web analytics

bernhard welten tagged posts

OPEN DIE PEDO-BEERPUTTEN EN WEL NU!

EXTRA: NEDERLANDSE POLITIE NET ALS DE ENGELSE ZOWEL MEDEPLICHTIG AAN KINDERMISBRUIK ALS SCHULDIG AAN SABOTAGE EN COVER UP * DE HOOFD-CRIMINELEN: BERNHARD WELTEN (DIE TEVENS EEN HETZE VOERDE TEGEN MICHA) EN PIETER JAAP ‘MH 17’ AALBERSBERG * DEZE TWEE CRIMINELEN MOETEN PER DIRECT WORDEN GEARRESTEERD * LEES HIER EEN RECONSTRUCTIE VAN DE MEDEPLICHTIGHEID VAN DE POLITIE IN ENGELAND

NEDERLAND HEEFT GEEN KEUS MEER: ALS WE DE ‘OPSTELTEN-GAME’ BLIJVEN SPELEN IS ONS LAND VOLLEDIG ONBESTUURBAAR * IN NEDERLAND SPEELDE HETZELFDE ALS IN ENGELAND * OOK HIER HET KONINKLIJK HUIS BETROKKEN BIJ SCHANDELIJKE WANDADEN * VVD CENTRAAL IN PEDO-NETWERKEN NET ALS IN ENGELAND DE TORIES * VNL WIL KAMERDEBAT OVER PEDO-NETWERKEN VAN DE ‘ELITE’

claus3.jpg
De enige reden dat de pedo-beerputten in Nederland gesloten (moeten) blijven is de rol die Claus erin speelde. Maar in Engeland en Belgie was (is?) precies hetzelfde aan de hand: de misbruikers zochten en kregen ‘dekking’ van de royalty

Gaat de deksel dan tóch nog van de beerpuut/Demmink doofpot?. Advocaat Martin de Witte wil opnieuw een diepgaand onderzoek naar een omvangrijk kindermisbruikschandaal in Nederland waarbij oud secretaris-generaal van Veiligheid en Justitie Joris Demmink ook betrokken is geweest. Gisteren schreven we al dat we het vermoeden hebben dat het vertrek van de huidige secretaris-generaal Pieter Cloo waarschijnlijk te maken heeft met de affaire Demmink waarvoor alle voormalige ministers van justitie en de overige betrokken politici bewust hun ogen hielden gesloten. LEES VERDER BIJ WAARINHOLLAND MET VIDEO, ONDERMEER MET ARD VAN DER STEUR

Share
Lees verder

AALBERSBERG: LEEN DE KOTER LIEGT

AMSTERDAMSE KORPSCHEF: IK WAS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE WEIGERING OBSERVATIE-TEAMS IN TE ZETTEN TEGEN DE ELITE-PEDO’S VAN HET ROLODEX-ONDERZOEK * “DE OBSERVATIE HEEFT GEWOON PLAATSGEVONDEN” * AMSTERDAMSE KORPS TERRORISEERDE MICHA IN OPDRACHT VAN JORIS DEMMINK * MICHA BEREIDT SCHADECLAIM VOOR TEGEN AMSTERDAMSE KORPS

GAAT PIETER-JAAP AALBERSBERG NU AANGIFTE DOEN TEGEN LEEN DE KOTER WEGENS MEINEED EN SMAAD?

Pieter-Jaap Aalbersberg

Een artikel van AT5 over de criminele betrokkenheid van Pieter Jaap Aalbersberg bij het Rolodex-netwerk verdween opeens van de site. Enige uren later verscheen het honderd procent a contrario-artikel: “Ik heb er niets mee te maken! Het was na mijn tijd!” Wie dan wel verantwoordelijk was voor (het saboteren van) de gevraagde observatie? Het blijft ongezegd. Tevens is opvallend dat Aalbersberg en zijn korps al jaren elke vraag van deze site weigeren te beantwoorden, maar dat de korpschef wel a la minute opdraaft voor de gelijkgeschakelde omroep AT5 die bereid is hem wit te wassen zonder verdere vragen te stellen. En gaat Aalbersberg Leen de Koter nu laten vervolgen wegens smaad en meineed? We vragen het ons af. Helemaal verbijsterend is dat Aalbersberg De Koter niet alleen tegenspreekt over zijn persoonlijke betrokkenheid, maar ook over zijn stelling dat de observatie zou zijn gesaboteerd: “Deze heeft naar mijn weten gewoon plaatsgevonden” aldus Aalbersberg die zijn nek hiermee wel erg ver uitsteekt. Voor ons staat het vast dat Aalbersberg door Demmink persoonlijk op zijn troon is gehesen in Amsterdam. Demmink benoemde namelijk alle topmensen binnen de politie en justitie waarbij maar een criterium gold: zijn ze voldoende ‘collaboratief’

Lees verder

POLITIETOP IN PEDONETWERK: HET BEWIJS

WE WISTEN HET AL JAREN MAAR NU KOMT HET OOK AAN HET LICHT: TOP NEDERLANDSE POLITIE ACTIEF BETROKKEN BIJ KINDERMISBRUIK EN PEDONETWERKEN * TOPVROUW VAN POLITIE (wie kent haar naam?) WAARSCHUWDE MEGA-PEDOFIEL ZALSMAN WIELINGA ‘NIET NAAR NEDERLAND TE KOMEN’ * BERNARD WELTEN OOK IN PEDO-NETWERK

welten2
Nooit zullen we het moment vergeten waarop Bernhard Welten bij de afscheidsreceptie van Joris Demmink werd gefilmd door een verslaggever van Powned en deze op ongehoorde wijze begon te intimideren. Wat was er in de politie-bobo gevaren? Uit eerdere ongelofelijke acties van het Amsterdamse korps tegen Micha

Lees verder