web analytics

justitie tagged posts

OM WIL MICHA VERVOLGEN WEGENS MOORD

BREAKING: BIZARRE EN MALICIEUZE VERPLICHTING ZIJN DNA AF TE GEVEN DIENT MAAR EEN DOEL: MICHA TE KUNNEN NAILEN VOOR EEN MOORD OF EEN ZEDENZAAK * OM IS VOLSLAGEN KRANKZINNIG GEWORDEN EN HANDELT IN BLINDE WOEDE EN PANIEK

JUIST NU BEKEND WORDT DAT DE STROP ROND DE CORRUPTE PEDO- EN MINVERVA-NEK VAN MINISTER OPSTELTEN WORDT AANGETROKKEN, WREEKT JUSTITIE ZICH OPNIEUW OP MICHA * LEVENSGEVAARLIJKE EN KINDER-VERKRACHTENDE SUPER-CRIMINELEN VAN HET OM ZULLEN EN MOETEN WORDEN GESTOPT * DIT IS DE GROOTSTE OORLOG DIE OOIT IS GEVOERD IN JURIDISCH NEDERLAND * VEEL TE WEINIG MENSEN STEUNEN MICHA IN ZIJN STRIJD TEGEN DE PEDOFIELEN EN CRIMINELEN IN TOGA

bolhaar

Van: “Maclean, B. (AP Midden-Nederland)”
Aan: “‘Hajé Weisfelt'”
Onderwerp: Kat
Datum: vr, sep. 12, 2014 16:38

Geachte mr Weisfelt,

Zoals ik u al telefonisch meedeelde staat uw cliënt M. Kat niet gesignaleerd voor de twee zaken [????] die ik in behandeling heb. Uw cliënt staat wel gesignaleerd voor afname van DNA (op basis van vonnis van de Rechtbank Den Haag van 5 maart 2013). Uw cliënt kan zelf telefonisch een afspraak maken met de politie om DNA af te laten nemen. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet Bernardine Mac-Lean

Share
Lees verder

BREAKING: DNA-BEDROG VAATSTRA WEER BEWEZEN

WAAR JAN VLUG ALS ADVOCAAT VAN JASPER NOG WEIGERDE EEN CONTRA-EXPERTISE TE LATEN UITVOEREN OM DE LEUGEN IN STAND TE KUNNEN HOUDEN, WEIGERT HET OM NU BOTWEG ZELF TEGENONDERZOEK TOE TE LATEN IN DE ZAAK-NICOLE VAN DEN HURK * BLOKKERING VAN DE WAARHEIDSVINDING IN PEDO-STRAFZAKEN GEBEURT NU IN ALLE OPENHEID

JosdeG
De nieuwe Jasper S. heet Jos de G. Door de weerzinwekkende gang van zaken in de zaak-Nicole is het aannemelijk dat ook die moord is (mede)gepleegd door ’topmensen’ van Justitie

Het gaat steeds rapper met de onttakeling van de rechtstaat mensen. Hoe meer bewijs er op tafel komt inzake de rechtstreekse betrokkenheid van topmensen van Justitie bij de meest weerzinwekkende zedendelicten, hoe grover worden de blokkades van de waarheidsvinding en de intimidaties. In de zaak-Vaatstra rolde het OM zijn agenda nog uit via advocaat Jan Vlug en liet hem weigeren tegenonderzoek te laten doen naar het ‘DNA van Jasper’, in de zaak-Nicole gaat Justitie nog een stap verder en probeert gewoon zelf contra-expertise te blokkeren. Hiermee geeft het OM impliciet toe

Lees verder

HET HOUDT NIET OP, NIET VANZELF…

PEDO-CRIMINEEL TUIG BLIJFT NEDERLAND TERRORISEREN EN ZE KRIJGEN CARTE BLANCHE VAN JUSTITIE EN DE PEDIGRAAF * WANNEER BREEKT HET TIJDPERK VAN DE EIGENRICHTING AAN? * PIETER KALBFLEISCH GAAT DOOR EN DOOR, HIJ HOUDT NIET OP, NIET VANZELF * HOE STAAT HET MET DE SCHADEVERGOEDING DIE PIETER ZOU GAAN EISEN VAN DE STAAT?


De historische ‘Kalbfleisch shuffle’ van JDTV. Op 3:55 zegt Micha: volgens mij bent u gewoon een schurk, meneer Kalbfleisch! Kort hierna werd Kalbfleisch ontheven van zijn voorzitterschap bij de NMa en strafrechterlijk vervolgd.

