web analytics

Super-PG Brouwer loog al eerder

SUPER-PG WEET NIET WAT WAARHEID IS

Op het moment dat de voorzitter van het College van PG’s van het OM voor de camera van NOVA op dinsdagavond 6 september in alle toonaarden ontkende dat er bewijs was achtergehouden in de Schiedammer Parkmoord-zaak had hij reeds een interne brief gestuurd waarin hij het tegendeel toegaf: het NFI had wel degelijk feiten gemeld die door het OM buiten de strafzaak zijn gehouden. Deze onvoorstelbare schidzofrenie blaast de affaire op tot gigantische proporties. Maar het is niet de eerste keer dat Brouwer de waarheid eigenhandig naar zijn hand zet.

Harm BrouwerBrouwer was in het verleden hoofdofficier van justitie te Leeuwarden. Vervolgens werd hij president van de rechtbank te Utrecht. In Leeuwarden had hij veel te maken met Carla Eradus die daar toen president was van het Gerechtshof. Thans is zij president van de rechtbank Amsterdam. Deze Eradus is geen zuivere koffie. Zij huldigde te Leeuwarden een politiek van dermate grotsek nepotisme in belangrijke benoemingen, dat 14 raadsheren van dat Hof haar in een brandbrief smeekten met deze praktijken op te houden omdat de complete geloofwaardigheid van het hof in het geding kwam. Deze brief waarvan de echtheid door een van de ondertekenaars, raadsheer Mijeringh, is bevestigd en waraover tal van media publiceerden, werd naar buiten gesmokkeld. Ook deze website berichtte over deze affaire.
Op een symposium te Utrecht, georganiseerd door de Jonge Balie op 28 november 2003, kwam deze brief ter sprake. Brouwer die als president van de loklae rechtbank eregast was stond op, mengde zich in de discussie en riep dat deze brief ‘een falsificatie was’.

Print Friendly, PDF & Email
Share