web analytics

Super-PG Brouwer, wat is uw weerwoord?

Er werden nog drie additionele vragen gesteld aan de super-PG die niet meer in het YouTube-timeframe pasten van 10 minuten:

6. Hoe geloofwaardig denkt HB zelf te zijn als ‘super-PG’ nu hij reeds meerdere malen is ontmaskerd als leugenaar?
7. Waarom weigert het OM de aangiftes tegen Joris Demmink, SG van Justitie, in behandeling te nemen?
8. Waarom komt het OM niet met repliek op de stroom aan publikaties, ondermeer van befaamde wetenschappers, over structureel falen in belangrijke strafzaken? Welke indruk denkt HB dat dit uitblijven van repliek op de samenleving maakt?

Print Friendly, PDF & Email
Share