Er weer wordt duidelijk dat Justitie en De Telegraaf (‘Kalbfleisch claimt tonnen‘) Nederland helemaal kapot maken. Ook in de zaken tegen Micha bewijst Justitie ons land een hele slechte dienst en ook in die zaken wordt actief samengewerkt met De Telegraaf. Maar wij rollen het hele zooitje op. Roken het uit. Met jullie hulp. Komt allen naar Den Haag op 16 december (16 uur) voor weer een illustere episode van Micha’s kruistocht tegen het kwaad! Be there!

Share
Lees verder

BREAKING: JUSTITIE BESCHERMT PEDO-BEDRIJVEN

HET IS NIET TE GELOVEN: ZOWEL KLM ALS KPMG WORDEN -NET ALS JORIS DEMMINK- BESCHERMD EN STRAFRECHTERLIJK ONDERZOEK WORDT GESABOTEERD * DE BANDEN TUSSEN KPMG EN DE PEDO-MAFIA GAAN TERUG TOT DE ZANDVOORT-FILES EN DE BOOT APOLLO * BIJ DE KLM IS HET CAMIEL EURLINGS DIE TEGEN ELKE PRIJS IN DE LUCHT MOET WORDEN GEHOUDEN

kpmg.boot
De beruchte pedo-boot Apollo waarop Manuel Schadwald werd doodgemarteld was eigendom van een accountant van KPMG. KPMG weet alles van de pedo-netwerken en is daarom beyond justice. Een onderzoek naar crimineel handelen in de zaak Ballast Nedam wordt nu gesaboteerd door Buitenlandse Zaken.

Leo van Gasselt. In leven register-accountant bij KPMG. Een jaar geleden aan een ziekte overleden. Had een adresboekje met daarin namen van vermeende leden van het ‘Temse-netwerk’. Was de eigenaar van zeiljacht ‘Apollo’. Aldus een pagina uit het archief van NRC Handelsblad uit de tijd dat deze krant nog journalistiek bedreef (1998). Thans lezen we dat het ministerie van BuZa een onderzoek naar extreme omkoping waarin KPMG een sleutelrol speelde saboteert. Bart Mos, zelf tot over zijn corrupte oren in de pedo-doofpot, laat schrijven: Het departement zou vrezen voor ernstige beschadiging van diplomatieke en economische belangen in de Arabische regio door het ophanden zijnde proces. Het zou moeten zijn:

Lees verder

‘HAAR VERLIEFDHEID OP DEZE WAARDELOZE VENT WERD HAAR DOOD’

NU IS DUIDELIJK WAAROM DE SLETERING-FAMILIE WIM DANKBAAR IN DE GEVANGENIS WIL: ZE ZIJN ZELF HOOFDSCHULDIG AAN DE DOOD VAN MARIANNE * FAMILIE SLETERING DEED AANGIFTE TEGEN WIM DANKBAAR OM EIGEN STRAATJE SCHOON TE VEGEN * FAMILIE SLETERING VANAF DAG EEN BESCHERMD DOOR JUSTITIE

marianne2Hier volgen enige fragmenten uit het dagboek van Maaikte Terpstra dat niet mag worden gepubliceerd. De van poging tot moord verdachte advocaat Yehudi Moszkowicz heeft Wim Dankbaar bedreigd met een proces als hij de dagboeken zou publiceren. Wat de zombie-advocaat -Robert Horchner vindt het ‘de beste advocaat van Nederland’ en meent nog altijd dat hij via Yehudi de staat op de knieeen krijgt- niet weet is dat honderden mensen inmiddels over de dagboeken beschikken. Er staat in het dagboek van Maaike nog veel meer dat zeer belastend is voor de familie Sletering die vanaf het begin samenspande met Justitie. Tot op de dag van vandaag gaat deze samenspanning door met als een van de gevolgen de zombie-vervolging van Wim Dankbaar.

En dan nu: haar vriend die z’n belofte niet na kwam. De eerste aanleiding tot haar dood. Oh, wat haat ik deze Spencer en ook Wietze, die er bij was. Haar verliefdheid op deze waardeloze vent is haar dood geworden.

Ik zei nog tegen Spencer: ‘Ik neem jou niks kwalijk’. Toen hij echter buiten stond, dacht ik: ‘Wat niet kwalijk nemen. Natuurlijk wel, ik neem het je kwalijk. Hij zou toch een taxi voor haar regelen. Dat had hij beloofd. Waarom in Gods naam hield hij zich daar niet aan? Via bankafschriften kwamen we er achter dat Marianne slechts f 25 had gepind, dus had ze er op gerekend dat Spencer z’n belofte zou nakomen. En dat mag toch ook wel als je 3 maanden met elkaar gaat.

Lees verder