web analytics

Korthals tagged posts

BREAKING: THE MAUD OORTWIJN FILES

STEEDS DUIDELIJKER WORDT: HET KONINKLIJK HUIS IS HET GROOTSTE PROBLEEM VAN NEDERLAND * WAAROM GRIJPEN STAATSHOOFDEN NIET IN INZAKE WANTOESTANDEN ROND JORIS DEMMINK, MARIANNE VAATSTRA, BAYBASIN, HAGEMANN EN ANASS? * HOE TE OORDELEN OVER EEN STAATSHOOFD DAT ZWIJGT ALS ONSCHULDIGE BURGERS WORDEN VEROORDEELD? * NU MASSAAL DE KONING BENADEREN OM IN TE GRIJPEN, NU! * ZO KAN HET NIET LANGER!

beatrix.jpgIk heb een rechtstreeks belang bij de vervolging [FILES] van prinses Beatrix van Oranje-Nassau (voormalig koningin); voormalig minister de heer Benk Korthals; voormalig minister de heer Piet-Hein Donner; en voormalig SG van Justitie de heer Joris Demmink. Vanaf het moment dat ik getuige ben geweest van een strafbaar feit door Beatrix van Oranje-Nassau en haar familie gepleegd tezamen met minister Benk Korthals in Bangkok in het jaar 2000 (ontucht met een minderjarig kind op een openbare locatie die zichtbaar was vanaf de straat), ben ik in opdracht van prinses Beatrix door diverse (geheim) agenten op vele vlakken gestalkt en zijn de meeste van mijn grondrechten geschonden [….]. De heer Donner en de heer Demmink hebben een grote rol gespeeld in het ten uitvoer brengen van het gang stalking programma.

Lees verder