web analytics

Super-PL Harm Brouwer is spoor geheel bijster

super-pl.jpgDe hoogste man van ons OM, Harm Brouwer, stapelt in zijn loopbaan de ene flater op de andere. Wij volgen zijn strapatsen nu al meerdere jaren en kunnen slechts een conclusie trekken: de ineenstorting van onze rechtsstaat wordt geheel en al gepersonifieerd in de figuur van de blunderende bralaap Brouwer. De laatste parel in zijn kroon is wel de ‘loftrompet‘ die hij meent te moeten afsteken over de Joran-onthullingen van Peter R. de Vries. Amper anderhalf jaar geleden probeerde de super-PL Peter R. immers nog te vloeren met een van zijn pathologische leugens waarvoor hij later zijn excuses moest aanbieden. Diep door het stof kroop de super-PL voor Peter R. en dus kiest Brouwer nu eieren voor zijn geld: slijmen met Peter! In plaats van met zijn geestverwanten mee te doen met het ‘Peter-bashen’ en op te komen voor zijn eigen OM roept de super-PL nu opeens dat burgers ook een rol moeten krijgen in de opsporing! Of althans dat ‘hierover een debat moet worden gevoerd’. Het zou aardig zijn eens een lijstje samen te stellen van de belangrijkste blunders (zeg maar liever: pathologische leugens) van Brouwer. Dan kan de lezer zelf oordelen over de kwaliteiten van deze super-PL.

28 november 2003: op een symposium van de Jonge Balie te Utrecht roept Brouwer (dan nog president van de rechtbank te Utrecht) vanuit de zaal dat een brief geschreven door 14 raadsheren van het Hof te Leeuwarden over hun ‘nepotistische’ president Carla Eradus ‘een falsificatie’ is terwijl de echtheid op dat moment al lang is vastgesteld.

6 september 2005: Op het moment dat de inmiddels voorzitter van het College van PG’s van het OM voor de camera van NOVA op dinsdagavond 6 september in alle toonaarden ontkende dat er bewijs was achtergehouden in de Schiedammer Parkmoord-zaak had hij reeds een interne brief gestuurd waarin hij het tegendeel toegaf: het NFI had wel degelijk feiten gemeld die door het OM buiten de strafzaak zijn gehouden.

1 augustus 2006: De super-PL verklaart dat de kinderporno op de computer van Joost Tonino erop is gezet ‘nadat Tonino de computer had afgedankt’ waarmee hij Peter R. de Vries impliciet beschuldigt van bedrog. Al binnen een dag moet de super-PL deze ‘analyse’ terugnemen en zijn excuses aanbieden.

Het gaat in deze drie gevallen dus om het moedwillig ontkennen van de waarheid c.q. het vervangen van de waarheid door een eigen prive-waarheid die de super-PL beter uitkomt. De conclusie moet toch luiden dat we hier te maken hebben met een pathologische fantast. Deze fantast heeft thans, na de uitzending van Peter R. in volslagen paniek geraakt, zijn eigen wetenschappelijk bureau de opdracht gegeven ‘de vraagstukken rond de actieve betrokkenheid van de burgers bij de opsporing in kaart te brengen’. Waarom wordt deze man niet stante pede naar huis gestuurd en vervangen door Peter R. de Vries?

Print Friendly, PDF & Email
Share