web analytics

coffeeshops tagged posts

DEMMINK WAS BEPALEND VOOR BELEID

BREAKING: DEMMINK BLOKKEERDE REGULERING VAN SOFTDRUGS MET DESASTREUZE GEVOLGEN VOOR ONS LAND * VOOR HET EERST DIRECT BEWIJS VOOR DE WURGGREEP WAARIN DEMMINK DE POLITIEK EN HET BELEID GEVANGEN HIELD (EN NOG HOUDT?) * OPENBARING TUSSEN DE REGELS IN VN DIRECT GEVOLG VAN DE PEDO-EXPOSURE VAN JORIS DEMMINK

demminkk

Een doorbraak. Voor het eerst sinds elf jaar verlegt de publieke discussie over Joris Demmink zich van zijn kindermisbruik naar zijn politieke invloed. En die invloed was groot. Vermoedelijk zelfs zo groot, dat Joris Demmink en niemand anders dan hij op cruciale punten het juridische beleid van Nederland bepaalde. Zoals op het gebied van coffeeshops en softdrugs. Dit lezen we in Vrij Nederland: Volgens Jan van Dijk deed politieke druk uit Frankrijk het project de das om: “In mijn herinnering is er een tête-à-tête geweest tussen de Franse president Jacques Chirac en premier Wim Kok. Daar hebben de Fransen laten weten dat ze het niet zouden accepteren.” Kok, D66-minister van buitenlandse zaken Hans van Mierlo en Joris Demmink, directeur-generaal van justitie, veegden de plannen van tafel, aldus Van Dijk. Zeer opmerkelijk is

Lees verder