web analytics

Els Borst tagged posts

WATERPRINS WILLEM: DE HORROR-CLIMAX

HET GROOTSTE BEDROG UIT DE GESCHIEDENIS VAN ONZE MONARCHIE: PRINS WILLEM ALEXANDER EN HET ‘WATERMANAGEMENT’ * HORROR-PRINS AAN HET HOOFD VAN MEEST VILEINE GENOCIDE UIT DE GESCHIEDENIS: HET BEROVEN VAN DE MENSHEID VAN SCHOON DRINKWATER * DEZE SITE KOMT MET DE BEWIJZEN IN ONTHUTSENDE VIDEO

EXTRA: IN ELS BORST-GATE HEERST EEN TABOE OP ALLE INFO DIE BART VAN U. RECHTSTREEKS IN VERBAND BRENGT MET DE MOORD * DAT HOEFT OOK NIET WAT ER IS TENSLOTTE EEN ‘100% MATCH’

Ierland is zoals we reeds vaker hebben gezegd het NWO pilot-land voor het beleid van Waterprins Willem. Inmiddels in een infowar uitgebroken over de situatie van de ‘water-warriors’ die in de gevangenis zijn gegooid wegens het ‘hinderen’ van de mensen die de watermeters plaatsen. Berichten dat zij in hongerstaking zijn gegaan werden vrijwel direct weer tegengesproken. De media-blackout (we zien hetzelfde bij de vaccinaties en bij Fukushima) geeft eens te meer aan hoe heet deze soep wordt gegeten en hoe belangrijk het genocidale waterbeleid van Willem is bij het implementeren van de NWO horror-agenda.

Share
Lees verder

BART VAN U. WIL (NOG) GEEN JASPER S. ZIJN…

…MAAR DE DRUK OP HEM ZAL NET ZO LANG WORDEN OPGEVOERD TOT PETER R. OF WIM VAN DER POL OF GERLOF LEISTRA DE ‘KIPPENVEL-TWEET’ KUNNEN UITSTUREN * BINNENKORT KOMEN DE OMES AB EN RON NAAR BART VAN U. MET HUN ‘BEKENTENIS-VACCIN’ * LEES HIER ONZE EERDERE BERICHTGEVING, OOK OVER PEDO-ADVOCATE NOELLE PIETERSE EN OVER DE BORST-‘ONDERZOEKSCOMMISSIE’

EXTRA: CORRUPT HOMO-VRIENDJE MARK VERHEIJEN VAN MARK RUTTE NIET DE STRAAT OP GESCHOPT, MAAR ‘TIJDELIJK OP NON-ACTIEF GEZET’

elsborstEr wordt -precies zoals we eerder berichten– niet meer old style gezocht naar feiten en omstandigheden die het daderschap van Bart van U. inzake de moord op Els Borst kunnen adstrueren. Het enige waar het nu om gaat, is het afdwingen van de bekentenis zoals in de middeleeuwen. Misschien zijn de duimschroeven en de waterboards al binnengesmokkeld bij Bart in de cel. Demmink zelf zal de martelwerktuigen bedienen en onderwijl een stijve pik krijgen van satanisch genot. Welkom in Nederland, land van vrede en recht.

Share
Lees verder

FLASH FORWARD: VAN U. BEKENT MOORD BORST

DE EERSTE WET VAN JORIS DEMMINK: D X B = S * RECHTSTAAT NEDERLAND VOLKOMEN VERWOEST DOOR DEMMINK EN DE PEDOFIELEN * ORWELL-LIKE HORROR-STAAT NU REALITEIT * DE ELITE BEPAALT WIE SCHULDIG IS AAN MOORD EN SPEELT VOOR GOD * DNA WORDT ALLESBEPALEND IN HET STRAFRECHT * POLITIEK, ADVOCATUUR, MEDIA, RECHTERLIJKE MACHT: IEDEREEN ZWIJGT

Geachte mevrouw Maclean,

BARTVANUIk treed op als advocaat voor de heer drs. M. Kat in verscheidene civiele zaken. Ik begreep van de heer mr H. Weisfelt, Kats vorige strafadvocaat dat Kat stond gesignaleerd voor de afname van DNA. U heeft dat Weisfelt enige tijd geleden gemeld met als basis het vonnis van de Rechtbank Den Haag van 5 maart 2013, zie de email correspondentie hieronder. De heer mr T. Stapel verbonden aan het kantoor Vos & Vennoten behandelt overigens inmiddels Kats strafzaken, en kopieer ik hem volledigheidshalve in bij dit bericht. Ik verwacht op korte termijn pleidooi in een of verscheidene civiele zaken, waarbij Kat waarschijnlijk aanwezig wil zijn. Kat verzet zich tegen de afname van zijn DNA. Kunt u mij aangeven of de signalering nog van kracht is, en Kat dus moet vrezen voor gedwongen afname van zijn DNA? Ik ontvang uw antwoord graag binnen een week na heden. Met vriendelijke groet, Doeko Bosscher. Deze mail stuurde mijn advocaat op 23 januari naar het OM. Thans is ruim een week verstreken maar het antwoord is nog niet binnen. Opnieuw een provocatie van het satanische OM dat wordt geleid door criminelen en pedofielen. Maar waar we het nu over willen hebben is de reden dat Micha zich met zijn leven zal verzetten tegen gedwongen afname van zijn DNA. Deze reden is de ‘eerste wet van Joris Demmink’ die luidt:

Lees verder

FORTUYN-WITWASSER IN ‘ELS BORST-COMMISSIE’

IT GETS CRAZIER BY THE MINUTE: NU MOET REIN JAN HOEKSTRA, HET BREIN ACHTER HET WITWASSEN VAN DE STAATSMOORD OP PIM FORTUYN, DE STAATSMOORD OP ELS BORST WITWASSEN * IN COMMISSIE OOK BOEZEMVRIEND EN ZWAGER VAN DE SUPER-CORRUPTE HORROR-RECHTER PIETER KALBFLEISCH REMBRANDT ZUIJDERHOUDT * EN ALS KLAP OP DE VUURPIJL NOG EEN PEDO-HOOFDOFFICIER

hoekstraNadat deze website de advocate van Bart van U. kon exposen als een pedo-raadsvrouw (net als Richard Korver, Jan Vlug, Job Knoester, het kantoor Anker & Anker: advocaten die de belangen dienden van de pedo-netwerken) blijkt nu dat een ‘commissie’ die ‘onderzoek moet gaan doen’ naar Bart van U. zodanig is samengesteld, dat alleen al aan de hand van de namen kan worden bewezen dat Els Borst is vermoord in opdracht van Joris Demmink. Zo is de voorzitter van deze commissie niemand minder dan Rein Jan Hoekstra, het brein achter het witwassen van de (eveneens op instigatie van Demmink) vermoorde Pim Fortuyn. Opvallend is verder de aanwezigheid van de zwager van de mega-corrupte ex-rechter Pieter Kalbfleisch, Rembrandt Zuijderhoudt. Zuijderhoudt en Kalbfleisch zijn zeer goed bevriend en de eerste heeft Kalbfleisch regelmatig van advies gediend over hoe hij zich staande moest houden nadat hij tegen de lamp was gelopen. Goed volk dus. Maar alleen het feit dat er zo’n commissie in het leven is geroepen -los dus van de namen- is al een bewijs dat deze zaak van het hoogste (categorie Fortuyn) ‘staatsbelang’ is wat in Nederland wil zeggen: de waarheid mag nimmer never nooit niet aan het licht komen!

Share
Lees verder

‘MOORDENAAR’ BORST HEEFT ‘SPOOKADVOCAAT’

WAT KAN WORDEN GEVONDEN OVER NOELLE PIETERSE DUIDT OP WERKZAAMHEDEN VOOR DE PEDO-NETWERKEN * ‘GESPECIALISEERD IN GEDWONGEN UITHUISPLAATSINGEN’ * PIETERSE TRAD EERDER OP VOOR PEDOFIEL JAN B.

