder