web analytics

Donner tagged posts

DE ANALYSE: VAN LOCKHEED NAAR JORIS DEMMINK

IN DE KERN IS DE AFFAIRE-DEMMINK EEN STAATSGREEP VAN DE ORANJE-MAFIA * HET EERSTE DEEL VAN DEZE STAATSGREEP WAS DE LOCKHEED-AFFAIRE * DE GROTE CONSTANTE IN HET HELE VERHAAL: DE FAMILIE DONNER DIE ZOWEL BIJ LOCKHEED ALS BIJ DEMMINK AAN DE KNOPPEN ZAT

demmink-bos-donner

Deze bevindingen dreigden te leiden tot een constitutionele crisis. Het staat haast wel vast dat Koningin Juliana gedreigd heeft met aftreden indien de prins strafrechtelijk vervolgd zou zijn; op opvolging door dochter en troonopvolgster Beatrix behoefde men op dat moment evenmin te rekenen. Het Kabinet-Den Uyl besloot daarop Bernhard te vrijwaren van strafvervolging. In your face. Het ‘vrijwaren van strafvervolging’ van Bernhard is de voorspiegeling van het ‘vrijwaren van strafvervolging’ van Demmink. In de Lockheed-zaak werd deel 1 van de Oranje-staatsgreep gerealiseerd: het boven de wet stellen van leden van het KH. In de Demmink-zaak zien we deel 2: het eveneens boven de wet stellen van een groep Oranje-intimi (mensen als Demmink, Nijpels, Eurlings, Donner, Oscar Hammerstein, Jan Vlug en ook Victor Muller van Spyker Cars) die nauw verbonden zijn met het KH. Hiermee ligt de weg open voor het installeren van de reeds lang in de stijgers staande pedo-junta in Den Haag naar Argentijns model. O ja: deel 3 komt ook nog. Daarin worden de tegenstanders van de pedo-junta door pedo-squads uit hun huizen gesleurd, gemarteld en/of vanuit vliegtuigen in de Noordzee gegooid. Vrolijk kerstfeest.

Share
Lees verder

DE BILDERBERG-BOEKHANDEL DEEL 3

DE EERSTE TWEE DELEN VAN DEZE SERIE VERDWENEN VAN YOUTUBE * DIT IS EXPLOSIEF: NIET ALLEEN DE MSM, MAAR OOK DE BOEKHANDELS ZIJN VOLLEDIG GEINFILTREERD DOOR DE NWO * HET BOEK VAN WIM EN HANS IS TABOE OP DE DISPLAYS EN MOET HANDMATIG WORDEN BESTELD NET ALS DE BOEKEN VAN MICHA KAT, PAMELA HEMELRIJK, ROBIN DE RUITER, TON BIESEMAAT EN ALLE ANDEREN DIE ANNO 2014 NOG DE WAARHEID DURVEN OP TE SCHRIJVEN

De vorige keer toen we filmden hoe totaal geinfiltreerd de Nederlandse boekhandels zijn door de NWO en lieten zien dat de staatscensuur die ten tijde van A. Hitler in Duitsland inmiddels verre overtreft, werden we boekhandel Donner in Rotterdam uitgesmeten, nog net niet door de politie. Nu filmden we helemaal stiekem met een mini-camera. In de tussenliggende periode is Donner failliet gegaan; deze film is gemaakt in een ‘doorstart’. Het is precies als met de MSM: de boekenbranche gaat liever failliet aan boeken van Herman van Rompuy en hagiografieen over criminele leden van het KH dan echte boeken te promoten en aan te bieden. Het zal allemaal wel deel uitmaken van het masterplan voor de definitieve NWO-takeover.

Share
Lees verder

BREAKING: THE MAUD OORTWIJN FILES

STEEDS DUIDELIJKER WORDT: HET KONINKLIJK HUIS IS HET GROOTSTE PROBLEEM VAN NEDERLAND * WAAROM GRIJPEN STAATSHOOFDEN NIET IN INZAKE WANTOESTANDEN ROND JORIS DEMMINK, MARIANNE VAATSTRA, BAYBASIN, HAGEMANN EN ANASS? * HOE TE OORDELEN OVER EEN STAATSHOOFD DAT ZWIJGT ALS ONSCHULDIGE BURGERS WORDEN VEROORDEELD? * NU MASSAAL DE KONING BENADEREN OM IN TE GRIJPEN, NU! * ZO KAN HET NIET LANGER!

beatrix.jpgIk heb een rechtstreeks belang bij de vervolging [FILES] van prinses Beatrix van Oranje-Nassau (voormalig koningin); voormalig minister de heer Benk Korthals; voormalig minister de heer Piet-Hein Donner; en voormalig SG van Justitie de heer Joris Demmink. Vanaf het moment dat ik getuige ben geweest van een strafbaar feit door Beatrix van Oranje-Nassau en haar familie gepleegd tezamen met minister Benk Korthals in Bangkok in het jaar 2000 (ontucht met een minderjarig kind op een openbare locatie die zichtbaar was vanaf de straat), ben ik in opdracht van prinses Beatrix door diverse (geheim) agenten op vele vlakken gestalkt en zijn de meeste van mijn grondrechten geschonden [….]. De heer Donner en de heer Demmink hebben een grote rol gespeeld in het ten uitvoer brengen van het gang stalking programma.

Lees verder