BIZAR: ADVOCATE NOELLE PIETERSE DIENDE EEN KLACHT IN TEGEN DE ‘BEUGEL BH-PROCEDURE’ IN GEVANGENISSEN

PEDOFIELEN GOOIEN HET NU NOODGEDWONGEN OVER EEN ANDERE BOEG DAN BIJ JASPER S.: IN PLAATS VAN DE NATIONALE BEKENDHEID JAN VLUG WORDT NU GEKOZEN VOOR EEN ‘SPOOKADVOCAAT’ ZONDER ENIG TRACK RECORD * MAAR NET ALS BIJ JASPER STAAT NU AL VAST DAT DE ADVOCAAT VAN BART VAN U. WERKT IN OPDRACHT VAN JORIS DEMMINK

noellepieterse_400x400De tweets van Noelle Pieterse zijn ‘afgeschermd‘. Dat is waarschijnlijk gebeurd in opdracht van Joris Demmink op het moment dat ze werd toegewezen aan Bart van U. Haar kantoor heet Hooijman Pieterse Advocaten, heeft geen eigen website, is gevestigd aan de Mathenesserlaan 357b te Rotterdam en staat bij de KvK geregistreerd als ‘eenmanszaak’. Maar het belangrijkste ‘nieuws’ van deze quick scan is wel dat er van Noelle Pieterse geen enkele zaak van nationale betekenis kan worden gevonden via Google. (Opvallend is wel dat we als ‘specialiteit’ van haar vinden ‘gedwongen uithuisplaatsing’; dat kan duiden op een praktijk als pedo-advocate voor de netwerken). We constateren dus dat in een van de top 5-moordzaken uit de Nederlandse geschiedenis, op een partijleider, minister van staat en vice-premier, een advocaat opereert zonder enige ervaring in high profile crime. Volgens LinkedIn begon ze als advocate

Lees verder

LEVENSGEVAARLIJKE JUSTITIE-HYSTERIE IN NEDERLAND

TWINTIG JAAR GELEDEN BEGON DE DOWNHILL RUN VAN JUSTITIE MET DE PUTTENSE MOORDZAAK EN KIJK EENS WAAR WE NU STAAN! * ALLE POGINGEN DE ‘RECHTERLIJKE DWALINGEN’ TE REPAREREN EN HET FALEN VAN JUSTITIE AAN TE PAKKEN WAREN FAKE EN BEDROG * PETER R. DE VRIES DE GROTE DUIVELSE KRACHT ACHTER DE GROTE METAMORFOSE VAN JUSTITIE TOT EEN HORROR-GESTAPO IN DIENST VAN CRIMINELEN EN PEDOFIELEN

columbo
De tijd van Columbo, toen moorden nog werden opgelost via bottom up- en slim rechercheren, ligt definitief achter ons. Thans worden ‘daders’ top down ‘uitgekozen’ en via gefalsificeerd bewijs opgeofferd. Deze ‘nieuwe lijn’ wordt verkocht aan het volk door Peter R. de Vries.

Eenentwintig jaar geleden werd in Putten stewardess Christel Ambrosius vermoord. Het was het begin van de Puttense Moordzaak. Voor het eerst kwam aan het licht dat Justitie bereid en in staat is bewijs te vervalsen en mensen waarvan het weet dat ze onschuldig zijn zwaar te bestraffen. Deze zaak luidde de periode in van ‘rechterlijke dwalingen‘ met als ‘hoogtepunten’ de Schiedammer Parkmoord, Lucia de Berk, Ina Post, Deventer Moordzaak en Baybasin. Thans kunnen we de verwoestende conclusie trekken, dat Justitie vanaf de moord op Christel in een neerwaartse spiraal terecht is gekomen die ervoor heeft gezorgd dat de ‘rechterlijke dwalingen’ steeds erger werden, het vervalsen van het bewijs steeds stuitender en onbeschaamder net als het intimideren van getuigen en journalisten. In deze periode werd ons land ook geconfronteerd met bizarre slachtingen van baby’s en jonge vrouwen en fraude door het NFI die elk begrip te boven gaat. Thans zijn we in de situatie terecht gekomen dat at random mensen uit hun huizen worden gesleurd (Jasper S.) om te worden opgeknoopt als ‘daders’ van de meest weerzinwekkende moordpartijen. Tegen deze mensen bestaat geen spat bewijs voor de betreffende moord en ze kunnen op geen enkele wijze aan hun slachtoffer worden gelinkt. Het ‘bewijs’ bestaat louter uit verklaringen van Justitie over DNA. Deze verklaringen worden niet getoetst. Samen met een ‘bekentenis’ die kan worden afgedwongen op tal van manieren -die de facto neerkomen op marteling wat verboden is- is dit DNA genoeg voor een veroordeling. Hiermee heeft Justitie precies

Lees verder